Android Teknolojileri

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Android'in genel kullanım alanlarına bir bakış

Text of Android Teknolojileri

  • 1. Android TeknolojileriAndroid Teknolojileri

2. Android Teknolojileri Nedir ?Android Teknolojileri Nedir ? Android ekosistemlerinde kullanlabilen donanmsal veAndroid ekosistemlerinde kullanlabilen donanmsal ve yazlmsal yeteneklere Android Teknolojileri diyoruz.yazlmsal yeteneklere Android Teknolojileri diyoruz. Kullanclarn youn olarak tercih ettikleri uygulamalarda buKullanclarn youn olarak tercih ettikleri uygulamalarda bu teknolojileri grmek mmkndr.teknolojileri grmek mmkndr. Lokasyon tabanl uygulamalarLokasyon tabanl uygulamalar Sosyal medya entegrasyonlarSosyal medya entegrasyonlar Dier uygulamalar ile veri paylamlarDier uygulamalar ile veri paylamlar Augmented RealityAugmented Reality NFC & QR Code (karekod)NFC & QR Code (karekod) Payment systems (deme sistemleri)Payment systems (deme sistemleri) 3. Android Teknolojileri Nedir ?Android Teknolojileri Nedir ? API kullanmlar (web servisleri & REST API)API kullanmlar (web servisleri & REST API) Sensr kullanmlarSensr kullanmlar Readerlar (ekitap maazalar)Readerlar (ekitap maazalar) Android MaazalarAndroid Maazalar Gml uygulamalar (kap otomatii sistemleri rnei Gml uygulamalar (kap otomatii sistemleri rnei Genelde NDK gerektiriyor)Genelde NDK gerektiriyor) Mobil renmeMobil renme Robotlar ve ADKRobotlar ve ADK OyunlarOyunlar HTML5HTML5 Android Mini TVlerAndroid Mini TVler Giyilebilir Biliim cihazlar (wearable computer)Giyilebilir Biliim cihazlar (wearable computer) 4. Lokasyon Tabanl UygulamalarLokasyon Tabanl Uygulamalar Lokasyon bilgisini almak zor bir i. ok fazla case var.Lokasyon bilgisini almak zor bir i. ok fazla case var. GPS ile konum bilgisi almakGPS ile konum bilgisi almak Wifi ile konum bilgisi almakWifi ile konum bilgisi almak En son konum bilgisini saklamakEn son konum bilgisini saklamak Konum bilgisini parse etmek (string, dobuble, BigDecimalKonum bilgisini parse etmek (string, dobuble, BigDecimal vs)vs) Konum bilgisini kapatm kullancdan konum bilgisiKonum bilgisini kapatm kullancdan konum bilgisi alamamakalamamak 5. Sosyal Medya EntegrasyonlarSosyal Medya Entegrasyonlar Oauth ile uygulama oluturmak,Oauth ile uygulama oluturmak, Kiiden keyler almak (gven sorunlar var, herkes kabulKiiden keyler almak (gven sorunlar var, herkes kabul etmiyor)etmiyor) Keyleri / ierikleri sunucuda veya cihazda tutmak.Keyleri / ierikleri sunucuda veya cihazda tutmak. Twitter, browser ile authentice ederken Facebook nefis birTwitter, browser ile authentice ederken Facebook nefis bir Android SDKs veriyor.Android SDKs veriyor. 6. Dier uygulamalar ile veri paylamlarDier uygulamalar ile veri paylamlar Intent filter ile paylamlarIntent filter ile paylamlar lemi unu kullanarak tamamla?lemi unu kullanarak tamamla? 