openMagazin 9/2009

  • View
    3.329

  • Download
    11

Embed Size (px)

Text of openMagazin 9/2009

  • 1. 9www.openmagazin.czObsah 2 Co se dje ve svt Linuxu a open source 5 GNOME 2.28 Velk podzimn klid a pprava na GNOME 3 9 KDE a aplikace na pravu a sprvu fotografi a obrzk16 Recenze: Opera 1020 Salix OS Pardn Slackware s Xfce26 Adobe AIR Flash a AJAX na desktopu30 Mark Shuttleworth o vydvn, kvalit a designu (LinuxCon 2009)32 Miro internetov televize35 Opera 10 nabit ikovnmi funkcemi40 Tellico sprvce sbrek pro KDE 445 Blokujte SSH toky pomoc DenyHostsVen teni, 47 Port knocking: zaklepejte na svj server49 Linux na desktopu roste, ale u pomalejiopenMagazin je jedinen PDF e-zin, kter vm kad msc pinese to nejlep,51 Mal a vkonn router RouterStationco vylo na portlech vnovanch svobodnmu softwaru, a to zcela zdarma. M-54 ablona rozvrhu hodinete se tit na nvody, recenze, novinky, tipy a triky, kter si mete v klidu55 OpenOffice.org pouv firma Kre, spol. s.r.o.pest na svm netbooku nebo jinm penosnm zazen. Doufme, e vs ob- stavebn-obchodn innostsah zaujme a tak vs prosme, abyste PDF soubor ili, kam to jen jde. Kopruj- 56 Pooostehy novinky v pipravovan verzite ns, poslejte, sdlejte. A pite nm, jak se vm nov esko-slovensk nejenOpenOffice.org 3.2, zajmav rozenlinuxov e-zin lb. Chcete pro ns pst, spolupracovat s nmi? Napite nm, vae 58 OpenOffice.org pouv firma EuroEnergo, spol. s.r.o.reakce a npady ns velmi zajmaj. 60 Zajmav programy 80, 8162 Real Time Linux Workshop 2009 1. as redakce openMagazinu 65 Jak byla Mozilla v Prazeredakce@openmagazin.cz66 Otestujte si ve Firefoxu aktulnost plugin!67 KompoZer 0.8 Beta 1 s novou podporou FTPwww.openmagazin.cz68 prava RAW fotek z digitlnch zrcadlovek v Linuxu Pro RAW?openMagazin je spolenm projektem portl AbcLinuxu.cz, LinuxEXPRES.cz, MandrivaLinux.cz, OpenOffice.cz, Penguin.cz, Posterus.sk, Root.cz, Mozilla.cz.Je en zdarma pod licenc Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License, co znamen, e jej smte it, nesmte jej ale mnit ani komern vyuvat. Autorsk prva nle autorm lnk. Magazn si mete sthnout na adrese OpenMagazin.cz a mnoha dalch. Kontakt na redakci je redakce@openmagazin.cz. Produkuje Liberix, o.p.s. Pi pprav magaznu byl pouit kancelsk balk OpenOffice.org a szec program Scribus. koprujte sdlejte poslejte vystavujte publikujte tisknte duplikujte

