cấu hình cloudstack

 • View
  1.727

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

cấu hình advance zone trong cloudstack

Text of cấu hình cloudstack

 • 1. CNG TY TIN HC BU IN TRUNG TM K THUT TP.HCM, ngy01 thng10 nm 2012 XY DNG CLOUD COMPUTING TRN H TNG MNG HIN C S DNG M NGUN M CLOUDSTACK TC GI : T l % ng Nam/ Chc v, n Ch trStt H tn tc gi Trnh gp vo vic K tn N v cng tc sng kin to sng kin K thut vin1 Bi Minh Vit Nam K s vn hnh- x 40 Netsoft2 Trn Vn Hun Nam K s T Trng 35 K thut vin3 Tr Bo Linh Nam K s vn hnh- 25 NetsoftTn Sng kin:XY DNG CLOUD COMPUTING TRN H TNG MNG HIN C S DNG M NGUN M
 • 2. CLOUDSTACKin thoi lin h:0904177240 H tn ngi t chc p dng thnh cng ln u tin (thit k cng ngh, ch to, trin khaiEmail: [email protected] thc hin v theo di qu trnh p dng ) : Bi Minh Vita ch: 12/1/23 ng Minh Tr, Phng 10, TnBnh H tn ngi tr gip xy dng sng kinThi im bt u p dng sng kin : (thit k bn v, gip tnh ton s liu, lm th nghim, lm m hnh mu, tm ti liu): Trn Vn Huna im p dng: Tr Bo Linh PAGE 1
 • 3. Mc Tiu L do xut gii php - Vn tn ti i vi mi trng server truyn thng l khng khai thc hiu qu ti nguyn h thng. Thng thng mi server vt l cung cp mt dch v c bn: mail, music, game, nhng mi dch v c nhu cu s dng ti nguyn khc nhau, chng hn cc dch v lin quan n multimedia nh music, video c yu s dng Ram nhiu trong khi mt s dch v li cn CPU c kh nng x l ln. Cc server vt l ch khai khc c khong 10- 20% nng lc h thng, trong khi vi cloud computing kh nng s dng ti 70% h thng. - Thi gian p ng: Khi cc server b hng, thi gian khi phc li hot ng lu gp 4 ln, ng thi nguy c mt mt d liu cng cao hn so vi cloud. - Kh nng nng cp server hn ch , ph thuc vo cu hnh server u t ban u. - Chi ph cho vic mua server, dch v t ch kh cao, . - Quy m thiu linh hot so vi cloud, vi cloud vic m rng hay thu nh h thng ngay lp tc theo nhu cu doanh nghip. Chi ph cho vic xy dng h thng ban u cng r hn rt nhiu v khng phi tn tin u t h thng server vt l. - Cloud xy dy thnh mt h thng qun l tp trung, t ng gup gim bt chi ph cho vic vn hnh gim st, ng thi khch hng cng khng phi tn thi gian cho vic bo tr, sa cha server ca mnh. S lng server vt l gim xung nn in nng tiu th t hn, chi ph u t thp hn. Mc tiu ca gii php:Gii php tp trung cho vic xy dng h thng infrastructure as a service: - Tnh sn sng cao: h thng c kh nng theo di trng thi hot dng ca cc server trong cloud, khch hng c th tn hng li ch ca h thng t chuyn i gia cc my ch khi mt trong cc server vt l gp s c, khng th kt ni, hay bo tr. - Kh nng m rng d dng: nu bn cn thm ti nguyn s l, bn khng cn u t thm server vt l, h thng c th nng cp tin li v nhanh chng. Gip bn nng cp theo nhu cu ca mnh. - Qun l thn thin: cung cp giao din qun l server thn thin trn nn web 2.0 vi y cc tnh nng : reboot, power off, gim st ti nguyn,backup, ci t li server v mt s tnh nng khc vi ch mt c nhp chut. - Truy cp t xa: mi server u c th truy cp t xa, vi linux c th dung ssh, vi window c th remote desktop vo server cu hnh ty . PAGE 2
 • 4. - H thng backup: h thng backup theo c ch snapshot gip gim thiu thi gian v cung cp file nh y v thng tin cu hnh v d liu ca bn trn server, gip bn c th phc hi server mt cch an ton v tin li.- H iu hnh mu phong ph: cc h iu hnh dng sn vi cc tnh nng phong ph cho php bn c th ci t server nhanh chng trong vi pht.