Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση 07.07.2011

Embed Size (px)

Text of Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και αποτελεσματική δημόσια...

 • 1.
  :: 2011
  ()
  (
  )
  www.egovplan.gr :: start@egovplan.gr :: twitter.com/egovplan
  1

2.
,
,
2
3. .

3
4. 4
5. 5
6. 6
7. 7
8. 8
9. 9
10. 10
11. 11
12. 12
13.
13
14. ...


,
14
15.


,
15
16.

,

16
17.


()


,


17
18. (2)

18
19.
19
20.
20
,

21. Hype cycle
21
Gartner Inc
22. 22
23.
23
24.
24
25.

,
25
26. o
Web Services
Flags (/)
26
27.


Online
, FFTH

e-

27
28.
28
10
29. .

29
30.
Opengovwww.opengov.gr
www.diavgeia.gov.gr
www.egovplan.gr
www.illegalsigns.gov.gr
my Greece www.my-greece.gr
Startup Greece www.startupgreece.gov.gr
Labs www.labs.opengov.gr
Digital Greece 2020 www.digitalgreece2020.gr
Open geodatawww.geodata.gov.gr
www.gsis.gr
www.openpad.gov.gr
30
31.

1.409.703
2.441
15.000
31
32. Opengov.gr
6/10/2009 4/7/2011 OpenGov.gr 4.542.319
167
70.916
115
1.888
36.541
32
33. egovplan.gr

4
33
34. Illegalsigns.gov.gr
915
207
34
35. my-greece.gr
571
35
36. labs.opengov.gr
4
A 15 - opengov.gr, ,
41 , ,


36
37. geodata.gov.gr
37
. geodata.gov.gr .
, . , , , :


,
38. .

38
39.
39
40. (1)
40
41. (2)
41
42.
42
43.
43
44. 44


wordle opengov.gr