2. www.openmagazin.cz Co se dje ve svt Linuxu a open source Ji Eischmann http://www.linuxexpres.cz/linuxsevbusinessuvyplacianavicpohaninejrychlejsiburzu http://www.linuxexpres.cz/ibmprechazinaodfnovejadroprinesepodporuusb3Nejrychlej burzu na svt pohn Linux. Linux brzd propad treb Novellu. Oracle nedoke konkurovat Red Hatu. Srovnn hospodaen GNOME a KDE. Microsoft se zbavuje patent tkajcch se Linuxu. Nov Skype pro Linux. Nero Linux 4. CrossOver Games 8.0. Id Tech 5 pro Linux.Nejrychlej burzu na svt pohn Linux burzu, ale ipro investory aspolenosti, jejich ak- Linux brzd propad treb Novellu Spolenost Deutsche Borse Group, kter vlastn ti cie se na burze prodvaj. Nen tajemstvm, e lon- Hospodsk krize se nevyhb tm dn fir- vznamn evropsk burzy, oznmila vydn novdnsk burza chce opustit platformu postavenoum a i Novell zav hubenj rok. Celkov generace burzovn platformy Xetra, kter b nadna Microsoft Windows, do kter u investovala 1,2 vsledky ve tetm tvrtlet nejsou zrovna povzbu- operanm systmem Linux. Tuto platformu nevy- miliardyK. Zatm nezveejnila jmno nov platfor- div. Vnosy meziron klesly z245 milion dola- uvaj jen ti burzy vlastnn DBG, ale tak Irishmy, ale lze pedpokldat, e se na rozdl od pe- r na 216 milion. Pestoe se trby propadly, Stock Exchange, European Energy Exchange,chodu na Windows otto zmn na strnkch Getpodailo se spolenosti dky sporm doshnout Shanghai Stock Exchange. Nov generace je po-the facts nedoteme.provoznho zisku 21 milion dolar. staven na technologii IBM WebSphere MQ Low Latency Messaging, kter b prv na Linuxu. Miliardov trh s Linuxem v roce 2012Diviz, kter brzd propad treb, je divize linuxov,Trh sprodukty aslubami postavenmi na Linuxu kter ve tetm tvrtlet zaznamenala vnosy ve Podle pedstavitel DBG je spolehlivost burzovn-se vposlednch letech dynamicky rozvj aobjemvi 38 milion, co je meziron nrst o22,3%. ho systmu naprostou samozejmost, ale dalm penz, kter pedstavuje, neustle roste. Analy-Podle pedstavitel spolenosti m tato divize tak kritriem, kter asto rozhoduje ospnosti bur- tick spolenost IDC nyn pila spedpovd, e dobr vsledky tak dky smlouv sMicrosoftem, zy, je rychlost. Jejich nov systm pr doke trhsLinuxem doshne vroce 2012 hranice jedn protoe zkaznci, kte si pvodn pedplatn ob- provst vce ne milion obchod za sekundu, m miliardy dolar.jednali u Microsoftu ho nyn obnovuj pmo pekonv inewyorskou akciovou burzu, kter b- uNovellu. takt na Linuxu. Mezi roky 2007 a2008 trh vzrostl o23,4%. Pro le-toek IDC pedpovd mrn pokles, ale ji od pt- Oracle nedoke konkurovat Red Hatu Podle mluvho DBG to bude prv rychlost, kter ho roku by ml trh rst prmrn o17%. Jak se Pro Oracle je Linux pravdpodobn nejdleitj bude rozhodovat otom, kdo bude vtzemakdobude trhu sLinuxem dait, determinuj pedevmplatformou, proto ve velk me zasahuje do jeho poraenm. Jakkoliv latence avpadky znamena-dv firmy Red Hat aNovell, kter maj trn po-vvoje aped necelmi temi lety dokonce ozn- j pro burzu velk ztrty. Vtto souvislosti zmnil dl 94,5%. IDC tak pedpokld rychlej rst bez-mil, e bude distribuovat apodporovat svoji vlast- losk sedmihodinov vpadek londnsk burzy,platnch alternativ, ty se na potu nasazenn distribuci, kter je de facto kopi Red Hat kter znamenal velkou finann jmu nejen propodlely vroce 2007 41,4%, loni to bylo u 43,3%.Enterprise Linuxu. Nejdve dostala nzev Oracleslo 9/20092/70 3. www.openmagazin.cz Unbreakable Linux a nyn se jmenuje OracleSrovnn hospodaen GNOME a KDE Na vdajov strnce GNOME Foundation nejvce Enterprise Linux. Clem bylo nabzet stejn produkt Bruce Byfield si vlnku na Linux Magazine posv-n platy. Organizace zamstnv dva zamstnan- za ni ceny anavc tit zirokho produktov-til na to, jak hospoda GNOME Foundation aKDE ce, za kter tvrtletn vyd 34 tisc dolar. KDE na ho portfolia spolenosti pi komplexnch eench.e.V., dv neziskov organizace, kter se starajzamstnance vyd zhruba polovinu tto stky. ovvoj