of 14 /14
Capacitats perceptiu- motrius: Organització espacial Laura Molina Laura Moreno Marta Muñoz Marta Paricio

Organització espacial

Embed Size (px)

Text of Organització espacial

Page 1: Organització espacial

Capacitats perceptiu- motrius: Organització espacial

Laura MolinaLaura MorenoMarta Muñoz Marta Paricio

Page 2: Organització espacial

• Presentació

• Objectius previs

• Introducció: capacitats perceptiu-motrius 3.1. Què són? 3.2. Quines són?

9. Cos del treball: Organització espacial 4.1. Definició 4.2. Diferents tipus 4.3. Evolució de les nocions de l’espai segons Piaget. 4.4. Quadre de nocions d’espai 4.5. Espai gràfic 4.5.1. Relacions entre espai i grafisme 4.6. Propostes i jocs per a desenvolupar

18. Conclusió

20. Bibliografia

Page 3: Organització espacial

7.Presentació

Page 4: Organització espacial

1. Objectius previs

Objectiu principal: descobrir i investigar sobre l’organització espacial.

- La descoberta de l’espai - Les nocions espacials que cal treballar - Les possibles activitats a realitzar - La importància del propi cos - Diversitat d’autors que parlen sobre l’espai - Treballar el grafisme com a vivència corporal

Page 5: Organització espacial

3. Introducció: Capacitats perceptiu motrius

3.1. ¿Què són?

Són aquelles capacitats que té el nen per a coordinar els sistemes sensorials (principalment la visió) amb els moviments del cos.

Page 6: Organització espacial

3.2. Tipus de capacitats perceptiu-motrius

tipus:

Ens permet tenir coneixement de les

relacions del nostre cos.

Es basen en:

Ens proporciona informacions del món exterior (objectes, persones, etc.).

Capacitats perceptiu- motrius

ESQUEMA CORPORAL

lLATERALITAT

ESPACIALITAT

TEMPORALITATPS

Somatognòsia

Exterognòsia

Page 7: Organització espacial

4. Cos del treball: organització espacial 4.1. Definició

Espai: Joc per moure’ns que ve determinat pels estímuls que en aquest es produeixen.

El nen ha d’experimentar quatre grans camps de l’espai: El propi

L’exterior ampli

El manipulatiu Pràctic Figuratiu El gràfic Abans dels 8 anys cal haver treballat dos tipus d’espai

Page 8: Organització espacial

4.2. Diferents tipus d’espacialitat

- Orientació espacial base que fan possible el moviment del nen per - Estructuració espacial organitzar l’espai.

- Organització espacial: permet al nen distribuir l’espai a partir de l’orientació i l’estructuració espacial. Està estretament relacionada amb l’esquema corporal.

Page 9: Organització espacial

4.3. Evolució de les nocions de l’espai segons Piaget

Aquest autor va fer aportacions en el camp de la psicologia evolutiva, estudis sobre la infància i una teoria sobre el desenvolupament cognitiu.

L’adquisició de l’espai es dóna en tres etapes:

- Espai topològic

- Espai euclidià

- Espai projectiu o racional

Page 10: Organització espacial

4.4. Quadre de nocions d’espai

Ajuden a l’adquisició de la imatge del propi cos en

relació a l’exterior i al domini de les bases.

Agrupació per edats: - 3-5 anys (dalt- baix, sobre- sota, dins- fora, llarg- curt,

junts- separats, prop- lluny, entre d’altres).

- 5-6 anys (esquerra- dreta, per sobre de- per sota de, davant de, darrere de, entre d’altres).

Page 11: Organització espacial

4.5. Espai gràfic

Llei de la maduració corporal + possibilitat d’orientació recorreguts espacials i temporals.

Són la base de les grafies més usuals en el procés de

lectoescriptura. postura correcta - Traç fluid i relaxat possibilitat de distribuir els moviments

L’evolució del grafisme té una escala en funció de l’edat dels nens.

Page 12: Organització espacial

4.5.1. Relació entre espai i grafisme

El treball concret del grafisme segueix els mateixos passos que l’adquisició de l’espai en general.

Page 13: Organització espacial

4.5. Propostes i jocs per desenvolupar

http://www.oposinet.com/primaria_edfisica/temas/aatTEMA11.php

Page 14: Organització espacial

5. Conclusió