GK SSG Portfólio

 • View
  715

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of GK SSG Portfólio

 • 1. GKSSG PORTFOLIO 2009

2.

 • Success comes from within...
 • ...we manage the rest
 • INTERNATIONAL GOLF GROUP

3. Skromn slovansk gymnzium 2 TDIUM 4 RO N 8 RON PECIALIZCIA JAZYKY GOLF UMENIE Skromn slovansk gymnzium vBratislave je prv kola na Slovensku zameran na tdium golfu. Akademick npl spo va voblastiach golfovho manamentu, trnerstvo golfu astarostlivos ogolfov ihrisko. Vyuovanie golfu zabezpeuje tm profesionlnych trnerov a uiteov s medzinrodnmi sksenosami. iaci trnuj vpecilne upravenom areli gymnzia Golf Learning Center , ktor je vybaven modernou technikou a indoorovm zariadenim.Skromn slovansk gymnzium psob aj sinmi golfovmi kolami vzahrani, ktor ponkaj nadstavbu golfovho manamentu, i trnerstva formou vysokokolskho tdia. Tento port vnmame ako modern avemi perspektvnu oblas kde monosti pre sebarealizciu kadm dom stpaj . 4. The more I practice... ... the luckier I get GARY PLAYER 5. 4 Golfov klub SSG Priestory GLC KAVIARE PRO SHOP SIMULTOR FITNESS U EBNE Skromn slovansk gymnzium zaloilo v roku 2008 kolsk golfov klub SSG, ktor ponka profesionlne sluby v oblasti golfu svojim lenom a zainteresovanm iakom inch kl. Poslanm klubu je sprstupni tento port o najiriemu zberu juniorov a poskytn im monos napredova a ui sa o porte, ktor mnoh nazvaj ivotnm tlom, filozofiou. V roku 2009 nm svoje medzinrodn hr ske sksenosti predva ka dodennmi trningmi Golfovprofesionl z Anglicka Steven Hughes. Golfov klub je situovan priamo v areli Skromnho slovanskho gymnzia na itavskej ulici v Bratislave, kde je o zbavu postaran denne. 6. Kto nepozn prstav, do ktorho sa chce plavi,tomu nie je iadny vietor priazniv.SENECA 7. OBSAH

 • S kromn slovansk gymnzium 2
 • Golfov klub SSG 4
 • PRODUKTY A AKTIVITY CIE STRANA
 • Obsah 6
 • Dni otvorench dver(verejnos, Z/S) 8
 • pecializcia golf (iaci SSG) 10
 • Zelen karta(verejnos, Z/S) 12
 • Fun golfov sobota(verejnos, Z/S) 14
 • Golfov krok (verejnos, Z/S) 16
 • Tri Golf(Z) 18
 • Letn golfov kempy (Z/S) 20
 • Telesn vchova Golf(Z/S) 22
 • Spike Tour / Podujatia(Z/S) 24
 • Firemn podujatia (firmy) 26
 • Kontakt 28

