openMagazin 6/2010

  • View
    4.470

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Czech magazine about free and open source software, free to download and share

Text of openMagazin 6/2010

  • 1... 6 2 3 81012 Podlej se Co se dje ve svt Linuxu aopen source BolgenOS prlomov, principiln zcela nov operan systm Mobiln novinky: Extrmn levn netbooky s Androidem SCO u soudu prohrla, Linux neutrpl14 World of Goo dokonalost v bahn18 Open source a linuxov prohlee v ervnu 201021 Rozhovor s Hn Th Thnhem, tvrcem a sprvcem pdfTeXu25 CSTUG srden zve tene openMagazinu!26 Calibre aneb knihovnk v elektronick knihovn30 Jak v GIMPu vytvoit karikatury31 Gymnzium Jevko: S open source to jde lpe openMagazin je jedinen elektronick asopis, kter vm kad msc pin to nejlep,37 Pro nepouvm Windows co vylo na portlech zamench na voln iiteln software. Mete se tit na nvody, 41 Mj software v Mandriva Linuxu Co pouv Vlastimil Ott recenze, novinky, tipy atriky, kter si mete pest na svm netbooku nebo jinm44 Mj software v Mandriva Linuxu Ji Nedavaka penosnm zazen. Doufme, e vs obsah zaujme atak vs prosme, abyste PDF47 Novinky ze svta aplikac Mozilla.cz soubor ili, kam to jen jde. Koprujte ns, poslejte, sdlejte. Anapite nm, jak se vm 49 Obsah na zaiatku dokumentu s nezvislm slovanm jeho magazn lb. Neodmtme ani dary i monou obchodn spoluprci. Dkujeme za pze.strn53 Obansk sdruen Kosmo klub pouv kancelsk balkredakce openMagazinu OpenOffice.orgredakce@openmagazin.cz55 Gymnzium ve Frdlantu nad Ostravic pouv kancelsk balk OpenOffice.org57 Pouvaj kancelsk balk OpenOffice.org Soukrom stedn kola podnikatelsk ve Frdku-Mstku Sweet Home 3D: nvrh 58 Naute se sloupcov graf v Calcu interiru vaeho domu62 OtMoko na Neo1973 letmm pohledem64 Prevdzkujeme webserver na domcom potai MAMP68 Prevdzkujeme webserver na domcom potai WAMP72 Pozor na levn telefony s Androidem, trp nedostatkem pamti74 Lubuntu: lehk Ubuntu s 0 % tuku7277 Sweet Home 3D: nvrh interiru vaeho domu80 Podpote Liberix ajeho konkrtn aktivity

