MongoDB (Jteam)

  • View
    690

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of MongoDB (Jteam)

  • 1.ukasz Peszyski 1

2. NOSQL NO to SQL?2 3. NOSQL NO to SQL?3 4. NOSQL 4 5. NOSQL Not Only SQL Odpowiednie narzdzie do danego zadania5 6. NOSQL Not Only SQL Odpowiednie narzdzie do danego zadania Nie tylko SQL :)6 7. NOSQL Dlaczego wanie teraz? Ogromne iloci danych Due wzajemne zalenoci midzy danymi Zmienna natura danych Dostosowanie do nowej architektury aplikacji 7 8. :)8 9. MongoDB Stworzona z myl o wydajnoci Wysoce skalowalna Document oriented Bogaty jzyk zapyta 9 10. MongoDB Upraszcza tworzenie oprogramowania Ale nie ma transakcji :) 10 11. MongoDB MongoDB is designed to be human-oriented. It reduces the burden of programming. It tries to push jobs back to machines. You can accomplish more tasks with less work, in smaller yet readable code. 11 12. Czas na praktyk Stworzenie bazy: use jteam;12 13. Czas na praktyk Stworzenie bazy: use jteam; Tworzymy dokument: _doc = { name: 'Lukasz', position: 'boss', age: 24 }; 13 14. Czas na praktyk Stworzenie bazy: use jteam; Tworzymy dokument: _doc = { name: 'Lukasz', position: 'boss', age: 24 }; Wstawiamy do nowej kolekcji: db.users.save(_doc); 14 15. Czas na praktyk Stworzenie bazy: use jteam; Tworzymy dokument: _doc = { name: 'Lukasz', position: 'boss', age: 24 }; Wstawiamy do nowej kolekcji: db.users.save(_doc); Znajdujemy wstawiony rekord: db.users.find();15 16. Wicej rekordw names = [ 'Ala', 'Ola', 'Ela', 'Zenek', 'Zdzisaw', 'U1', 'U2', 'U3', 'U4', 'U6' ]; for (index in names) { db.users.save({ name: names[index],age: 20 + parseInt(index),gender: 'unknown'}); }; 16 17. Zapytania Zapytania s dynamiczne: var cursor = db.users.find(); cursor.hasNext(); cursor.next(); db.users.find().forEach(function(x) { print(tojson(x)); } ); 17 18. Zapytania c.d. Proste wyszukiwanie: db.users.find({age: 24}); db.users.find({age: 24}).limit(1); db.users.find({age: 24}).sort({age: -1, name: -1}); db.users.findOne({name:'Zenek'}); 18 19. Zapytania c.d. Proste wyszukiwanie: db.users.find({age: 24}); db.users.find({age: 24}).limit(1); db.users.find({age: 24}).sort({age: -1, name: -1}); db.users.findOne({name:'Zenek'}); Operator $in: db.users.find({name: {'$in': ['Lukasz', 'Ala']} });19 20. Zapytania c.d. Proste wyszukiwanie: db.users.find({age: 24}); db.users.find({age: 24}).limit(1); db.users.find({age: 24}).sort({age: -1, name: -1}); db.users.findOne({name:'Zenek'}); Operator $in: db.users.find({name: {'$in': ['Lukasz', 'Ala']} }); Where (uywa jak najrzadziej) db.users.find( { $where: "this.age > 3" }; 20 21. Zapytania c.d. > db.users.find({ 'age' : { $gt: 24 } } );