6 8. Our doubts are treatersand make us loose the good we ought might win,by fearing to attempt. WILIAM SHAKESPEARE 9. 8 Dni otvorench dver Program:Uite si golfov dopoludnie strnermi a lenmi GK SSG, ktor vm podrobne poukazuj golfov arel adozviete sa nieo otom, ako sa dr golfov palica a ako sa golf hr. ahk oberstvenie vm dod sl a vy si zahrtesvoju prv mini jamku pri om sa prjemne zabavte. Termn:od 9 do12 hod., po, st, pi(min 6 osb)presn dtum poda dohody sGK SSG Cena:hrad GK-SSG! Program PREZENTCIA PRIESTOROV TRNING OBERSTVENIE ROZHOVOR S TRNEROM VIDEO PROJEKCIA (verejnos, Z/S) 10. People are always blaming their circumstances for what they are. Idon t believe in circumstances. The people who get on in this worldare thepeople who get up and look for the cirumstances theywant and if they cant find them, make them. GEORGE BERNARD SHAW 11. 10 TV - pecializcia golf Program:iaci gymnzia si maj monos vybra telesn vchovu so pecializciou na golf. Nae PGA uebn plny obsahuj komplexn vuku, teoretickch, taktickch, technickch a fyzickch aspektov tohto portu. Praktick ako aj teoretick testy s klasifikovan a hodnoten na vysveden pod predmetom golf CELKOM IN TELESN VCHOVA Termn:rone(po pi)(sept. jn) Cena:vrtane kolnho SSG! prprava praktick Taktick Teoretick Fyzick Osnovy MSR PLNY PGA TRAINING MANUAL (tudenti SSG) 12. B E L I E V E A N DS U C C E E D 13. 12 Zelen Karta Program: Ponkame Vm monos zska zelen kartu priamo v Bratislave za vborn cenu. Anglick profesionl Vs bez problmov priprav na skky, samotn hru ako aj saenie. Pri spenom absolvovan praktickej a teoretickej skky hr obdr osvedenie o spsobilosti hry na golfovch ihriskch. ZELEN KARTA Termn:(po ne) poda dohody s klubom Cena:prprava+ sk ka 232 /6989 Sk LENOVIA KLUBU SSG A USKIDS 10 % Z AVA prprava Konzultcia Golf v skratke Zklady vihu Hra Irons Patovanie Chipovanie Rekapitulcia Pravidl Jamkov hra Zhrnutie (verejnos, Z/S) 14. Golf is a game in which the ball lies poorlyand the players well A RT ROSENBAUM 15. 14 Fun Golfov Sobota Program: Ptate sa ako zaa super vkend? Fun golfov sobota je tu pre tch, ktor si nepotrpia na dlh vyspvanie. Priatestv, trning, sa o vecn ceny, ale hlavne zbavn dopoludnie na vs ak vdy v sobotu v Golfovom klube SSG Viac hlv, viac zbavy. Termn:kad sobota ( 10 -12 hod. ) Cena:15 /452 Sk/ osoba LENOVIA KLUBU SSG A USKIDS 10 % Z AVA Preh ad Zpis Rozcvi ka Program Ob erstvenie S a Vyhlasovanie Vsledkov Von program (verejnos, Z/S) 16. The worst club in my bag is my brain. CHRIS PERRY 17. 16 Golfov Krok Program: Pre vetky vkonnostn skupiny ponka golfov klub kadodenn trning pre tch, ktor sa chc naozaj zlepi. Golfov krok vedie hra k systematickmu osvojovaniu si zdravho vihu a portovho ducha v prjemnom prostred svojich kamartov. Sasou krku s aj pravideln nvtevy zmluvnch klubov a ihrsk. Termn:Zaiatonci Po / St14:30-16:00 Pokroil Ut /t14:30-16:00 Cena:Zaiatonci 99/2983 Sk Pokroil 199 /5995 Sk LENOVIA KLUBU SSG A USKIDS 10 % Z AVA Zklady Mierenie, Postoj, chop, Pozcia Lopty Krtka Hra ChippingPuttingPitching Dlh Hra DrevDlh elezTvarovanie striel (verejnos, Z/S) 18. Golf is a game that is played on a five-inch coursethe distance between your ears. BOBBY JONES 19. 