עיצוב לדוגמה

Embed Size (px)

Text of עיצוב לדוגמה

1. fographic2012 2003 Hello,Alon Dotan 126 Today You are working atZynga IBM companyCheck if you arefollowing your friendsto new work places 104115 109 HP Dell 82 98 10279 Omrix TevaIntel IBM63 67 69 7346 1524 57010203 0405 060708 091011 12 2. fographic20122004 Hello,Alon Dotan Today You are working at IBM companyCheck if you arefollowing your friendsto new work places1101041261158263 98109 79 Micron Trendit Teva HPZynga Dell Omrix 01 02030405060708 09 1 3. fographicSiegeBongcayaoPaula2012PembertonNina Kok2003 Er Amandeep Hello,Alon Dotan Today You are working atSaad Kallah IBM companyAliciaGutierrezCheck if you arefollowing your friendsDamiento new work placesValdespino Paula Pemberton 32 year/managerAustinLankfordAdie GokelRina-Louisedu Plessis Madhusudan BanerjeeYady QuirozChristinaBekkuzhynova Natalie Levonian Damien Valdespino010203 04 05 06 07 08 09 10 11 12 4. fographic 2012 2004Hello,Alon Dotan Dell 126Check if you are DellZynga 115following your friendsto new work places HP 104 126 Teva 102 Career Timeline Zynga Intel 98HPMagnet Detector104109 115Micron 82 IBM 73MicronTevaIntel798298 102 IBM 63 676973 46 15 2457 01 02 030405 060708091 5. fographic2012Intel 2004Hello,Alon DotanDell 126Check if you arefollowing your friendsZynga 115to new work placesHP 104Teva 102 Career TimelineIntel 98Magnet Detector Micron 82IBM 7311010412611563 98109 Micron Trendit Teva HPZynga Dell010203 04 0506070809 1 6. fographic 2012 Paula Pemberton Siege Bongcayao Nina Kok2004Er AmandeepHello,Alon DotanSaad KallahCheck if you arefollowing your friendsto new work placesAlicia Gutierrez Damien Valdespino Career TimelinePaula Pemberton32 year/managerAustin LankfordMagnet Detector Adie Gokel Rina-Louise du Plessis Madhusudan BanerjeeYady Quiroz Christina BekkuzhynovaNatalie Levonian Damien Valdespino 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1 7. fographic 2012Paula PembertonSiege BongcayaoNina Kok 2004 Er AmandeepHello,Alon Dotan Saad KallahCheck if you arefollowing your friendsto new work places Alicia GutierrezDamien Valdespino Career Timeline Austin LankfordMagnet Detector Paula Pemberton 32 year/managerAdie GokelRina-Louise du PlessisMadhusudan Banerjee Yady QuirozChristina Bekkuzhynova Natalie LevonianDamien Valdespino 01 02 03 0405 06 07 08 09 1 8. fographicWorkplace top2003 2012 Dell 126Hello,Alon DotanCareer TimelineZynga 115Check if you are126following your friends Zynga HP 104 Magnet Detector Zyngato new work places Teva 102 Intel 98 104 115 Micron 82 HPDell IBM 73 8298 102Omrix TevaIntelHP Dell IBM 636769739 13 15 245701 02 03040506 070809101112 9. fographic20122003Hello,Alon Dotan Workplace top 126ZyngaZyngaDell 126Check if you arefollowing your friendsCareer TimelineZynga 115to new work places HP 104 Magnet Detector104 115HPDell Teva 102 Intel 98 Micron 828298 102 Omrix TevaIntel IBM 73DellIBM63676973913 15 2457010203 040506 0708091011 12 10. fographic Siege Bongcayao2012 Paula Pemberton Nina KokEr Amandeep2003Hello,Alon DotanSaad KallahCheck if you arefollowing your friendsto new work placesAlicia Gutierrez Damien Valdespino Career TimelinePaula Pemberton32 year/managerAustin LankfordMagnet DetectorAdie Gokel Rina-Louise du Plessis Madhusudan BanerjeeYady Quiroz Christina Bekkuzhynova Natalie LevonianDamien Valdespino 010203 04 0506 0708091011 12 11. fographic2012 2003 Hello,Alon Dotan 126 Today You are working atZynga IBM companyCheck if you arefollowing your friendsto new work places 104115 109 HP Dell Workplace top Career Timeline 82 98 10279 Omrix TevaIntel Magnet Detector IBM63 67 69 7346 1524 57010203 0405 060708 091011 12 12. fographic2012Hello,Alon DotanCareer Timeline 126 Dell2004Check if you areDell 126following your friendsto new work placesMagnet Detector Zynga 115104HP 115ZyngaHP 104Teva 102 Micron Intel 988298Intel 102TevaMicron 82IBM 73IBM63 6769739 1315 245701 02 03 4046 057 06 07 808 09 1