KOC UNIVERSITESI KULUCKA MERKEZI

  • View
    85

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

1. OPTMSTTEMMUZ 2014 100 - EDA BAYRAKTAR Ko niversitesinde kurulan Kuluka Merkezinin direktr Mustafa Ergen, hedeflerini ve projelerini anlatyor. TMTRKIYEIINBIR MODELOLUTURUYORUZ K U L U K A M E R K E Z 2. OPTMSTTEMMUZ 2014 101 FOTORAF:ZGRGVEN niversite iinde Kuluka Merkezi kurma fikri nasl geliti? niversitede 2010dan beri hem mhendislik hem de i- letme blmnde giriimcilik dersi veriyordum. 2011de verdiimiz dersin notlarn Trkeye evirelim ve bir kitap olarak yaynlayalm dedik. Ders notlar Silikon Vadisi tek- niklerinden balayp risk yatrm ve ona ulama teknikleri, ynetim kurulu oluturma, yeni yenilik dalgalar gibi konu- lar kapsyordu. imdi bunlardan bir kitap oluturmak ze- reyiz. Eyllde Ko niversitesi yaynlar tarafndan basla- cak. 2012ye geldiimizdeyse yle bir ihtiya daha dodu. rencilerimizden ders boyunca kendilerini bir CEO, CTO (Chief Technology Officer) yerine koyup irket kurmalarn bekliyorduk. Bize bir irket plan getirin ve biz bunu deer- lendirelim diyorduk. Bunun daha uygulamal hale gemesi gerekiyordu. Uygulamal hali de Kuluka Merkezi ile olurdu. Byle bir teklif sunduk niversite ynetimine. TBTAKn Teknoloji Transferi Ofisi programlar da balad iin iki- si birletirildi ve merkez kuruldu. kinci bir ihtiyasa dn- yann genelinde giriimcilik konusu aktiflemi durumda, herkesin kendi modelleri var. Biz de Trkiye olarak kendi modelimizi oluturmak zere yola ktk. Ekibiniz kimlerden oluuyor? Kuluka Merkezinin birden fazla bileeni var. Bir st kurul oluturduk. Bu st kurul Ali Ko, Ali Sabanc, Faruk Ecza- cba, Ik Keeci Aur, Hsamettin Bayazt gibi lkenin nemli sanayicilerinden oluuyor. Buraya gelenlere ver- diimiz mesaj u: Giriimcilik konusunda bir ey yapmak istiyorsanz, nasl ki Silikon Vadisindeki giriimler garajda oluyor, sizin de garajnz buras olsun. Biz burada iyi bir ekirdei atalm, sonra belki bu, herkes tarafndan alnabi- lecek bir model olabilir. st kurulun altnda bir takmmz var. Bu takmda ben dahil u an kiiyiz. Bir mhendis, bir ili merkezimizin koordinatr, bir de i plancs. ki de danma komitesi oluturduk. Biri endstrideki CEO, CTO, giriimci ve yatrmclardan oluan ve byyen bir liste, u anda yaklak 20 kii var. Dieri de her blmde kuluka merkezinin elisi gibi davranacak, giriimcilii rencilere aktaracak akademisyenlerden oluuyor. Bylelikle niversi- tenin etrafn sarmaya alyoruz. Ama da niversitedeki giriimcilik potansiyelini ortaya kartmak. Organizasyon yapnz nasl? Bir n kuluka merkezimiz okulda, bir de ilide kuluka merkezimiz olacak. ilideki merkezde kapal ve ak ofis- lerimiz var. Bunun yannda byyebilen toplant odalar- mz bulunacak. inde 3D yazc dahil her trl donanmsal cihazn bulunduu byk bir atlyemiz olacak. renci- ler buray 24 saat kullanabilecek. Sadece rencilerimize deil, mezunlarmza ve btn stanbullulara ak olacak. Giriimcilikle ilgili toplant yapmak isteyenlere buray aa- caz. Ekosistem