2. http://www.openmagazin.cz/podilejise/ . . Produkuje:fredaktor: Vlastimil Ott OpenOffice.orgOdpovdn redaktorka: Irena afov za podpory OpenOffice.orgSazba: Michal Hlavat ScribusPispvaj: Nvrh loga: Martin Kopta InkscapeLicence: Creative Commons Attribution-Non-commercial-No Derivative Works 3.0 Unpor-ted, co znamen, e jej smte it, ale nesmtemnit ani komern vyuvat. Autorsk prvanle autorm lnk.Autoi: Ji Eischmann, Roman Bonek, Ladislav Hagara, David Kolib, Robert Krtk, Kamil Pral, Ji Macich ml., Dave Walden, Hn Th Thnh, Michal Mdr, Pavel St, Jano Kula, Martin Raus, Martin Korbel, Ladislav Lr, Michal Doekal, Vlastimil Ott, Ji Nedavaka, Pavel Cvrek, Ludk Jana, Jlius Pastierik, redakce OpenOffice.cz, Michal Polk, Ji Broovsk, Martin Foltin, Michal Blaho, Peter Fodrek, Adam trauch a Petr Krm.IS S N 1 80 4 -1 4 26| 2 3. . http://www.linuxexpres.cz/vyslanovafedora13alinuxmint9?from=openMagazin . . Co se dje ve svt Linuxu aopen source Ji Eischmann, Roman BonekKniha Svobodn kultura dostupn ivetin. Novellu opt klesly trby ahled kupce. Google se lou sWindows, pechz na Linux aMac OS. Dell: Linux je bezpenj ne Windows. Vlekl soudn spor je ukonce: Novell m prvo na znaku Unix. Distribuc roku je opt Ubuntu. Mandriva je zachrnna, nala investory. Slovensko: Budouc vlda chce vyuvat voln dostupn software. Google Chrome 5 prvn stabiln pro Linux. XBMC kon sXboxem. WordPress 3.0 Thelonious. MeeGo 1.0. Slackware 13.1. Android 2.2 Froyo.Kniha Svobodn kultura dostupn ivetinNovellu opt klesly trby ahled kupce Oficilnm dvodem kpechodu je pedevm bez-Vroce 2004 napsal Lawrence Lessig, profesor Harvard Americk spolenost Novell, druh nejvt posky-penost, ale otom, co skuten za pechodem stoj, Law School, knihu Svobodn kultura, kter se zabvtovatel komernho Linuxu, oznmila hospodsk v- meme jen spekulovat. Google aMicrosoft si m dl problmem autorskho zkona vdob informanch tech-sledky za druh tvrtlet tohoto roku. Trby inily 204 vce konkuruj, Microsoft se sna prosadit na Interne- nologi. Vknize prochz historickm vvojem omezovnmilion dolar, co je o12 milion mn ne za stejntu, co se mu zatm moc neda. Google naopak za- kreativity pomoc autorskch zkon aanalyzuje udri- obdob vminulm roce. Naopak zisk se zvil z18 mi- n sklzet spchy na poli operanch systm, kde telnost stvajcho zzen a v zvru nabz alternativulion na 20. Spolenost pedpokld stagnujc trbyWindows Mobilu zdatn konkuruje Android. Na ksouasnmu een. Kniha je ena pod svobodnou licen-pro pt tvrtlet. podzim by ml Google navc uvst operan systm c avoblasti autorskho prva se stala doslova kultovn.Inadle se spekuluje otom, e spolenost chce za Chrome OS pro potae. Take nen od vci otzka, Vroce 2007 vznikl projekt, kter si dal za cl knihu peloit kadou cenu najt svho kupce. Odmtla sice mi- zda se nejedn spe ojakousi pzu ve smyslu nepou- do etiny. Na pekladu knihy o228 stranch pracovaly poliardovou nabdku investinho fondu, ale jednm de-vat systm svho hlavnho konkurenta. ti roky destky dobrovolnk avdubnu tohoto roku bylchem dodala, e se ppadnmu odkupu nebrn. peklad dokonen. Knihu, peloenou do etiny, nalezne- Podle nkterch komenttor u probhaj vn Dell: Linux je bezpenj ne Windows te na adrese www.svobodna-kultura.cz, dostupn jejednn se zjemci. Vmdich se spekulovalo osilnmDell u njak ten ptek prodv svoje netbooky vmnoha formtech PDF, DOCX, TXT, PDB,...hrch zoboru jako nap. Microsoft, Hewlett-PackardsUbuntu. Kt pleitosti byla vytvoena specilnnebo IBM (International Business Machines Corpo- strnka, kde jsou vyzdvihovny kvality Ubuntu apo-ration), ale podle veho je vtina, ne-li vichni zjem- rovnv jej s Windows. Konkrtn se tam pe:ci, zad investinch fond. To by znamenalo, e byUbuntu je bezpenj ne Microsoft Windows. VelkNovell neml silnho partnera, kterho by nyn pote-vtina vir aspywaru nen navrena ktoku na Li-boval. Jeho star produkty jako Novell Netware rych- nux. Dell na Ubuntu dle oceuje napklad rychlle ustupuj anov linuxov produkty ipes solidnbootovn, propojen se socilnmi stmi nebo jedno-rst nedok zacelovat dru vpjmech. duch uivatelsk rozhran. Americk Dell se oLinux zajm u del dobu, dve se ho tak zastal, kdy de-Google se