מבוא למטאורולוגיה מפגש מס 1

Embed Size (px)

Text of מבוא למטאורולוגיה מפגש מס 1

  • 1. .1.2 .3.4.5 .6.7

2. -HL 3. 4. -HL 5. 6. 7. ppm --,CO , - 8. 9. - 10. - -. -- 11. CO CO2 12. 13. - 14. - 15. - 16. CO2 17. CFC 18. 19. aurora 20. p RTR T- P 21. 0.7 zp pz 0 e , H 8km H 22. . 23. E T4 -E5.67 10-8 Watts m-2 K-4 -T 24. - 25. - 26. RsTsD Ts 4 Rs Ts 4 R42 SD 1365 Wm-2 Ts 4 R 4 2S S 4 D 2 27. S Re 2 a aS Re 2 Te 4 Re4 2S Re aS Re Te 4 Re 0 2 2 42 (1 a) S 1/4(1 a) S Re Te 4 Re Te 2 4 2 4 255K 28. 29. CO2 30. CFC 31. z p, z p, T zp p p p pp g z gz g g RT zRT zRT gzz RTp pz 0 e RT pz 0e H , H 8kmg