openMagazin 11/2011

  • View
    1.596

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Czech and Slovak magazine about free and open source software, free to download and share

Text of openMagazin 11/2011

  • 1.Nenechte si ujt nov slo Pihlsitlistopad 2011Jak uetit? Lb se vm openMagazin? Sname se, abyste dostali kvalitn informace, dozvdli se nco novho a mohli st cestou do koly nebo do prce. OpenMagazin dlme pro vs! Kdybyste ns chtli pochvlit nebo nm podkovat pette si lnek na adrese www.openmagazin.cz/ ctenari dkujeme!

2. http://www.openmagazin.cz/podilejise/ ..Produkuje:za podpory 4Co se dje ve svt Linuxu a open source 6Minecraft fantazii se meze nekladouPispvaj:9Sedm vhod Linuxu12Volme pomoc programu Ekiga14Finann srovnn Windows a Ubuntu18Placen autorskch poplatk z GUI22Analza: Nkolik pdnch dvod,pro pouvat GNU/Linux26GNOME 3.2: Letn zaalo31Linuxov potaov uebna: Vukov programy a hry prodti mateskch a zkladnch kol prvnho stupn34Ze svta aplikac Mozilla35Vytvranie abln a ich formtovanie37Pizpsobte si OpenOffice.org/LibreOfficesvm relnm potebm41Vkladanie obrzkov do dokumentu a prca s nimi44Msc s vvojovou sadou N95048Co do Linuxu na gymnziu?52Mandriva 2011 jde ve stopch Ubuntu55Jak na seznamy ve Scribusu56Jak slovat strnky ve ScribusuLinuxAlt 20115.6. listopadu, Brno-Krlovo poleO magaznu:fredaktorka: Irena afov OpenOffice.org Licence: Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported, co zna-Jazykov korektura: Petr Novotn OpenOffice.orgmen, e jej smte it, ale nesmte mnit ani komern vyuvat. Autorsk prva nle autormSazba: Michal Hlavat Scribuslnk.Nvrh loga: Martin Kopta Inkscape | 2 3. Sedm vhod Linuxustrana 8 Tma msce Jak uetit? Volme pomoc programu EkigaFinann srovnn Windows a UbuntuPlacen autorskchpoplatk z GUI Analza: Nkolik pdnchdvod, pro pouvat GNU/Linux Co do Linuxu na gymnziu? 4. . http://www.linuxexpres.cz/linuxdostaneprofesionalnieditorvidea.. Co se dje ve svt Linuxu a open source Roman Bonek, Michal Polk Intel bude pokraovat ve vvoji MeeGo. Google Music Frame. Linux 3.1 mon dostane nov originln logo. Nvrh: Nov Ubuntu kad msc. Mon odtren vvojov linie LibreOffice a OpenOffice.org. Minus nov sluba pro sdlen soubor. Intel bude pokraovat ve vvoji MeeGo Co vechno Google Music Frame dovede? Za prv Te u vn. Navrhovan logo je samozejm Nokia nedvno ohlsila, e sice vyd smartphonewebov pehrva umst do samostatnho okna. D-parodi na logo Microsoft Windows 3.1, kter vyly N9 smobilnm operanm systmem MeeGo, ale anile ho prove sUbuntu, take ho lze ovldat ze zvu- ped devatencti lety. Hlavn motiv okna zstal stejn, vppad spchu nehodl vrozvoji anasazovn kovho menu. Pi zmn skladby se zobraz nativnjen se do nj nasthovali tyi tuci. Otom, zda se MeeGo pokraovat. Znamen to pln konec nadjsystmov notifikace amezi skladbami se mete po-logo do nov verze jdra opravdu dostane, jet nen pro tento linuxov systm? Mon ne tak docela.hybovat multimedilnmi klvesami. Mnoz uivatel jasno. Server Phoronix.com upozoruje na to, e nejde Nkdej park Nokie Intel toti dal na vdom, e ve jist ocen zaznamenvn pehranch skladeb naoprvn takovou obmnu. Ve verzi 2.6.29 se doasn vvoji systmu bude pokraovat. Mluv Intelu serve- slubu Last.fm. Ve potebn kinstalaci najdete nastal maskotem Tuz tasmnsk ert spipnutm tu- ru CNET ekl: Zstvme vrni MeeGo asvobodn- Launchpadu.m zobkem. Ten ml zvit povdom otomto mu softwaru, spolu s komunitou nadle budeme australskm zveti, ktermu