19
2.kl õppekomplekt 2.kl õppekomplekt Ilus emakeel Ilus emakeel Kirjastus Koolibri Kirjastus Koolibri

Ilus emakeel 2.klass

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kirjastus Koolibri

Citation preview

Page 1: Ilus emakeel 2.klass

2.kl õppekomplekt2.kl õppekomplekt Ilus emakeel Ilus emakeelKirjastus KoolibriKirjastus Koolibri

Page 2: Ilus emakeel 2.klass

Õppekomplekti autoridÕppekomplekti autorid

Ene JundasEne Jundas Riina KippakRiina Kippak Krista KumbergKrista Kumberg Siivi PõderSiivi Põder

Page 3: Ilus emakeel 2.klass

Õppekomplekti kuulubÕppekomplekti kuulub

Eesti keele õpik (2 osa)Eesti keele õpik (2 osa) Eesti keele töövihik (2 osa)Eesti keele töövihik (2 osa) Kuulamisülesanded CD-lKuulamisülesanded CD-l Eesti keele kontrolltöödEesti keele kontrolltööd Komplekti õpetajaraamatKomplekti õpetajaraamat

Page 4: Ilus emakeel 2.klass

Õppekirjanduse Õppekirjanduse temaatiline ülesehitustemaatiline ülesehitus

Jagatud nädalasteks teematsükliteksJagatud nädalasteks teematsükliteks Teemad kattuvad inimeseõpetuse “Mina Teemad kattuvad inimeseõpetuse “Mina

ja maailm” nädalateemadegaja maailm” nädalateemadega See teeb teemade käsitlemise mõnusaks See teeb teemade käsitlemise mõnusaks

tervikukstervikuks Liikuvate pühade nädalaid saab ise Liikuvate pühade nädalaid saab ise

sättidasättida

Page 5: Ilus emakeel 2.klass

Õpiku ülesehitus nädala Õpiku ülesehitus nädala lõikeslõikes

Teemakohane vanasõnaTeemakohane vanasõna Temaatiline luuletusTemaatiline luuletus Teema sisu ilmestavad ja avavad tekstid Teema sisu ilmestavad ja avavad tekstid

erinevatelt autoritelterinevatelt autoritelt Õigekirjareeglid näidetegaÕigekirjareeglid näidetega Iga teksti kõrval on märge sellega koos Iga teksti kõrval on märge sellega koos

käsitletavatest TV harjutustestkäsitletavatest TV harjutustest

Page 6: Ilus emakeel 2.klass

Töövihiku harjutuste Töövihiku harjutuste märgistus hõlbustab=)märgistus hõlbustab=)

Ruudu sees on lugemispala või Ruudu sees on lugemispala või kuulamisülesandega seotud harjutusedkuulamisülesandega seotud harjutused

Ringi sees on õigekirjaharjutusedRingi sees on õigekirjaharjutused Spiraaliga on tähistatud Spiraaliga on tähistatud

kuulamisülesanded CD-lkuulamisülesanded CD-l Selline märgisüsteem aitab näiteks Selline märgisüsteem aitab näiteks

vanemaid juhendada, et haigetel lastel vanemaid juhendada, et haigetel lastel on kerge ise kodus õppida.on kerge ise kodus õppida.

Page 7: Ilus emakeel 2.klass

Veel töövihikust…Veel töövihikust…

1. osas on kordavaid kirjatehnikaharjutusi1. osas on kordavaid kirjatehnikaharjutusi Palju toredaid suulise ja kirjaliku Palju toredaid suulise ja kirjaliku

eneseväljenduse harjutusieneseväljenduse harjutusi Õigekirjaharjutusi koos teemat lõpetava Õigekirjaharjutusi koos teemat lõpetava

kontrollülesandega.kontrollülesandega. TV lõpus on “Kordamisosa”TV lõpus on “Kordamisosa” TV lõpus on vabalugemise tagasiside TV lõpus on vabalugemise tagasiside

lehed.lehed.

Page 8: Ilus emakeel 2.klass

Õpetajaraamatust=)Õpetajaraamatust=)

Väga tänuväärne kaaslane kogu aastaksVäga tänuväärne kaaslane kogu aastaks Häid soovitusi teemade käsitlemiseksHäid soovitusi teemade käsitlemiseks Annab väga palju häid ideid tunni Annab väga palju häid ideid tunni

ettevalmistamiseksettevalmistamiseks Esimese nädala tunnikavadEsimese nädala tunnikavad Pakub erinevaid metoodilisi võtteidPakub erinevaid metoodilisi võtteid Täiuslik valik etteütluste teksteTäiuslik valik etteütluste tekste Suurepärased soovitused klassivälise lugemise Suurepärased soovitused klassivälise lugemise

osasosas

Page 9: Ilus emakeel 2.klass

Töökavad leiad kirjastuse Töökavad leiad kirjastuse koduleheltkodulehelt

www.koolibri.eewww.koolibri.ee Märkige töökavasse juurde häid mõtteid Märkige töökavasse juurde häid mõtteid

ja võtteid õpetajaraamatust, mida ja võtteid õpetajaraamatust, mida tahaksite kasutadatahaksite kasutada

Siis ei lähe ideed kiire töö juures meelestSiis ei lähe ideed kiire töö juures meelest Õpetajaraamatut soovitan aasta jooksul Õpetajaraamatut soovitan aasta jooksul

värske pilguga jälle üle vaadatavärske pilguga jälle üle vaadata

Page 10: Ilus emakeel 2.klass

LugemistekstidLugemistekstid

On klassikat ja ka palju uut väärtuslikku On klassikat ja ka palju uut väärtuslikku lastekirjanikeltlastekirjanikelt

