of 71 /71
1 Centrals Elèctriques Convencionals Institut Cirviànum de Torelló Catalunya Rosa Dot Coma

CENTRALS ELÈCTRIQUES

Embed Size (px)

Text of CENTRALS ELÈCTRIQUES

Page 1: CENTRALS ELÈCTRIQUES

1

Centrals Elèctriques Convencionals

Institut Cirviànum de TorellóCatalunya

Rosa Dot Coma

Page 2: CENTRALS ELÈCTRIQUES

ENERGIES RENOVABLES

2

ENERGIA HIDRÀULICA

Page 3: CENTRALS ELÈCTRIQUES

RODES HIDRÀULIQUES

3

Page 4: CENTRALS ELÈCTRIQUES

RODA HIDRÀULICA

Page 5: CENTRALS ELÈCTRIQUES

PRIMERES TURBINES

55

Page 6: CENTRALS ELÈCTRIQUES

CENTRALS HIDRÀULIQUES

6

MINICENTRAL

HIDRÀULICACENTRAL HIDRÀULICA

Page 7: CENTRALS ELÈCTRIQUES

77

MINICENTRALS HIDRÀULIQUES200 KW

Page 8: CENTRALS ELÈCTRIQUES

8

Page 9: CENTRALS ELÈCTRIQUES

99

FUNCIONAMENT

Page 10: CENTRALS ELÈCTRIQUES

1010

PRESA

Page 11: CENTRALS ELÈCTRIQUES

1111

IMATGES MINICENTRAL HIDRÀULICA

Page 12: CENTRALS ELÈCTRIQUES

TRANSMISSIÓ AMB EMBARRATS

1212

Page 13: CENTRALS ELÈCTRIQUES

1313

CENTRALS HIDRÀULIQUES

CENTRAL HIDRÀULICA

Page 14: CENTRALS ELÈCTRIQUES

FUNCIONAMENT

14

Page 15: CENTRALS ELÈCTRIQUES

,,

Page 16: CENTRALS ELÈCTRIQUES

16

TURBINES PELTON

Page 17: CENTRALS ELÈCTRIQUES

PELTON

17

Page 18: CENTRALS ELÈCTRIQUES

FRANCIS

18

Page 19: CENTRALS ELÈCTRIQUES

TURBINA FRANCIS

19

Page 20: CENTRALS ELÈCTRIQUES

KAPLAN

20

Page 21: CENTRALS ELÈCTRIQUES

TURBINA KAPLAN

21

Page 22: CENTRALS ELÈCTRIQUES

TURBINES PELTON I TURBINES PELTON I KAPLANKAPLAN

22

Page 23: CENTRALS ELÈCTRIQUES

ITAIPU (Brasil) 14.750 kW

Page 24: CENTRALS ELÈCTRIQUES

THREE GROGES (Xina) 18.460 kW

Page 25: CENTRALS ELÈCTRIQUES

TRANSFORMADOR

25

Page 26: CENTRALS ELÈCTRIQUES

CABLES PEL TRANSPORT DE L’ENERGIA ELÈCTRICA

26

Page 27: CENTRALS ELÈCTRIQUES

CENTRAL TÈRMICA

27

Page 28: CENTRALS ELÈCTRIQUES

28

Page 29: CENTRALS ELÈCTRIQUES

29

Page 30: CENTRALS ELÈCTRIQUES

30

FUNCIONAMENT

Page 31: CENTRALS ELÈCTRIQUES

31

FUNCIONAMENT

Page 32: CENTRALS ELÈCTRIQUES

32

CENTRAL TÈRMICA REAL

Page 33: CENTRALS ELÈCTRIQUES

CENTRAL TÈRMICA

33

Page 34: CENTRALS ELÈCTRIQUES

Central tèrmica de CercsLignit

34

Page 35: CENTRALS ELÈCTRIQUES

35

Page 36: CENTRALS ELÈCTRIQUES

36

Page 37: CENTRALS ELÈCTRIQUES

TURBINES PER VAPOR

37

Page 38: CENTRALS ELÈCTRIQUES
Page 39: CENTRALS ELÈCTRIQUES

ENERGIA NUCLEAR

Page 40: CENTRALS ELÈCTRIQUES

40

RADIACIÓ

Page 41: CENTRALS ELÈCTRIQUES

41

L’ unitat per medir la radiació és el Sivert

Page 42: CENTRALS ELÈCTRIQUES

ENERGIA NUCLEAR FISSIÓ

Page 43: CENTRALS ELÈCTRIQUES

CENTRAL NUCLEAR

Page 44: CENTRALS ELÈCTRIQUES

CENTRALS NUCLEARSCENTRALS NUCLEARS

44

Page 45: CENTRALS ELÈCTRIQUES

ENERGIA NUCLEAR

45

Page 46: CENTRALS ELÈCTRIQUES

central nuclear

Page 47: CENTRALS ELÈCTRIQUES
Page 48: CENTRALS ELÈCTRIQUES

48

CENTRAL NUCLEAR

Page 49: CENTRALS ELÈCTRIQUES

Reactor

Page 50: CENTRALS ELÈCTRIQUES
Page 51: CENTRALS ELÈCTRIQUES

51VANDELLÓS II

Page 52: CENTRALS ELÈCTRIQUES

RESIDUS NUCLEARS

52

-FONS MARI

-MINES GEOLOGICAMENT ESTABLES

Page 53: CENTRALS ELÈCTRIQUES
Page 54: CENTRALS ELÈCTRIQUES

PISCINA D’ÀCID BÒRIC

Page 55: CENTRALS ELÈCTRIQUES

Zona cementiri nuclearYucca Mountain

Page 56: CENTRALS ELÈCTRIQUES

56

Page 57: CENTRALS ELÈCTRIQUES

57

Page 58: CENTRALS ELÈCTRIQUES

58

Page 59: CENTRALS ELÈCTRIQUES
Page 60: CENTRALS ELÈCTRIQUES

60

BOMBA ATÒMICA DE FISSIÓ NUCLEAR

Page 61: CENTRALS ELÈCTRIQUES

61

HIROXIMA I

NAGASAKI

Page 62: CENTRALS ELÈCTRIQUES

62

PROVES ATÒMIQUES

AL MAR

Page 63: CENTRALS ELÈCTRIQUES
Page 64: CENTRALS ELÈCTRIQUES

FUSIO NUCLEAR

64

Page 65: CENTRALS ELÈCTRIQUES

REACTOR DE FÚSIO:TOKAMAK

65

Page 66: CENTRALS ELÈCTRIQUES

TOKAMAK

66

Page 67: CENTRALS ELÈCTRIQUES

6767

Page 68: CENTRALS ELÈCTRIQUES
Page 69: CENTRALS ELÈCTRIQUES

Centrals nuclears a Europa

69

Page 70: CENTRALS ELÈCTRIQUES

C. Nuclears USA

70

Page 71: CENTRALS ELÈCTRIQUES

Tipus de centrals nuclears

71