hroz vyhynut. pracovat na jeho vvoji.Linux 3.1 mon dostane nov originln Otzkou je, zda lze tato slova brt opravdu vn, ne- logoNvrh: Nov Ubuntu kad msc bo spe jako lbiv reklamn vyjden. Ipro tak velkouTuk Tux u je dlouh lta znmm maskotem Scott Remnant, pedseda Ubuntu Technical Board, asilnou spolenost jakou Intel je, by bylo tk MeeGoa logem Linuxu. S verz jdra 3.1 se to ale monpiel snvrhem zmnit cyklus vydvn distribuce protlait na trh. Uvtiny velkch vrobc chytrch tele- zmn, protoe Darrick Wong zIBM navrhl logo nov.Ubuntu. Podle nj by bylo nejlep vydvat novou fon u se toti pln etabloval Android. Monost tak Ivnm se ale sTuxem setkme, ato dokonce tyi-verzi kad msc, oproti souasnm esti mscm. zstv vyuit systmu vdalch zazench, napkladkrt. Na nvrh se mete podvat ne. estimsn cyklus podle nj zpsobuje to, e se do multimedilnch centrech adal elektrotechnice. vydn dostvaj i ne pln odladn novinky. V- voji je radji zaad, aby nemuseli ekat dalch est Google Music Framemsc, anavc jsou podle mnostv novinek finann Cloudov hudebn sluba Google Music je zatm hodnoceni. Msn cyklus by tuto tendenci ml od- v testovacm provozu na pozvnky, ale mezi ITstranit. Ubuntu by zkrtka vychzelo kad msc bez nadenci u si nala hodn fanouk. Nejdve si po-ohledu na mnostv novinek adostaly by se do nj jen moc tenkho klienta nahrajete vai sbrku hudby na opravdu stabiln kusy kdu. Podobn postup se servery Googlu, pot u ji mete poslouchatcelkem osvdil uwebovho prohlee Chrome, kte- odkudkoliv, kde jste pipojeni k Internetu. Bu ve r vychz kadch est tdn a uivatel to vzali webovm pehrvai, nebo v klientu pro Android.veskrze pozitivn. Vvoj systmu ale nen takov Google Music Frame je vylepen pro Ubuntu, dkysranda jako vvoj prohlee atko ct, jak by se ktermu Google Music psob jako klasick desktopo- stm vvoji iuivatel popasovali. Jak cyklus vy- v pehrva. Nai pozornost si zaslou iproto, e za dvn by podle vs Ubuntu sedl nejvce? nm stoj esk vvoj Ji Janouek.Navrhovan logo pro Linux 3.1 | 4 5. . http://www.linuxexpres.cz/linuxuzjesnamidvacetlet.. http://www.openoffice.cz/novinky/mozneodtrzenivyvojovelinielibreofficeaopenofficeorg Mon odtren vvojov linie LibreOffi- jich bylo pidno. Jedn se pitom oist technick Minus nov sluba pro sdlen soubor ce aOpenOffice.orgzleitosti jako filtr pro Lotus Word Pro, implementa- Minus je tak trochu jin sdlejc nstroj nco si Podle Michale Meekse, vvoje LibreOffice, jsou ce VBA nebo nov RTF filtr. Rozdl mezi obma kan-bere zDropboxu, nco ze server pro sdlen soubor rozdly ve zdrojovm kdu svobodnch kancel- celskmi balky se tak neustle prohlubuje, akoliv jako Rapidshare.com anco ize socilnch st. Vz- skch balk LibreOffice a OpenOffice.org ji tak souasn uivatelsk rozhran, kter je ve sv podsta-kladu dostanete loit okapacit 10 GB, kter m- velk, e vbudoucnu pravdpodobn dojde kpln-t jen obalem, vypad velmi podobn.ete plnit soubory o maximln velikosti 2 GB. mu rozdlen obou projekt. Akoliv se me jednat opekvapivou informaci,Monosti, jak na loit nahrvat soubory, jsou dv. Zcela zsadn informaci odal spoluprci ve v-jedn se ologick vystn cel situace. Nen monNahrvat mete buto petaenm souboru na voji svobodnch kancelskch balk LibreOffice vyvjet vedle sebe (asten nezvisle) dva kancel- webovou aplikaci nebo pomoc tenkho klientu aOpenOffice.org pinesl vvoj prvnho znich: Mi- sk balky, kter budou zdrojov natolik kompatibiln,(dostupn tak pro Ubuntu, Arch Linux aAndroid). chael Meeks. Podle