DevLove Kansai AWS

 • View
  3.033

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of DevLove Kansai AWS

 1. 1. NRI 2015/7/24DevLOVE
 2. 2. AWS blog: http://blog.takuros.net twitter: @dkfj
 3. 3. Ruby 21 http://amzn.to/1lsJ5id 14
 4. 4. Amazon Web Services http://amzn.to/1BLiYcO 2015325
 5. 5. NRI Web Web 24365 AWS
 6. 6.
 7. 7. AWS AWS EC2,S3
 8. 8.
 9. 9. AWS IT
 10. 10.
 11. 11. IaaS/PaaS IT e-Words http://e-words.jp/w/%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88.html
 12. 12. SaaS 2-Tier
 13. 13.
 14. 14. 3-Tier Web/AP ec2 S3 NoSQL DynamoDB RDS Web
 15. 15. 2-Tier S3 NoSQL DynamoDB Cognito Credential SQS Lambda AWS
 16. 16. 3-Tier2-Tier No
 17. 17. AWS
 18. 18. AWS Amazon Lambda Amazon DynamoDB NoSQL Amazon APIGateway API
 19. 19. Amazon Lambda Node.JSJava Aamzon LinuxDocker Lambda AWS Lambda
 20. 20. Amazon DynamoDB NoSQL
 21. 21. Amazon API Gateway API HTTP/S Lambda, Http Proxy, AWS Proxy Web Lambda Lambda Http Proxy AWS Proxy HTTP
 22. 22. API GatewayWebnier
 23. 23. No
 24. 24. Infrastructure as code
 25. 25.
 26. 26.
 27. 27. 1111
 28. 28.
 29. 29. etc 1990
 30. 30. 2030%
 31. 31.
 32. 32.
 33. 33.
 34. 34. 85%
 35. 35. 85%
 36. 36.