สัมมนาเปลี่ยนความรู้เป็นเงินด้วย iphone

  • View
    997

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

สัมมนาเปลี่ยนความรู้เป็นเงินด้วย iphone

Text of สัมมนาเปลี่ยนความรู้เป็นเงินด้วย...

  • 1. www.asiamediasoft.net Tuesday, July 13, 2010

2. App apple Tuesday, July 13, 2010 3. Why ?iPhone? Tuesday, July 13, 2010 4. Smart PhoneSymbian OSiPhone OSBlackBerryWindows MobileSymbian OSLinux Etc.BlackBerry OS BlackBerryiPhone OS 15%Windows Mobile 17%Windows Mobile 14%Android LinuxiPhone OS5% Etc. 2% Symbian OS47% Source : Justin Lee (Smartphone Market Trends) http://www.slideshare.net/lis186/smartphone-market-trends Tuesday, July 13, 2010 5. Market TrandsSource : http://www.canalys.com/pr/2010/r2010021.html Tuesday, July 13, 2010 6. Worldwide touch-screen smart phones Market shares 2009,20082008 2009 0 15.0000 30.0000 45.000060.0000 10 Apple 1552 Symbian47 17RIM2114 Microsoft9 1Google(Android) 5 7 Others 3Source : Canalys estimates / Feb 2010Tuesday, July 13, 2010 7. Worldwide touch-screen smart phones Market sharesGrowth 2009/200882.900046.6000 4.8000 -26.4000-44.9000 SymbianRIMAppleMicrosoft OthersSource : Canalys estimates / Feb 2010Google(Android) 1,073.5%Tuesday, July 13, 2010 8. iPhoneHalf of iPhone user are under age 30age 150 112.57537.5 Under 1818-21 22-25 26-30 31-40041-50 51-60 61-71 Over 70 Source : http://rubiconconsulting.com/ USA2009 Tuesday, July 13, 2010 9. iPhoneincome $ iPhone 40% 7052.53517.5 US average0 iPhoneSource : http://rubiconconsulting.com/ USA2009 Tuesday, July 13, 2010 10. Open Platform VS. Closed Platform Tuesday, July 13, 2010 11. User Experience77% iPhone Source : Adobe / 2008Tuesday, July 13, 2010 12. User Experience(2)34% smart phone application ? Source : Compete.com / Nov 2008Tuesday, July 13, 2010 13. User Experience(3) application ?Closed Platform Source : Patrick / Jan 2009 Tuesday, July 13, 2010 14. iTunesOpen Platform Tuesday, July 13, 2010 15. App StoreOpen Platform Tuesday, July 13, 2010 16. app iPhone Tuesday, July 13, 2010 17. app iPhone Tuesday, July 13, 2010 18. app iPhone Tuesday, July 13, 2010 19. App Store 50% App App Store 1.99$ BB App world Windows Marketplace iPad 4.65$ 8 10 App Most Popular iPhone Source : Distimo Report June2010 Tuesday, July 13, 2010 20. App Store App e-book iBook App 1 KindleApplication Amazon 10 5 10 App Most Popular Windows Marketplace Microsoft Source : Distimo Report June2010 Tuesday, July 13, 2010 21. iPhone app store ipad , iphone open platform () Tuesday, July 13, 2010 22. ? Tuesday, July 13, 2010 23. Application Item Ads Tuesday, July 13, 2010 24. Your App on iPhone??? Tuesday, July 13, 2010 25. = Content Tuesday, July 13, 2010 26. , Tuesday, July 13, 2010 27. CASE STUDYiThaiCookBook0.99$ Tuesday, July 13, 2010 28. iThaiCookBook(1) Tuesday, July 13, 2010 29. iThaiCookBook(2) Tuesday, July 13, 2010 30. A Lose Weight by FoodiBook 0.99$ Tuesday, July 13, 2010 31. () Tuesday, July 13, 2010 32. Developer Apple Co.,Ltd.Apple Co.,Ltd.30%70% ? Developer70%App Tuesday, July 13, 2010 33. Apple 0.99$, 1.99$, 2.99$, 3.99$, 4.99$,...,99.99$ 150$ Tuesday, July 13, 2010 34. Content Tuesday, July 13, 2010 35. Tuesday, July 13, 2010 36. mac computer xCode Programming Skill Content iPhone & iPad (for testing) Tuesday, July 13, 2010 37. Platform ComponentsTools Language Frameworks Design Strategies Tuesday, July 13, 2010 38. Xcode Tuesday, July 13, 2010 39. 5 download (0.99*5 = 4.95)30 = 30*4.95*32.45 = 4,818.82 30% = 4,818.82*0.7 = 3,373.17 1 = 3,373.17*12 = 40,478Source : http://nance.yahoo.com/currency-converter/Tuesday, July 13, 2010 40. Marketing PlanTuesday, July 13, 2010 41. Poster Tuesday, July 13, 2010 42. Youtube : iVuvuzela2010http://www.youtube.com/watch?v=fdZ6fidtPMwTuesday, July 13, 2010 43. online marketing facebook twitter webboard Tuesday, July 13, 2010 44. www.asiamediasoft.netTel : 02-9373790 Fax : 02-9373745Email : train@asiamediasoft.net asiamediasoft.co@gmail.com facebook : asiamediasoft.training Tuesday, July 13, 2010