AFAS SWOT jaarverslag 2012

Embed Size (px)

Text of AFAS SWOT jaarverslag 2012

  • 1. Familiebedrijf in lappendekenmarkt AFAS is een financieel onafhankelijk en krachtig (S) familiebedrijf met de focus op de lange termijn (S). Niet afhankelijk zijn van aandeelhouders (S) maakt de positie van AFAS sterker dan van de collegas. Deze hebben veelal te maken met de moeizame integratie van gekochte bedrijven (S), met grote schulden en met de grillen van de beurs. Ontzielde bedrijven (O) die bestaan uit een lappendeken aan producten (O). ERP en OPB als wapen AFAS zet haar ERP product (S) in om de grote vraag naar gentegreerde software in te vullen (O). ERP is de toekomst, zeker als het product snel gemplementeerd (S) is en een concurrerend prijsniveau (S) heeft. Alleen is nog niet iedereen ervan overtuigd dat ERP de toekomst is (W). De duidelijke visie van OPB (S) zwaarder inzetten om de bedreiging van Business Process Outsourcing (T) te bestrijden. Niet het verplaatsen, maar het laten verdampen van werk levert echt rendement op. Als zware gebruiker van haar eigen software (S) dwingt AFAS haar klanten mee te gaan in de continue vernieuwing (W), terwijl ze dat misschien niet kunnen of willen. Dat de klant niet met de door AFAS vastgestelde standaard wil of kan werken (T), is te bestrijden met de inzet van de OPB visie en de transparantie van de onderneming (S). De kracht vanAFAS benutten om de concurrentie voor te blijven De transparantie van het bedrijf moet in een periode van crisis en wantrouwen juist nog meer worden benut (S). De angst dat de concurrentie meekijkt (T) moet als een kans worden gezien. Bij AFAS zit innovatie in het bloed. Zodra de concurrent weer iets heeft gekopieerd, heeft AFAS al weer iets nieuws. Maar klanten kunnen dit tempo mogelijk niet volgen (W). AFAS is te vooruitstrevend voor de traditionele markt (W). De klantgerichte bedrijfscultuur (S) in een wereld vol mondige klanten (O), het rechtstreekse klantcontact (S) en het ontbreken van dealers (S) makenAFAS een krachtige en flexibele speler.De klantgerichte bedrijfscultuur (S) in een wereld vol mondige klanten (O), het rechtstreekse klantcontact (S)en het ontbreken van dealers (S) maken AFAS een krachtige en flexibele speler. Tel daar de korte implementatietijden (S) en het concurrerende prijsniveau bij op en de opkomst van Microsoft met Microsoft Business Solutions (T) is geen bedreiging meer. SWOT analyse De toelichting

2. De sterke focus op rendement (S) gebruiken om luiheid en arrogantie (T) tegen te gaan. Hogere doelstellingen, zodat de lat niet te laag komt te liggen. En deze kansen en sterktes gebruiken om positieve bedrijfscultuur met te weinig oog voor de zwaktes (W) te ontkrachten. De schaalbaarheid van de software (S) is een kans die het tekort aan branchefocus en focus op nichemarken (T) neutraliseert. De aanpak van de zorg- en welzijnmarkt heeft AFAS geleerd dat een gefundeerde aanpak van een branche (O) kansen genereert. AFAS wil maar kan niet alles zelf doen (W) en levert geen Business Consultancy (W). Het partnernetwerk (S) versterkt AFAS bijvoorbeeld om branchekennis toe te voegen waar AFAS deze niet in huis heeft. De oudere generatie kent de nadelen, de jongere generatie de voordelen van automatiseren AFAS opereert zowel op de zakelijke markt als op de consumentenmarkt (S) en die kunnen elkaar wederzijds positief benvloeden. Via social media is het mogelijk klanten, zakelijk en persoonlijk, te vinden en binden (O). Onbekendheid met de consumentenmarkt (W) heeft een positieve kant: de gebruikers van AFAS Personal kunnen bedrijven over de streep trekken verdergaand te automatiseren (O).Deze veelal goed geautomatiseerde consumenten kunnen de oudere generatie managers over de streep trekken meer te automatiseren (T). Overstappen op nieuwe software geeft onrust op de bedrijfsvloer (T) en kan leiden tot reorganisatie (T). Datzelfde management heeft wel behoefte aan kostenreductie en beheersing in deze economisch slechte tijden: betaalbare en eenvoudig te onderhouden software (O) en korte terugverdientijden (O). Meer inzicht in de bedrijfsprocessen (O) en efficiency verbeteringen door procesintegratie (O) zijn op managementniveau een grote wens. Online is de toekomst Er is een de groeiende behoefte aan online werken, waarbij systeem- en applicatiebeheer uitbesteed is (O). AFAS biedt hiervoor uitgebreide mogelijkheden (S) en verliest de beveiliging van de online systemen en de privacy wetgeving (T) daarbij niet uit het oog. Tel daar de huurvariant (= gespreid financieel risico) bij op en AFAS heeft een toekomst gericht product. 3. Gratis software en open source zijn geen bedreiging De opkomst van het nieuwe business model gratis software (T) zal AFAS bestrijden met haar transparantie (S), klantgerichte bedrijfscultuur (S), snelle implementaties (S) en een concurrerend prijsniveau (S). AFAS laat zien dat de Total Cost of Ownership (TCO) op de langere termijn hoger is bij gratis software. Aan ieder business model ligt een winstoogmerk ten grondslag, ook bij leveranciers van gratis software. De verdiensten liggen daar niet in de verkoop van de software, die is gratis, maar in de grote hoeveelheid implementatie- en onderhoudskosten achteraf. Op de lange termijn overschrijden die maatwerkkosten de totale kosten voor de betaalde software. In die lijn past ook het actieplan Nederland Open In Verbinding (NOiV) van de overheid. Net als bij gratis software is bij Open Source sprake van hoge TCO kosten. NOiV moet zich veel meer richten op Open Standaarden dan op Open Source. Een lobby om dit voor elkaar te krijgen is samen met branche-organisatie ICT~Office in gang gezet. Tot slot AFAS gooit al haar sterktes in de strijd om kansloze Europese aanbestedingen en het gebrek aan ervaringen met overnames of tegenslagen (W) te neutraliseren. De beginnende internationale ervaring (W) staat AFAS nog in de weg. Maar de automatiseringsachterstand in Belgi, Luxemburg en op de Antillen (O) geeft juist weer een voorsprong, omdat hier geprofiteerd wordt van de Nederlandse expertise. Vormgeven aan de missie is de grote uitdaging voor alle AFAS medewerkers. De sterke OPB visie, de klantgerichte bedrijfscultuur en de afwezigheid van integratieproblemen creren ruimte om alle energie te gebruiken om de doelen te behalen. De bedreigingen worden dan kansen. De zwaktes moet je steeds onder ogen blijven zien, maar de sterktes zijn zodanig, dat AFAS zich hierdoor niet laten afremmen.