salkl gelisin diye yeri geldiinde da- rdan giriimler alacaz. Bu iki merkez yannda bir de Ko Venture-Ko Risk Yatrm firmas kuruldu. Bu firma ren- cilerin giriimlerine para vererek hisse satn alacak. Risk yatrm ne ekilde uygulanacak? niversitenin kendi fonlarndan oluturduu bir kaynak var. O kaynak, kurulan yatrm irketine aktarlacak ve bu irket kan giriimlere yatrm yapma kararn kendinde tutacak. Bunun yannda dllerimiz de oluyor. Mesela be- nim bir dersimde jri geldi ve 30 projeyi deerlendirdi. Bu ekilde de birincilere 10 bin lira dl veriyoruz. Giriimci adaylarna nasl hizmetler sunuyorsunuz? renciye ve kuluka merkezine giren giriimciye tam za- manl mhendislerimizle mhendislik eitimi, i plan des- tei veriyoruz. program tanmladk. Biri Casual Prog- ram. Giriimcilere ofis destei, Bulut hizmeti ve istedikleri zaman bizden yardm alabilme olana sunuyoruz. renci burada mhendisimize kod yazdrabiliyor, giriimcilik uz- manyla i plan zerinde alabiliyor. rencinin veya gi- riimcinin tetikledii bir alma ekli ve program. kincisi All-In Program. Burada giriimciyle takm arkada gibi planlar yapyoruz, haftalk toplantlar yapp kilometre ta- lar belirliyoruz. nc programmz da mezunlar iin uy- guladmz program. Taksimde Anamed adl bir yerimiz var. Her aramba giriimcilerle toplanyoruz. Bizim ok iyi bir fikrimiz ok da iyi bir ekibimiz var diyen adaylar st kurulumuza ynlendiriyor ve roket gibi zplatmak istiyoruz. Ko Kuluka Merkezi olarak neyi hedefliyorsunuz? niversitedeki giriimcilik potansiyelini global fikirler pe- inde koan giriimlere dntrmek istiyoruz. Tabii ama- cmz onlar mezun olur olmaz giriimci yapabilmek. nk bu, rencilerin zihinsel olarak saf ve temiz olduklar, daha ok zamanlarnn olduu bir dnem. Hemen yapmyorsa endstride deneyim kazandktan sonra ya da emekli olduk- tan sonra da yapabilir. Biz bu yollar ayoruz. Sosyal ve tek- noloji arlkl, leklenebilir giriimlere yatrm yapmak istiyoruz. leklenebilirlii nasl lyorsunuz? Fikir global bir fikirse, bunun leklenebilir olmas kuvvet- le muhtemel. nk arkasnda bir teknoloji vardr, teknolo- jinin kopyalanmas zordur. Ve teknolojiyi gelitiriyorsanz siz bir ekim kaynasnzdr. rnnz satabilirsiniz. l- eklenebilir olmas, teknolojiyi barndrmas ve hzl by- me potansiyeli olmasyla ilgili. Bir web sayfas yaptnzda, sonrasnda hibir ey yapmasanz bile byyebiliyorsa bir potansiyeli vardr. 3. OPTMSTTEMMUZ 2014 100 Trkiyedeki giriimcilii nasl deerlendiriyorsunuz? Trkiyede giriimler Avrupadaki gibi erken aamada. Uzun yllar yatrmn olmamasndan dolay pazar skm durum- da. zellikle e-ticaret sektr. Son 10 yla baktmzda da bu iten para kazananlarn says bir elin parmaklarndan daha az. Bazlar ok cefa ekerek bekleyip patlama yapm, son yl- larda bym. E-ticaretin en byk dezavantaj lke ekono- misiyle birebir balants olmas. Ekonomi tkezledii zaman dayanma gc azalyor. Bunun dnda dnyada tek kiilik irketler oalmaya balad. Trkiyede de bu tek kiilik ir- ketlerin global baarlar olduunda