DSO2014: Vitale sportvereniging of open sportclub?

  • View
    266

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentatie Dag van het Sportonderzoek samen met Hiske Wiggers over de mate waarop sportverenigingen in Noord-Nederland vitaal zijn en open staan voor een maatschappelijke functie.

Text of DSO2014: Vitale sportvereniging of open sportclub?

  • 1. VITALE SPORTVERENIGINGOF OPEN SPORTCLUB?DAG VAN HET SPORTONDERZOEKHiske Wiggers & Hans SlenderLectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap

2. INHOUD1. Introductie2. Methode3. Resultaten- Vitaliteit- Open club4. Discussie 3. INTRODUCTIEDoel:In kaart breng vitaliteit van sportverenigingen inNoord-Nederland en begrijpen welke factorenhet functioneren benvloeden. 4. METHODE (1) 5. METHODE (2) 6. METHODE (3)Kwetsbare of gezondesportvereniging?Vitalesportvereniging?Maatschappelijk /open club? 7. RESULTATEN VITALITEIT (1) 8. RESULTATEN VITALITEIT (2) Leden kwetsbare verenigingen over hetalgemeen ook tevreden n vertrouwen in detoekomst. Vooral bestuur en beleid scoren lager. Er is nog relatief weinig bekend overvitaliseringsprocessen bij verenigingen. 9. RESULTATEN OPEN CLUB (1) 10. RESULTATEN OPEN CLUB (2) Leden zien graag activiteiten die dicht bij corebusiness van de club zitten (VSK). Een sterke verenigingscultuur en bindingworden door leden van open club meergewaardeerd. Nauwelijks verschil draagvlak maatschappelijkbeleid tussen kwetsbare-, vitale- en open clubs. 11. DISCUSSIE Wat zijn de gevolgen van enkel inzetten opvitale open clubs voor diversiteit encontinuteit in ons sportlandschap? Leden zien cultuur en plezier als kloppendhart van de vereniging en willen weinigbijdragen aan de maatschappelijke functie. 12. VRAGEN?Dank voor het bijwonen van deze presentatie.Meer informatie?h.m.wiggers@pl.hanze.nl@HiskeWiggersh.w.slender@pl.hanze.nl@HansSlenderhanze.nl/lectoraatsportwetenschapHiske Wiggers & Hans SlenderLectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap