of 10 /10
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI BỘ MÔN: NHẬP MÔN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU CÁC VỊ TRÍ CÔNG VIỆC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÁC THÀNH VIÊN NHÓM 18: 1.NGÔ MẠNH HÙNG 2.NGUYỄN MINH TUẤN 3.VƯƠNG THỊ THƯƠNG 4.PHẠM NGỌC ANH GVHD: TS NGUYỄN ĐỨC MINH 1

Nhập môn đtvt- Nhóm 18

Embed Size (px)

Text of Nhập môn đtvt- Nhóm 18

TRNG I HC BCH Khoa h Ni b mn: nhp mn in t vin thng

TRNG I HC BCH Khoa h Nib mn: nhp mn in t vin thng ti: TM HIU CC V TR CNG VIC C LIN QUAN N NGNH IN T VIN THNG V CC SN PHM CA NGNH

CC THNH VIN NHM 18:1.Ng Mnh hng 2.nguyn minh tun 3.vng th thng4.Phm Ngc anhGVHD: TS NGUYN C MINH1

Ni dung ti: phn 1: cc v tr cng vic c lin quan n ngnh in t vin thng phn 2:sn phm in t vin thngps4

2

Ngnh k s in t vin thng

M t cng vic: - Tm hiu v thit b sn phm, lp k hoch v thc hin trin khai- H tr k thut, x l s c v gii thiu sn phmYu cu k nng:- Tt nghip H chuyn ngnh TVT, CNTT- C kinh nghim, ting anh tt- Kh nng trnh by, gii thiu sn phm/gii php cho khch hng,- u tin c chng ch CCNA, CCNP, MCSA, MCSEi ng:- Ch tt,lng cnh tranh,bo him y ,mi trng lm vic nng ng,c hi pht trin

3

Chuyn vin k thut in-iu haM t cng vic:- Phi hp cng Khch Hng theo di h thng in,ups,iu ha- Phi hp nh cung cp x l s c,ln k hoch bo dng,bo trYU CU KIN THC,K NNG:- Tt nghip i hc chuyn ngnh in t vin thng/CNTT- C kinh nghim,ting anh- Kh nng trnh by, gii thiu sn phm/gii php cho khch hng,- u tin c chng ch CCNA, CCNP, MCSA, MCSEI NG:- Ch tt,lng cnh tranh,bo him y ,mi trng lm vic nng ng,c hi pht trin

4

Ngnh lp trnh vinM t cng vic:- Lp trnh ng dng, lp trnh tch hp- Tham gia qu trnh trin khai d n- H tr d n,son tho cc ti liu k thut,o to bng ngn ng anh,vitYU CU KIN THC,K NNG:- Tt nghip i Hc cc ngnh CNTT, t duy logic tt- C kinh nghim lp trnh webform(.Net , advance, c#) thnh tho C#, ASP.NET, SQL (bt buc), powerpoint, excel, word- C kin thc hoc kinh nghim v HTML, java, VXML, CCXML, webservice l li th- C kh nng c, hiu, dch ti liu k thut ting anh tt; giao tip ttI NG:- Lng,thng cao,ch i ng tt,mi trng lm vic c nhiu c hi pht trin

5

ngNH K S THIT K PHN CNG pcbM T CNG VIC:- Thit k board, layout, to v sp xp linh kin ph hp- Lp kt ni dy in v tn hiu cho bn mch in t,lp thit k tch hp cc mch in tYU CU KIN THC,K NNG:-Tt nghip C-H loi kh-gii chuyn ngnh in, in t, TVT, t ng ha, c in t-Ting anh tt, sn sng i cng tc , o to ti nc ngoi, thc lm vic tt, am hiu v FPGA ca xilinx-Nm chc kin thc c bn v ngnhi ng:- Lng, thng cao, ch tt

6

Ngnh chuyn vin k thutm t cng vic:- Nghin cu, xy dng phng n k thut- Qun l, h tr cc h thng k hoch, gim st trin khai cc d nPhi hp b phn Kinh Doanh th nghim, xy dng cc gii php, thit b cho khch hngYu cu kin thc,k nng:- Tt nghip H chnh quy loi kh chuyn ngnh TVT, CNTT- C chng ch qun tr mng, h thng ca cc hng cisco, juniper, microsoft, linux, c hiu cc nguyn l mch-Ting anh tt, kh nng hc hi, tip cn nhanh gii php, cng ngh mi, thi lm vic tti ng:- Lng, thng cao, ch i ng tt, mi trng lm vic c nhiu c hi pht trin

7

Sn phm in t vin thng: PS4Tnh nng sn phmng dng,kch bn s dngu im,nhc imGi thnh

8

C th nng cp cngRa lnh bng ging niHot ng a nhimTay cm khng dy

TNH NNG SN PHMNG DNGU NHC IM

- L thit b console chi game hng u hin nayU- L thit b gii tr a phng tinU- Lun c ti a ha v hiu nng v thit kU

- Gi thnh caoNHC- Khng nng cp c phn cngNHC- Khng ph binNHC

9

10