baarl olacaklarn d- nyorum. O yola gidenleri de olabildiince Silikon Vadisi ortamna sokmak istiyoruz. Bizdeki giriimler global anlamda eksik, fikir anlamnda da. Erken aamada getiri bekliyorlar. Yazlm yeteneklerimiz eksik. Dardaki giriimlere bakt- nzda bir giriim her eyi yapar halde. Yeri geldiinde yazlm yapyor, yeri geldiinde balantlar kuruyor. Kapasitesi yet- medii zaman da darya paslyor. Aslnda kimseye ihtiyacn olmadan balayabilmen lazm. Alt ay kendi bana gtrle- bilecek ilerin olmas lazm ki sonra sen takm arkada olabi- lesin. Yazlm bilmek ve gelitirmek nemli bu noktada. Trkiyede Silikon Vadisi kurulmas tartmalarn nasl deerlendiriyorsunuz? 2002 ylnda ABDye gittiimde Silikon Vadisiyle ilgili bir rapor yazdm. Sonra master tezim oldu. Bal Silikon Vadisinden Fayda Salayan lkeler idi. Vadiyi kurmak de- il, fayda salamann yoluna gidelim. Oray kopyalamak gi- bi bir dncenin peinde komann anlam yok. Orada bir ekosistem var. Teknolojik ve sosyal bazl iler herkesi eitliyor. Silikon Vadisi de bunun iin alyor. Haberleme, bilgiye ulama zgrl veriyor. Yeri geldiinde 3D yazclara re- tim zgrl veriyor. Aslnda onlarn amac da bu. u anda akademik camia her trl bilgiye ulaabiliyor, kaliteli iler ya- pabiliyor. Akademik camiada bir eitlenme var. Giriimcilik camiasnda hl para, yatrm, k stratejisi yok. Buradaki irketlerin k stratejileri ok zayf. Bizim amacmz Silikon Vadisinden fayda salamann yollarn bulmak. 2000li yllar- da Hindistan bunu nfusundan ve yazlmdaki baarsndan kaynaklanan fonlarla yapt. rlanda, ABnin iinde bir pazar kanal olarak yapt. srail yine bu ekilde. Biz de bunun yn- temlerini bulabiliriz. En byk yntem, sermayenin organi- ze olarak ilk aamada oradaki startuplara yatrm yapmas. Belki o zaman senin ikinci ofisin Trkiye olsun diyebilirler. Ya da buradaki byk irketlerin oradaki startuplarn ilk de- neme tahtas olmas. Ya da herkesin syledii gibi buradaki giriimcileri oraya tamak. Bu da niversite drdnc snfta giriimcilii vererek deil, lisenin ve drdnc snflarnda vererek olabilir. Kolektif bir organizasyon iindeyiz, bu orga- nizasyonu iyi yapanlar ne kacak, yapamayanlar kalacak. Trkiyenin avantaj gen nfusu, ancak bu da organize ola- bilmesiyle balantl. Gelecee dair projeleriniz neler? Buradaki modelin daha da kemikleip stanbul ve Trkiye apnda bir model olmas iin alyoruz. Nasl ki insanlar risk yatrmcs seiyor, biz de farkl dokularda olsun diye ir- ketleme aralar tanmladk. irketleme aralarnn oalp risk yatrmcs olmasn istiyoruz. Buradan endstriyi dn- trmek istiyoruz. Dnyada ok byk bir sermaye dolayor, endstriyi de bu ie ekmeyi hedefliyoruz. Amacmz tekno- loji bazl giriimcilii yaymak ve bunu destekleyici almalar yapmak. Amacmz Silikon Vadisinden fayda salamann yollarn bulmak. 2000li yllarda Hindistan bunu nfusundan ve yazlmdaki baarsndan kaynaklanan fonlarla yapt. rlanda, ABnin iinde bir pazar kanal olarak yapt. srail yine bu ekilde. Biz de bunun yntemlerini bulabiliriz. K U L U K A M E R K E Z