7. Dier uygulamalar ile veri paylamlarDier uygulamalar ile veri paylamlar Intent filter ile paylamlarIntent filter ile paylamlar PaylaPayla 8. Augmented RealityAugmented Reality Layar, Wikitude gibi servis - ekosistemler var.Layar, Wikitude gibi servis - ekosistemler var. Google Ingress ile oyun AR almas yapyor.Google Ingress ile oyun AR almas yapyor. AR iin ak kaynak frameworkler var.AR iin ak kaynak frameworkler var. 9. NFC QRCodeNFC QRCode NFC henz tam anlalamad, deme sistemlerindeNFC henz tam anlalamad, deme sistemlerinde kullanlmasnn yaygnlaaca dnlyor.kullanlmasnn yaygnlaaca dnlyor. ok eitli alanlarda kullanlabilir (mzelerde,ok eitli alanlarda kullanlabilir (mzelerde, restoranlarda)restoranlarda) Android Beam , S-Beam ile byk dosya transferi mmkn.Android Beam , S-Beam ile byk dosya transferi mmkn. NFC Bluetoothu ayor ve asl dosya gnderimi BluetoothNFC Bluetoothu ayor ve asl dosya gnderimi Bluetooth zerinden yaplyor.zerinden yaplyor. QRCode yaygnlat, hemen her yerde karlamakQRCode yaygnlat, hemen her yerde karlamak mmknmmkn 10. NFC QRCodeNFC QRCode QR Code ile bildirim nemli noktaQR Code ile bildirim nemli nokta giriigirii GO CodeGO Code NFC ile bildirim-nemli noktaNFC ile bildirim-nemli nokta giriigirii GO TagGO Tag 11. Payment systems (deme sistemleri)Payment systems (deme sistemleri) Mobil deme sistemleri,Mobil deme sistemleri, NFC czdanlar,NFC czdanlar, In app billing systems (Google Play zerinden free to playIn app billing systems (Google Play zerinden free to play modelleri)modelleri) 12. API kullanmlar (web servisleri & REST API)API kullanmlar (web servisleri & REST API) Android iin API kullanmlar ok kolay. Her APIninAndroid iin API kullanmlar ok kolay. Her APInin mutlaka Java rnekleri ve ktphaneleri var.mutlaka Java rnekleri ve ktphaneleri var. code.google.com, github ok sayda projeye ev sahipliicode.google.com, github ok sayda projeye ev sahiplii yapyor.yapyor. 13. API kullanmlar (web servisleri & REST API)API kullanmlar (web servisleri & REST API) SOAP SOAP SOAP REST Ksoap uzak durulmasKsoap uzak durulmas gereken bir ktphane.gereken bir ktphane. Mutlaka bir sunucu ileMutlaka bir sunucu ile web servisweb servis entegrasyonlarnzentegrasyonlarnz RESTe ekin. Mobil cihazRESTe ekin. Mobil cihaz ile sunucu RESTile sunucu REST zerinden konusun.zerinden konusun. Spring Android GsonSpring Android Gson Spring MVC 3Spring MVC 3 14. Sensr kullanmlarSensr kullanmlar Sensrler ile tek ynl deil, ift ynl almalarSensrler ile tek ynl deil, ift ynl almalar yaplabilir.yaplabilir. Yani Android cihazlara sensr ilave edilebilir ve yetenekleriYani Android cihazlara sensr ilave edilebilir ve yetenekleri arttrlabilirken, baka cihazlarn Android cihazlarnarttrlabilirken, baka cihazlarn Android cihazlarn sensrlerinden veri okumas salanabilir.sensrlerinden veri okumas salanabilir. rnek: Android cihazn k sensr ile alan evrnek: Android cihazn k sensr ile alan ev aydnlatma sistemi.aydnlatma sistemi. rnek: IR sensr ile TV uzaktan kumandas (Galaxy S 4)rnek: IR sensr ile TV uzaktan kumandas (Galaxy S 4) rnek: Arduino Commander ile Arduinoya cihaznrnek: Arduino Commander ile Arduinoya cihazn sensrlerinden veri gndermek. Dikey yatay okuma gibisensrlerinden veri gndermek. Dikey yatay okuma gibi 15. Readerlar (e-kitap maazalar)Readerlar (e-kitap maazalar) Pekok yaynevi bu konu ile ilgileniyorPekok yaynevi bu konu ile ilgileniyor Turkcell Dergilik, Samsung E-Kitap Maazas, Ttnet Ekitap,Turkcell Dergilik, Samsung E-Kitap Maazas, Ttnet Ekitap, Reeder, defix, PusulaReeder, defix, Pusula Kendi deme sistemlerini kullanabilirler,Kendi deme sistemlerini kullanabilirler, Kendi DRM sistemlerini gelitirebilirler.Kendi DRM sistemlerini gelitirebilirler. 