18 Tri Golf Program: Nai najmen hri (od 6 10 rokov) u vedia o je Tri Golf. spen projekt z Vekej Britnie prina zbavu a hru prostrednctvom Fun trningovch plnov a bezpenho golfovho vybavenia. Nai kvalifikovan trneri maj bohat sksenosti so skupinovmi trningami iakov prvho stupa zkladnch kl a tak netreba vha. Transport je zahrnut v cene trningu. Hor sa na golf.Termn:Po, St, t, Pi (9:00 13:00)90 min. Cena: 7 /211 Sk/ osoba(poet 4 - 10 det) Ciele Vzva k hre Rast zujmu Zklady Golfu port. Aktivita Komunikcia portov duch (verejnos, 1. stupe Z) 20. One thing about golf is you don't know why you play bad andwhy you play good.G EORGE ARCHER 21. 20 Letn Golfov Kempy Program: Osvedenm trningovm nstrojom s stle viac populrne letn tbory so zameranm na golf. Tdov intenzvny trningov pobyt v Rajci, i vo Vekej Lomnici pozitvne ovplyvn vkon a sebavedomie naich astnkov. Bohat poobedn program vyvauje trningov proces a napomha k tvorbe novch priatestiev. Transport je zahrnut v cene pobytu. Termn:2. 8. Jl GOLF PARK RAJEC 17 miest 15.-21. Aug. VEK LOMNICA17 miest Cena:500/15063 Sk/ osobaTrning20 HOD. Statika, postoj Dynamick vih Hern pln Psycholgia Pravidl, Etika ProgramDENNE Loptov hry Jazda na koni LukostrebaSplav na Plti (verejnos, Z/S) 22. Golf is golf. You hit the ball, you go find it.Then you hit it again. L ON HINKLE 23. 22 Telesn Vchova pre koly Program: Zaujmav ponuka pre zkladn a stredn koly. Dvojhodinovka telesnej vchovy v golfovom areli. Sta sa len rozhodn a my sa u o vetko postarme. Ponkame odvoz zo koly, trning s profesionlom z Anglicka, hru na jamky s vyhodnotenm a samozrejme odvoz nasp do koly. Vytvorme Vm program na mieru. Termn:Po, St, t, Pi (9:00 13:00)90 min .aj s odvozom. Cena: 68/2 048Sk ( do 17det+ 1 ped. ) ( Z / S ) TV Golf2hod. Transport Oboznmenie s golfom Rozcvika Trning Hra na Jamky Transport Prprava FyzickTaktick 24. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams . E LEANOR ROOSEVELT 25. 24 Spike Tour 2009 Program:N ov golfov sa pre vetkch iakov zkladnch astrednch kl od 10 do 18 rokov. Jej cieom je ponknu mladm hrom monos stretn sa asai sosvojimi rovesnkmi zokolia, i zinch ktov Slovenska. Tra ponka juniorom sksenosti vprostred sa aturnajov, ktor s obohaten o MAJOR turnaje GOLFK Tour a USKIDS GOLF Tour. SPIKE TOUR sa sstreuj na interaktivitu medzi hrmi, hern vkon avneposlednom rade na fair-play. Transport z a do miesta podujatia (s vnimkou MAJOR turnajov) jezahrnut v cene Turnaja. Termn:Mj Sept. 2009Cena:turnaj 25 - 30 /753 Sk 904 Sk (v zvislosti od miesta podujatia) Formt 9hole 6 Turnajov2 x Aprl2 x Mj2 x Jn10 x Major(Golfk Tour)(USKIDS Tour) Vaz Tdenn pobyt na zimnom kempe, Grcko,Crete Golf Club (verejnos, Z/S) 26. Human being can alter their lives by altering their attitude of mind.If you only care enough for a result, you will almost certainly attain it . WILLIAM JAMES 27. 26 Firemn podujatia Program: Golfov klub SSG ponka firmm a skupinm tuln a finanne nenron priestory pre konferenn, spoloensk a portov podujatia pre svojich klientov i zamestnancov. prava priestoru pre rzne typy podujatia, sluby Golfovho klubu vrtane cateringu a prjemnho servisu prispsobme o najviac vaim poiadavkm.K dispozcii mte naich trnerov s pripravenmi ukkami golfu, rznymi cvieniami a mnostvom fun disipln. Termn:Poda dohody s GK SSGCena:V prpade zujmu Vm zaleme cennksluieb Sluby Meeting room40 miest Vonkajia terasa 40 miest Cafe Bar Catering Pro shop Projektor Golf Pro Simultor Transport pre vaich host (verejnos, Z/S) 28. GOLF MANAGEMENT SERVICES 29. I T A V S K U L I C A1 8 2 10 7B R A T I S L A V A tel:02 45 243 211 w eb: gk-ssg.sk e mail:golf @ssg.sk 28