dvou nejpopulrnjch linuxovch proste-Naopak vyd vce penz na cestovn vdaje v- Pedstavitel Red Hatu to jist nenechalo klidn- d. Materilem k posouzen se staly vrtletnvoj, kte se dopravuj na nejrznj vvoj- mi, ale argumentovali, e zkaznci budou spe zprvy, kter ob organizace vydvaj.sk mtinky akonference. vit spolenosti, kter dan produkt vytv, ne nkomu, kdo jej jen pevezme. Asnejvt prav-Prvn eho si viml, bylo, e zprva GNOME Foun-Pjmy a vdaje GNOME a KDE jsou sice v po- dpodobnost mli pravdu. Ani po tech letech sedation se vce podob vronm zprvm kla- rovnn srozpoty softwarovch spolenost zane- neda Oraclu Red Hat vraznji ohrozit. A tosickch spolenost. Podle Byfielda je to dno tm, dbateln, ale rozhodn neplat, e tyto stky i navzdory tomu, e nasadil jet agresivnj e GNOME mlo ke korportn sfe vdy ble nezajiuj vvoj obou prosted. Ty jsou vtinou pod- cenovou politiku, dky n lze zskat obdobn slu- KDE. Naopak zprva KDE e.V., kter sdl vN-porovny spolenostmi tak, e na nich pracuj by za polovinu ceny, kterou nabz Red Hat. Pomecku, je mnohem krat avce odpovd komu- jejich zamstnanci. Neziskov organizace projekt tech letech m Oracle podl na trhu necel dv nitnmu stylu.spe jen zasteuj. procenta, zatmco Red Hat si inadle udruje po- dl kolem 60%. GNOME Foundation vposlednm tvrtlet evidova- Microsoft se zbavuje patent tkajcch se la pjmy ve vi 102 tisc dolar. 65 tisc piplulo Linuxu Podzimn konference LinuxAlt Brno od sponzor kadoronho Desktop Summitu. 20Wall Street Journal piel se zprvou, e se Micro- Tradin brnnsk konference se jmenuje LinuxAlttisc poslali korportn sponzoi (tentokrte Sun soft chyst vaukci odprodat nkter patenty t- a probhne ve dnech 7.-8.11.2009 na FIT VUTaNovell) a12 tisc se podailo zskat programem kajc se Linuxu. Kupcem by se mla stt spolenost vBrn. Pod ji voln sdruen Linux vBrn veFriends of GNOME, kde pspvky zaslaj sami Open Invention Network, kter se zabv odku- spoluprci sobecn prospnou spolenost Libe-uivatel. GNOME inadle siln zvis na korpo-pem patent tkajcch se Linuxu apidruench rix, FIT VUT vBrn, spolenost Red Hat Czechrtnch sponzorech, kte letos kvli krizi nepisp- aplikac ajejich uvolnnm pro ty, kte se zavou, adalmi partnery. Akce je zamena na softwarevaj tak moc jako dve. GNOME Foundation se to e nebudou nikdy svmi patenty Linux ohroovat. sotevenm kdem, svobodn software atechno-sna vyvit rostoucmi pjmy zpspvk odMezi zakladatele tto spolenosti pat IBM, Novell, logie shlavnm zamenm na operan systmuivatel.Red Hat, Phillips aSony. Pozdji se tak pidaly GNU/Linux (nevyluuj se vak ani jin oteven spolenosti jako Oracle, Google nebo TomTom. operan systmy). Oekvat mete pednkyPjem KDE vposlednm sledovanm tvrtlet inil na rzn tmata, napklad onasazen Linuxu do-111 tisc dolar, co je oproti minulmu roku n- OIN tak nedvno oznmila, e koupila 22 paten- ma, ve firm nebo ve kole, pouvn nejrz- rst. Stejn jako GNOME iKDE dostv nejvce t od Allied Security Trust, co je dal patentov njch program i een bnch problm penz od korportnch sponzor, ale zanedbatelnspolenost, kter se ale zabv jen ochranou soperanm systmem Linux. LinuxAlt je zamen nen ani stka vybran od samotnch len. KDE svch len (Verizon, Sysco, HP,...). Ta tyto paten- na zanajc ipokroil uivatele, programtory,na rozdl od GNOME letos zaznamenalo zlepen ty zskala od Microsoftu vaukci ji dve. administrtory, manaery i studenty. Clem jepjmy, mon to je dno isdlem. Zatmco GNO- zvit povdom o Linuxu mezi lidmi, o jeho ME sdl vUSA, kter jsou kriz zasaeny vce, KDE Umsovn patent tkajcch se Linuxu do aukc monostech avyuit vdomcnosti ina pracoviti.sdl vEvrop. me signalizovat, e Microsoft opravdu nem z-slo 9/2009 3/70 4. www.openmagazin.cz jem sv patenty proti Linuxu vbudoucnosti pou-novinkou je rozdlen do dvou rznch aplikac,svch strnkch nabz seznam kompatibilnch her. t. editel Linux Foundation Jim Zemlin tomu alekter cl kad na jinou skupinu uivatel. Pi in- Cena