16. Android uygulama ve ierik maazalarAndroid uygulama ve ierik maazalar Pekok irket Androide yeni ekosistemler kazandrmayaPekok irket Androide yeni ekosistemler kazandrmaya alyor. Turkcell, Turk Telekom, Amazon, Yandex vsalyor. Turkcell, Turk Telekom, Amazon, Yandex vs Dk fiyatlara herkesin alabilecei telif eserler (uygulama,Dk fiyatlara herkesin alabilecei telif eserler (uygulama, mzik, haritalar)mzik, haritalar) 17. Gml uygulamalarGml uygulamalar Android cihaz zelletirmesi ile farkl donanmlarda alanAndroid cihaz zelletirmesi ile farkl donanmlarda alan Android letim Sistemi.Android letim Sistemi. Otobs koltuklarnda Android,Otobs koltuklarnda Android, Kap otomatiklerinde AndroidKap otomatiklerinde Android 18. Mobil renmeMobil renme Byk bir ak ve talep var olduunu dnyoruz. AndroidByk bir ak ve talep var olduunu dnyoruz. Android cihazlar kiilerin yanbanda olduundan bilgilercihazlar kiilerin yanbanda olduundan bilgiler aktarlabilir, snanabilir (snav yaplabilir), tm Androidaktarlabilir, snanabilir (snav yaplabilir), tm Android yetenekleri ile 4 ynl eitim hizmetleri verilebilir.yetenekleri ile 4 ynl eitim hizmetleri verilebilir. rnek: Lokasyon tabanl tarih eitimi. Tarihte bugnrnek: Lokasyon tabanl tarih eitimi. Tarihte bugn burada ne oldu?burada ne oldu? 19. Robot ve ADK almalarRobot ve ADK almalar Ak Aksesuar Gelitirme ile eitli kartlar zerindenAk Aksesuar Gelitirme ile eitli kartlar zerinden aksesuarlar USB zerinden gerekletirilebilir.aksesuarlar USB zerinden gerekletirilebilir. rnekler:rnekler: http://ioio.media.mit.edu/node/7http://ioio.media.mit.edu/node/7 20. OyunlarOyunlar Tm gncel game engine (oyun motoru) yazlmlar Androide destek vermeyeTm gncel game engine (oyun motoru) yazlmlar Androide destek vermeye balad. Trkiyeden de Gideros Mobile almas var.balad. Trkiyeden de Gideros Mobile almas var. Ayrca ok sayda ak kodlu oyun motorlar bulunmaktadr.Ayrca ok sayda ak kodlu oyun motorlar bulunmaktadr. Dikeyeksen Yaynlarndan da bir Trke kitap kt.Dikeyeksen Yaynlarndan da bir Trke kitap kt. Alper Sarkaya byk baar kazand.Alper Sarkaya byk baar kazand. 21. HTML 5HTML 5 Phonegap Cordova gibi son derece baarl, toplulukPhonegap Cordova gibi son derece baarl, topluluk destei yksek, dkmantasyonu baarl HTML5 altyaplardestei yksek, dkmantasyonu baarl HTML5 altyaplar var.var. Yaknda Trke kitap da kacak. Avantajlar Yaknda Trke kitap da kacak. Avantajlar dezavantajlar tartlr ama gelecekte etkisinin bykdezavantajlar tartlr ama gelecekte etkisinin byk olaca ngrlyor.olaca ngrlyor. 22. Android Mini TVlerAndroid Mini TVler Akll TVlerden ok daha hzl yaylyor. UygulamalarnAkll TVlerden ok daha hzl yaylyor. Uygulamalarn televizyonlara adapte olmas lazm. Kapladklar alan oktelevizyonlara adapte olmas lazm. Kapladklar alan ok kk ama donanmlar artc derecede gl.kk ama donanmlar artc derecede gl. rnek: Rikomagic MKrnek: Rikomagic MK 23. Giyilebilir Biliim cihazlarGiyilebilir Biliim cihazlar Wearable ComputerWearable ComputerGoogle GlassGoogle Glass Smart WatchSmart Watch 24. TeekkrlerTeekkrler Muharrem TaMuharrem Ta www.m2bilisim.com.trwww.m2bilisim.com.tr www.gelecekonline.comwww.gelecekonline.com