- ng k v khi to nhanh: vic ng k v khi to hon ton t ng gip khch hng tit kim thi gian, ch cn ng k thng tin cu hnh server bn cn, l bn c th s dng server ch trong vng vi pht. Ni Dung Gii thiu: Cloudstack l nn tng cho c s h tng m my v cc h thng Datacenter c th nhanh chng v d dng xy dng dch v m my trn c s h tng hin c. Ngi dng c th tn dng li th ca in ton m my cung cp hiu qu cao hn, quy m khng gii hn v trin khai nhanh cc dch v mi v cc h thng cho ngi dng cui. Cloudstack cho php ngi dng phi hp o ha server, network, network storage cung cp Infrastructure as-a service (Iaas) ging nh cc nh cung cp hosting nhng vi phn cng ring ca h. Cloudstack l h thngcloud operating system m ngun m , n cho php xy dng public cloud computing tng t Amazon EC2 hay Private Cloud, Hybird Cloud. Cloudstack phi hp cc ngun ti nguyn o ha ca bn thnh mt mi trng ng nht, ni bn c th y nhim cho ngi s dng t to cc my o v s dng ty theo nhu cu ring ca h. + H tr nhiu hypervisor:Xenserver, VMware,OracleVM, KVM, XCP. + Qun l tp trung , c th qun l ti mi ngn server, khi mt thnh phn trc trc khng lm sp h thng. + Tnh sn sng cao: t ng gim st v khc phc Virtual machine (VM), khi mt VM b li h thng s c gng khi phc li. Management server c th c trin khai nhiu node thc hin loadbalancing , Cloudstack h tr NIC Bonding. + S dng security groups hoc chia Vlan to thnh cc mng o gip c lp cc accounts . + Chn la interface: Web UI, command line, API. S dng giao din ha (Web) cho vic qun l cng nh ngi dng cui c thtng tc vi VM: power off, restart ,backup PAGE 3
 • 5. + Cung cp cc dch v mng : loadbalancing, dhcp, routing, Vlan, firewall, isolation, VPN, manage external networking. Dch v load balancing cho php xy dng h thng cn bng ti s dng phng php: Roud-robin, Least connection, Source IP. Vitual Router cung cp DHCP v DNS t ng n cc VM, default Firewall chn mi kt ni t bn ngoi n nhng cho php mi kt nt t h thng ra mi trng internet. + H tr nhiu giao thc lu tr: NFS, SCSI, FC, FCoE + Gii hn ti nguyn theo nhu cu: RAM, CPU, Network, HDD. Kin trc Cloudstack:+ Management server cung cp giao din web cho ngi qun tr cng nh ngi dung cui,cung cp API cho CloudStack, qun l cc guest VMs, IP private v public n tng account,qun l vic cung cp storage n cc VM nh l Virtual Disk, templates, iso images.+ Host l n v c s, mi host l mt hypervisor hay bare metal PAGE 4
 • 6. + Cc host c cu hnh ging nhau c gom thnh group gi l cluster. Cc host trong clusterchia s primary storage.+ Mt hay nhiu cluster nhm thnh mt Pod, mi Pod tng ng vi mt Rack s dngswitch layer 2.+ Cc Pod c nhm thnh Zone v cng chia s secondary storage. PAGE 5
 • 7. + Mt datacenter c th gm mt hay nhiu Zones.+ Service Offering cung cp cc la chn : tc x l CPU, s lng CPU, dung lng Ram,h tr HA+ Disk Offering cung cp cc chn la v kch thc cng.+ Network Offering m t cc tnh nng c xc lp cho ngi dng cui t virtual routercng nh mi trng public. C 2 c ch c s dng: Basic network: khng yu cu s dng VLANs , cc guest trong mt pod chia s cngbroadcast domain. PAGE 6
 • 8. Advance Network:mi account s chy trn cc mng ring gi l virtual network v th nnchng hon ton c lp vi nhau. Advanced network s dng Source NAT nhm gim s lngIP public, khi mi account gm mt hay nhiu VMs s dng chung1 IP public.+ Templates l cc file nh ca h iu hnh, gip khch hng c th khi to server nhanhchng, ngoi ra khch hng cn c th la chn ci t t file iso sn c hoc khch hng tupload ln. PAGE 7
 • 9. + Backup theo c ch snapshot gip sao lu d liu, h thng lp lch gip ch ng trong vicbackup d liu khch hng. Kh nng khi phc h thng nhanh chng, n gin.+ H thng qun l account phn cp trong mi domain l mt n v c lp tng ng vimt khch hng, mt reseller.+ Primary storage lin kt vi mt cluster v n lu tr disk volume ca tt c cc VMs angchy trn cc host ca cluster, Primary storage h tr nhiu nhiu nh dng khc nhau NFS,ISCSI, FCoI ph thuc vo hypervisor.+ Secondary Storage lin kt vi mt Zone v l ni lu tr ca: templates, ISO images, Diskvolume snapshots. PAGE 8
 • 10. + H tr LDAP:Microsoft Acitve Directory v ApacheDS cho vic chng thc ngi dngcui.HypervisorHypervisor l h thng cho php nhiu h