Click here to load reader

Joomla core SEO - Joomla SEO Expert Sessie

 • View
  650

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Joomla core SEO - Joomla SEO Expert Sessie

 • JoomlacoreSEOHoezetikdecoreoptimaalin?

  SanderPotjer

 • Joomla-instellingenvoorbetereSEO

 • SEO-instellingen

 • ZoekmachinevriendelijkeURLsNee:expertsessie.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2:joomla-seo&catid=1&Itemid=100

  Ja:expertsessie.com/index.php/event/2-joomla-seo

 • GebruikURLherschrijvenApache:hernoemhtaccess.txtnaar.htaccess

  IIS7:hernoemweb.config.txtnaarweb.configeninstalleerIISURL

  RewriteModule

  Nee:expertsessie.com/index.php/event/2-joomla-seo

  Ja:expertsessie.com/event/2-joomla-seo

 • Voegeenachtervoegsel(suffix)aanURLstoeNee:expertsessie.com/event/2-joomla-seo

  Ja:expertsessie.com/event/2-joomla-seo.html

 • UnicodealiassenNee:

  PrimavoorWestersetalen

  Ja:AanbevolenvoorbijvoorbeeldChinees

 • WebsitenaaminpaginatitelsinvoegenNee:

  Browsertitel: Joomla SEO

  Na:Browsertitel: Joomla SEO - Expert Sessie

  Voor:Browsertitel: Expert Sessie - Joomla SEO

 • Metadata-instellingen

 • MetabeschrijvingKorteomschrijvingvandepaginavanmaximaal150leestekens

  Focusopjebezoekerengebruikzoekwoorden

  GoedemetabeschrijvingbelangrijkvoorCTR

 • MetatrefwoordenMaaktGooglegeengebruikmeervan

  Geenaandachtaanbesteden

 • RobotsWiljegevondenworden?Steldan Robots indeAlgemeneinstellingeninop Index, follow

 • InhoudsrechtenIngevoerdewaardewordtgetoondvoormeta-tag rights

 • ToonauteurmetatagToontauteurvanartikelvoormeta-tag author

  DraagtnietbijaanSEO.

 • ToonJoomlaversieToontdespecifiekeJoomlaversieinmeta-tag generator

  Nee:

  Ja:

 • ToonJoomlaversieToontdespecifiekeJoomlaversieinmeta-tag generator

  Nee:

  Ja:

  Reden:OoittoegevoegdvanwegeGoogleWebmastertools-updatenotificatie

 • GeneratortagweghalenPlaatsdezecodeinPHPgedeeltena defined('_JEXEC') or die;

  JFactory::getDocument()->setGenerator();

  OfmeteigeninhoudJFactory::getDocument()->setGenerator('Expert Sessie');

 • Joomla-inrichtingvoorbetereSEO

 • Beginmeteenplan!voorafbedenken

  sitemapuitwerken

  contentstructuuruitwerken

  zelfindehand,meestewinstmeetebehalen!

 • BeperkniveausProbeermaximaal3niveausaantehouden.

  gebruiksvriendelijk

  betervoordeSEO

 • BeperkniveausProbeermaximaal3niveausaantehouden.

  gebruiksvriendelijk

  betervoordeSEO

  Slecht:expertsessie.com/expert-sessie/joomla/event/bussum/joomla-seo (5niveaus)

  Goed:expertsessie.com/event/joomla-seo (2niveaus)

 • URL-opbouwinJoomlaOpbasisvancombinatievanmenustructuurencategorieopbouw

 • URL-opbouwinJoomlaOpbasisvancombinatievanmenustructuurencategorieopbouw

  Artikel"JoomlaSEO"incategorie"Event"expertsessie.com/event/23-joomla-seo

  Ontslotenvia:Menuitemtype Blog -niveau1

 • URL-opbouwinJoomlaOpbasisvancombinatievanmenustructuurencategorieopbouw

  Artikel"JoomlaSEO"incategorie"Event"expertsessie.com/event/joomla-seo

  Ontslotenvia:Menuitemtype Blog -niveau1

  Menuitemtype Artikel -niveau2

 • VermijdduplicatecontentMaximaalnmenu-itemnaarcontent

 • VermijdduplicatecontentMaximaalnmenu-itemnaarcontent

  Meernodig?Gebruikmenu-itemaliasmenu-type

 • Beperkaantalmenu'sProbeerhetaantalmenu'stebeperken(ookgebruiksvriendelijk!)

 • Beperkaantalmenu'sProbeerhetaantalmenu'stebeperken(ookgebruiksvriendelijk!)

  Hoe?Doormeerderemenu-modulestetonenopverschillendeposities,metandereniveaus

 • Bussum>Gebouwen>WatertorenGebruikJoomlakruimelpadmodule(breadcrumbs)

  gebruiksvriendelijk

  betervoordeSEO

  Zekereenmust-havevoorsitesmetveelcontent/niveaus

 • PaginatitelsHet elementvandepagina.ZeerbelangrijkvoorSEO!Maximaal60-65leestekensomafkappingtevoorkomen.

 • PaginatitelsHet elementvandepagina.ZeerbelangrijkvoorSEO!Maximaal60-65leestekensomafkappingtevoorkomen.

  Opwelkezoujijeerderklikken?(CTR)WelkombijExpertSessieJoomlaSEO,Bussum

  WordJoomlaSEOExpertinnmiddag!ExpertSessieinBussum

 • PaginatitelsHet elementvandepagina.ZeerbelangrijkvoorSEO!Maximaal60-65leestekensomafkappingtevoorkomen.

  Opwelkezoujijeerderklikken?(CTR)WelkombijExpertSessieJoomlaSEO,Bussum

  WordJoomlaSEOExpertinnmiddag!ExpertSessieinBussum

  Instelbaarpermenu-itemStandaardtitelvanartikel

  Tenzijvoormenu-item Browserpaginatitel ingevoerd

 • MetabeschrijvingInstelbaarop3niveausinJoomla

  1. Menu-items

  2. Artikelen/categorien

  3. Algemeneinstellingen

 • MetabeschrijvingInstelbaarop3niveausinJoomla

  1. Menu-items

  2. Artikelen/categorien

  3. Algemeneinstellingen

  4. (Automatischbepaalddoorzoekmachine)

 • MetabeschrijvingInstelbaarop3niveausinJoomla

  1. Menu-items

  2. Artikelen/categorien

  3. Algemeneinstellingen

  4. (Automatischbepaalddoorzoekmachine)

  AlgemeneMetabeschrijvingBeteromAlgemeneMetabeschrijvingleegtelaten,andersstandaardoveralzelfde

 • AliassenAutomatischgenereerdvoor

  Categorien

  Artikelen

  Menu-items

  Maarisaanpasbaar,benutditook!

 • BenutJoomla!voorbetereSEO

 • Voorbeeld:Artikel-voor

 • Voorbeeld:Artikel-voorURL: expertsessie.com/event/2-expert-sessie-joomla-seo

  Title-tag:

  Expert Sessie - Joomla SEO

  Artikeltitel

  Expert Sessie - Joomla SEO

  Metabeschrijving

 • Voorbeeld:Artikel,metmenu-na

 • Voorbeeld:Artikel,metmenu-naURL: expertsessie.com/joomla-seo

  Title-tag:

  Word Joomla SEO Expert in n middag! Expert Sessie in Bussum

  Artikeltitel

  Expert Sessie - Joomla SEO

  Metabeschrijving

 • Vragen?Hierna:

  JoomlaSEOextensies