Charles darwin.ppt

Embed Size (px)

Text of Charles darwin.ppt

  • 1. ipinanganak noong ika-12 ng Pebrero1809 sa Shrewsburg Shropshire. isang siyentistang Briton. kabilang sa maimpluwensyang pamilya Nag-aral sa Edinburg University atkalaunay lumipat sa Divinity saCambridge. Namatay noong ika-19 ng Abril 1882 atibinurol sa Wensminster Abbey.

2. naimpluwensyahan ng mga ideya niMalthus.Nagpakilala sa Teorya ng Ebolusyon nanagpabago sa ating pananaw patungkolsa natural na mundo. 3. Lolo sa Ina 4. lolo sa Ama Isa sa mganangungunangIntelektwal ngEngland noongika-18 siglo. 5. tumutulong upang ating malaman kungsaan nagmula ang buhay at ang tao. nagkaroon ng malaking epekto s lipunanat relihiyon. susi sa pagdiskubre ng buhay ng tao. tumulong na ipakita ang paglilimita natinataglay ng siyensya at ng tao. tumulong na ipakita na walang pagitansa mga tao upang matapos ang isangbagay kung ginagamitan ito ng rason atng siyensya. 6. sa aklat na ito tinalakay na may posibilidad na ang tao ay nagbago mula sa Chimpanzees. 7. 8. 9. 10. References :Dobshansky, D. (1995). Genetics and the Origin ofSpecies, 73. Ferrell, V. (2001). The Evolution Handbook.Altamont, Tennessee: Evolution Facts, Inc. Freemon, Scott, and Jon C. Herron, (2007).Evolutionary Anaylysis. 4th Ed. Upper SaddleRiver, NJ: Pearson Education, Inc. Sweetman, B. (2007). Religion and Science: AnIntroduction. New York: Continuum. http://soyoung.wikispaces.com/My+Enlightenment+Thinker http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/