nj je vmna zdrojovch kd aby se asem, vzhledem ke zmnm vkdu aplikace, Klient pro Ubuntu um snmat screenshoty aihned je mezi obma projekty velkm problmem. V blzkvvoj nerozeel. Pipomeme si, e balk LibreOfficenahrt na loit. Ukadho souboru mete zvolit, budoucnosti tak dojdou do fze, kdy se prakticky vznikl odtrenm od vvoje OpenOffice.org, jelikozda chcete, aby byl soukrom (pstupn pouze vm rozejdou azcela osamostatn.nkte vvoji nebyli spokojen s pstupem teh- alidem, kterm na nj polete odkaz), nebo veejn Podle vvoje, kterho cituje H-online.com (ang-dejho vlastnka, spolenosti Oracle. Vvoj kancel-(voln pstupn ve vaem profilu). Minus na prvn licky) nen mon sdlet zdrojov kd, jeliko dolo skho balku LibreOffice je naopak zattn organizacpohled psob jako alternativa Dropboxu nebo Ubun- kpli velkm zmnm. Jmenovit bylo vrmci Lib-The Document Foundation.tu One, ale zastoup jen nkter jejich funkce. Se syn- reOffice odstranno 526 tisc dk anaopak 290 tisc chronizac nepotejte. | 5 6. . http://www.abclinuxu.cz/clanky/minecraftfantaziisemezenekladou.. Minecraft fantazii se meze nekladou Duan Hokv Dnen recenze bude o velice zajmav he, kter sice neoplv ultrahyper 3D efekty, ale zato m asnou hratelnost a pedevm dv hri obrovsk monosti popustit uzdu fantazii a svobodn se pohybovat a dlat si, co se mu zlb, v obrovskm fantastickm svt. Pipad mi, e hra Minecraft se inspirovala nm ja-stavte si v pbytku postel. Jakmile se zane stmvat, ko pbh Robinsona Crusoea, protoe zanmete postel pout a probudit se nsledujc den. apokrauje tm shodn. Objevte se na pobe ne- Kvrob postele budete potebovat prkna avlnu. Tady znm krajiny aprvnm kolem je pet noc. Vnocise hod zmnit, e krom surovin, jako jsou devo, hlna, se toti zanou objevovat rzn pery apjdou pokmen, uhl adal, mete potkat jet rzn zvata. vs. Stejn jako Robinson tedy muste najt njakouVlnu tedy zskte zovc. Bu tak, e ovci zabijete, nebo skr nebo si postavit provizorn psteek. Asi plnji jen spomoc vyrobench nek osthte. Jak vidte u prvn, co hre pekvap, je to, e krajinu tvo kostky jen na takovto drobnosti, mte vce monost. jako ze stavebnice. Neekejte tedy dn antialiasing (vyhlazovn hran), pokroil 3D efekty a dal modern vymoenosti. To, e je svt tvoen zkostek, Ve svt Minecraftu je k dispozici nepebern je ale paradoxn jednou zhlavnch pednost tto hry. mnostv materil aprodukt, kter lze ztchto ma-teril vyrobit. Toto je druh amon hlavn pednost Prvn krky hry Minecraft. Vtomto svt samozejm plat ify- Zpotku tedy nemte nic, vude okolo je ale zikln zkony, nkter pochopiteln zjednoduen, spousta surovin amaterilu. Holma rukama mete ale to neubr na zbavnosti ahratelnosti. Jakmile si narubat devo z pr strom a ze deva si vyrobit postavte svj prvn skromn dm apekte prvn prvn jednoduch nstroje. Pak vyvolejte invent noc, zjistte, e by bylo fajn mt vdomku teba sklen- stiskem klvesy E a zde mete vyrobit sv prvn n okna, postel, nenosit vechny vci ssebou amtStanete se chovateli zvat pedmty. Vhorn sti okna se objev tverec 2 x 2, teba malou zahrdku apstovat re. Mete zskat Nkter zvata mete chovat pro rzn produk- do nj pesute devo, ipka uke, e znj mete vechno amnohem vc.ty (vejce, mlko, maso...), jin dokonce mete ocho- vyrobit prkna. Jakmile mte prkna, mete si vyrobit it. Hdejte, jak ochoit vlka? Tak se zvs me stt svj prvn pracovn stl. Na nm pak mete vyrbt Vnoci si dvejte pozornadjn zemdlec, smotykou vruce ankolika se- vechny ostatn nstroje apedmty. P