LAPOO - Tối ưu Onpage website

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tài liệu hướng dẫn tối ưu Onpage website thân thiện với máy tìm kiếm Google

Text of LAPOO - Tối ưu Onpage website

 • 1. ONPAGE SEOK thut qung co v tip th tm kim
 • 2. Nguyn tc Khng ht thuc Khng nhn tin, nghe, gi in thoi Khng ni chuyn ring ON-PAGE SEO www.lapoo.vn
 • 3. Quy trnh SEO Ti u cu trc website Phn tch & la chn t kha To ni dung Phn tch i th cnh tranh Ti u Speed, Performance Ti u Google Webmasters Nghin Ti u cu & Onpage phn tch o lng Ti u & Ci Offpage tin Blog posts Bo co th hng hng thng Directories v Resource Pages Bo co lu lng truy cp hng thng Social Bookmarking Bo co tnh hnh backlinks hng thng Press Release ON-PAGE SEO www.lapoo.vn
 • 4. SEO Factors ON-PAGE SEO www.lapoo.vn
 • 5. On-Page SEO ON-PAGE SEO www.lapoo.vn
 • 6. Cu trc website tt cho SEO ON-PAGE SEO www.lapoo.vn
 • 7. Cu trc website tt cho SEO ON-PAGE SEO www.lapoo.vn
 • 8. Cu trc website cn r rng, d iu hng ON-PAGE SEO www.lapoo.vn
 • 9. HTML (Hyper Text Markup Language) ON-PAGE SEO www.lapoo.vn
 • 10. Content is KING ON-PAGE SEO www.lapoo.vn
 • 11. Content Cn cha nhiu t kha (not SPAM) Cp nht thng xuyn (daily, weekly,) Khng vi phm copyright (sao chp) ON-PAGE SEO www.lapoo.vn
 • 12. Unique Content ON-PAGE SEO www.lapoo.vn
 • 13. Keyword trong SEO 1 Domain 2 URL 3 Title Keywords 4 Meta Description 5 Keywords 6 Content ON-PAGE SEO www.lapoo.vn
 • 14. Domain La chn DOMAIN trc khi m website Domain? ON-PAGE SEO www.lapoo.vn
 • 15. URL URL = Subdomain + Domain + PATH V d: http://seo.lapoo.vn/x-key-word-x.html Cc t cch nhau bng du Keyword cng gn domain cng tt Google thch web tnh hn K thut: URL Rewrite http://lapoo.vn/dich-vu-seo-top-google.html ON-PAGE SEO www.lapoo.vn
 • 16. Ti u Title Game cho in thoi, download game dnh cho in thoi di ng + Ti a 65 k t, cha keywords + Mc quan trng t TRI -> PHI + Cc keywords ngn cch bi du , hoc | + Khng trng lp gia cc webpages + Khng nn lp li t kha qu 2 ln => SPAM ON-PAGE SEO www.lapoo.vn
 • 17. Ti u Meta Description + Tt nht di 160 k t, cha keywords + Tm lc ni dung trang web + Khng trng lp gia cc webpages ON-PAGE SEO www.lapoo.vn
 • 18. Ti u Meta Keywords + Ch nn t di 10 t, cch nhau bi du , + Khng nn lp li + T kha ch tp trung vo 1 page duy nht + T kha phi xut hin u trong content ON-PAGE SEO www.lapoo.vn
 • 19. Ti u Heading (H1 H6) Heading cng cao th mc quan trng ca ni dung cng cao Game cho in thoi di ng mi nht ON-PAGE SEO www.lapoo.vn
 • 20. Ti u Image + ALT dnh cho Search Engine + Title dnh cho User + ALT cha t kha ON-PAGE SEO www.lapoo.vn
 • 21. Ti u ni dung+ Nn t t kha phn u ni dung+ T kha nn lp li nhiu ln trong ni dung (mt 1-6%)+ T kha in m (s dng strong, bold tag)+ T kha in nghing (s dng em, itatic tag)+ Ni dung khng qu ngn di 125 t+ C t nht 1 hnh nh m t, s dng th ALT cha t kha+ S dng th Hx hp l+ Bin tp t m thng tin, phc v tt nht cho users+ Ni dung tp trung vo 1 ch duy nht, khng lan man. ON-PAGE SEO www.lapoo.vn
 • 22. Mc hiu qu ca Keywords Hnh thc % Trong domain 6 Trong title 6 Trong H1 tiu chnh 5 Cc links ni b 4 Backlinks 4 H1 tag trong bi vit 4 150 chars u tin 4 Sub domain 4 URL bi vit 3 Heading tag 3 Alt 3 Keyword lp li trong vn bn 3 Keyword trong tn nh 3 Th or 2 Th
 • 3 Th or 2 Meta description 1 HTML comment 1