แนะนำการใช้ฐานข้อมูล ABI/INFROM

Embed Size (px)

Text of แนะนำการใช้ฐานข้อมูล ABI/INFROM

 • 1. ABI/INFORM

2.

 • ABI/INFORM
 • 1,000 HTML, Page imageText + Graphics 500 60,000

3. ABI/INFORM

  • ABI/INFORM
   • ABI/INFORM Archive
   • ABI/INFORM Complete
   • ABI/INFORM Dateline
   • ABI/INFORM Global
   • ABI/INFORM Research
   • ABI/INFORM Select
   • ABI/INFORM Trade & Industry

4. ABI/INFORM(Search with ABI/INFORM)

 • 4
   • ( Basic Search)
   • ( Advanced Search)
   • ( Topic Guided)
   • ( Publication Search)

5.

 • 1.( Basic Search)
 • Basic Search AND, ORAND NOT Human resource management
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.Search

1 3 2 6 4 5 6.

 • 2.( Advanced Search)
 • Advanced Search Basic Search
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 1
 • 4.
 • 5.Search

1 2 3 4 5 7.

 • Browse List
 • 1.Advanced Search
 • 2. drop down menu Article
 • type Link Browse article types
 • drop down menu Browse article types
 • pop upBrowse article type
 • Add to search

1 2 8.

 • 3 .( Topic Guided) Topic Guided
 • ( Keywords)Internetcomputers & internet
  • Topic Guide
   • -ProQuest
   • -
   • -

9.

 • 1.Topic Guided
 • 2. Find Term
 • Browse the subject directory
 • 3. View articles
 • 4.

1 2 3 4 10.

 • 4.( Publication Search)
 • Publication Search Publication Search ProQuest
 • 1.
 • 2.Search
 • 3.
 • 4.

1 2 3 4 11.

 • Search Results
 • results
 • 1. 4.
 • 2. 5.
 • 3.

1 2 3 4 5 12.

 • Online Help (
 • )
 • Online Help
 • Help
 • -
 • Go Help Topic
 • -Help Online
 • Contents
 • - Index
 • -
 • Glossary