Palju erinevaid autoreidPalju erinevaid autoreid Silmaringi avardavadSilmaringi avardavad Väärtushinnanguid kujundavadVäärtushinnanguid kujundavad Pildiga vihje teksti kõrval tekitab Pildiga vihje teksti kõrval tekitab

raamatute lugemise huviraamatute lugemise huvi

Page 11: Ilus emakeel 2.klass

Neli eesti kirjanikkuNeli eesti kirjanikku

Lähemalt on tutvustatud …Lähemalt on tutvustatud … Ernst EnnoErnst Enno Henno KäoHenno Käo Aino PervikAino Pervik Leelo TungalLeelo Tungal Aasta lõpus põnev aardejahi mängAasta lõpus põnev aardejahi mäng Pakutud erinevaid võimalusi Pakutud erinevaid võimalusi

vabalugemisest tagasiside saamiseksvabalugemisest tagasiside saamiseks

Page 12: Ilus emakeel 2.klass

Häid soovitusi tööks Häid soovitusi tööks tekstidegatekstidega

Lugemiseelsed ülesandedLugemiseelsed ülesanded Lugemisjärgsed ülesandedLugemisjärgsed ülesanded Luuletuste käsitlemisestLuuletuste käsitlemisest Tööks vanasõnadegaTööks vanasõnadega Jutustamise erinevaid võtteidJutustamise erinevaid võtteid Kõnetehnika harjutusiKõnetehnika harjutusi Sõnaraamatu kasutamineSõnaraamatu kasutamine

Page 13: Ilus emakeel 2.klass

ÕigekirjaõpetusÕigekirjaõpetus

Üks grammatikateema nädalas on parasÜks grammatikateema nädalas on paras TV-s peab õpilane reegli ise taastamaTV-s peab õpilane reegli ise taastama Erineva raskusastmega ja ülesehitusega Erineva raskusastmega ja ülesehitusega

harjutusiharjutusi Head etteütlused õpetajaraamatustHead etteütlused õpetajaraamatust TV lõpus mahukas kordamisosa, mida TV lõpus mahukas kordamisosa, mida

võib kasutada ka vastavat teemat võib kasutada ka vastavat teemat käsitledeskäsitledes

Page 14: Ilus emakeel 2.klass

Soovitusi ulatuslikemateks Soovitusi ulatuslikemateks ettevõtmisteksettevõtmisteks

Leiad õpetajaraamatust lk54-55Leiad õpetajaraamatust lk54-55 Planeeri need juba aasta algusesPlaneeri need juba aasta alguses Näiteks klassi reisiraamatNäiteks klassi reisiraamat Kogumik “Meie klass”Kogumik “Meie klass” Klassi ajaleht (Väga tore=) )Klassi ajaleht (Väga tore=) ) Kirjanike aardejaht (Õpikuid kasutades)Kirjanike aardejaht (Õpikuid kasutades) NäitemängudNäitemängud

Page 15: Ilus emakeel 2.klass

Kontrolltööde valimikKontrolltööde valimik

Sisaldab üheksat töödSisaldab üheksat tööd Lisatud soovituslik hindamistabelLisatud soovituslik hindamistabel Igas töös funktsionaalse lugemise osa Igas töös funktsionaalse lugemise osa

(mina hindasin seda vahel eraldi)(mina hindasin seda vahel eraldi) Viimane kontrolltöö on õpiku Viimane kontrolltöö on õpiku

kasutamisega – lastele hästi meeldis=)kasutamisega – lastele hästi meeldis=)

Page 16: Ilus emakeel 2.klass

Mõni tore asi veel…Mõni tore asi veel…

Pange emadepäeva eel maalitud potti Pange emadepäeva eel maalitud potti kasvama sibul …kasvama sibul …

Just sellest räägib K. Kassi tekst “Lauri Just sellest räägib K. Kassi tekst “Lauri emadepäevakingitus ”emadepäevakingitus ”

Tehke kokkuvõtteks või arenguvestluse Tehke kokkuvõtteks või arenguvestluse jaoks üks asjalik kontrollleht ÕR lk 61jaoks üks asjalik kontrollleht ÕR lk 61

Kasutage kindlasti üliasjalikult koostatud Kasutage kindlasti üliasjalikult koostatud vabalugemise valimit ÕR lk 10-17vabalugemise valimit ÕR lk 10-17

Page 17: Ilus emakeel 2.klass

Kitsaskohad Kitsaskohad õppekomplektis???õppekomplektis???

Minu jaoks neid ei olnudMinu jaoks neid ei olnud Ilmselt seepärast, et pakutud materjal on Ilmselt seepärast, et pakutud materjal on

nii mitmekesine ja palju võimalusi pakkuvnii mitmekesine ja palju võimalusi pakkuv Kõik, mis ei meeldi või klassile ei sobi, Kõik, mis ei meeldi või klassile ei sobi,

võib ju alati tegemata jättavõib ju alati tegemata jätta

Page 18: Ilus emakeel 2.klass

Julget Julget kasutamist=)kasutamist=)Ja rõõmsat suvepuhkust ka=)=)=)Ja rõõmsat suvepuhkust ka=)=)=)

Soovib…Soovib…

Page 19: Ilus emakeel 2.klass

Tiiu Maide ja 2.b Pärnu Tiiu Maide ja 2.b Pärnu Vanalinna PõhikoolistVanalinna Põhikoolist