lou s Windows, pechz na Linux mentoval zprvu Microsoftu, e se netbooky sUbun-aMac OS X tu vrac vce ne netbooky sWindows. Na svm webuZpravodajsk server Financial Times informuje na to upozornil The VAR Guy.otom, e se Google rozhodl takka kompletn pejtna Linux aMac OS X. Konen volba, kter ztchtoOblka knihy, zdroj svobodna-kultura.cz dvou systm zvol, bude na samotnm zamstnanci. | 3 4. . http://www.linuxexpres.cz/googleprechazinalinuxamacubuntupripravujeverzipro?from=openMagazin .. Vlekl soudn spor je ukonce: Novell m prvo nanm Android aenterprise systmm RHEL (Red Hat Novinky ze svta softwaru znaku UnixEnterprise Linux). Zajmavost je, e tm 35% uiva-Je tomu u sedm let, co spolenost SCO (Santa tel m na svch potach krom Linuxu iWindows Google Chrome 5 prvn stabiln pro Linux Cruz Operation) zaalovala Novell, atentokrt se zd, 7. Na to, e je Windows 7 na trhu jenom 8 msc, jde Zatmco uverze pro Windows u odstranili v- e u by ml bt spor opravdu ukonce. SCO tvrdila,ovelmi siln vsledek.voji Chrome nlepku beta dvno, uivatel Li- e j Novell prodal autorsk prva k Unixu, to ale nuxu a Mac OS X se dokali a nyn s pchodem Novell od samho potku popral. Pokud by autorskMandriva je zachrnna, nala investoryptho vydn. Nejvce propagovanou vlastnost prva ale opravdu vlastnila SCO, mlo by to velk do- Francouzsk spolenost Mandriva S. A., vrobce novho Chrome je rychlost. Podle Google je a pad na Linux. Ten toti obsahuje sti kdu Unix Sys-linuxov distribuce Mandriva Linux, m, zd se, za- o213% rychlej ne pvodn beta atuto vlastnost se tem V a SCO Linux tm pdem oznaila zajitnu existenci. Vnkolika poslednch tdnech na ve- sna propagovat i originlnm videem, v kterm nepovolen fork Unixu, na kter podle svch slov ejnost proniklo mnoho spekulac oosudu Mandrivy. Chrome soupe vrychlosti sbramborami, zvukov- vlastnila prva. Spolenost SCO dokonce zala a tak Kyberprostorem se proslchalo, e hled investora ne- mi vlnami ableskem. Rozena byla synchronizace daleko, e nabzela adovm uivatelm legalizacibo e je dokonce na pokraji krachu. 22. ervna 2010 mezi nkolika potai. Krom zloek je nyn mon jejich systmu zakoupenm licence. Tento verdikt uta- CEO Mandrivy Arnaud Laprvote uklidnil situaci, synchronizovat inastaven, tmata aakce po startu. skho soudu pravdpodobn ukon iadu dalchkdy prohlsil: Spolenost nala investory, kte se do Inadle probhaj prce na podpoe HTML 5. Apro- spor, ve kterch SCO alovala nkter vt n rozhodli investovat, abychom znovu nali stabilitu duktem partnerstv mezi Adobe a Google je Flash- spolenosti uvajc Linux. Mezi nimi byla napkladavytvoili dobr obchodn model. Investoi si nepe- player ji integrovan vprohlei. iIBM. Na svch strnkch na ukonen soudnho spo-j zveejnn svch jmen. Take uivatel u mohou ru upozornil Novell. Ten vhru oznail za dobrou bt klidn anavc se tit na novou verzi distribuce zprvu nejen pro sebe, ale ipro Linux aopen-source Mandriva Linux 2010.1, kter po mnoha odkladech komunitu.mla vyjt 5. ervence. Slovensko: Budouc vlda chce vyuvat voln Distribuc roku je opt Ubuntu dostupn software Rok se srokem seel aAbcLinuxu.cz opt vyhlau- Pravicov koalice, kter se na Slovensku pipravu- je vsledky ankety o nejoblbenj linuxovou dis-je na vldnut, zveejnila sv programov teze. Vtom- tribuci. Vhlavn kategorii desktop u potvrt za to rozshlm dokumentu mimo jin dolo ina IT, pe sebou vyhrlo Ubuntu, kter navc jet zvilo svj se tam: Budeme vmaximlnej miere vyuva vone nskok na 44,3%. Druhou nejoblbenj distribuc jedostupn softvr vo verejnej sprve. Voln dostupn s19,5% Debian. Kolem desetiprocentn hranice se po-software sice automaticky neznamen open source, ale hybuje jet nkolik distribuc, a to Fedora, Arch, vysok procento kvalitnho zdarma dostupnho soft- Google Chrome svideem pedvdjcm jeho rychlost Mandriva Linux, SUSE a Gentoo. Ubuntu usplowaru open source je. Zn to hezky, ale zatm se me- ivkategorich iv distribuce anetbooky. Hlavn me jen dohadovat, jestli na vraznj prosazen open Google Chrome nen zcela svobodn software, ale ve druh zmnn kategorii me vtzstv Ubuntu tro-source ve veejn sprv dojde. Takov prohlen od jeho vvoj je oteven, proto ve vtin distribuc chu pe