OSI (Open System Interconnection)

Embed Size (px)

Text of OSI (Open System Interconnection)

OSI (Open System Interconnection) Modeli

Ama; A zerinde iki bilgisayar arasndaki iletiimin nasl olacan standartlar erevesinde tanmlar.

lk defa 1978 ylnda ortaya karlmtr.

1984 ylnda yeni dzenlemeyle ISO(International Organization for Standardization) Uluslararas Standarlar rgt tarafndan gelitirilmitir.

OSI Modeli, herhangi bir donanm ve bilgisayar a tipine gre deiiklik gstermez.

OSI Katmanlar

OSI Katmanlar ve Protokolleri

A Protokol Nedir ?

A zerinde iki yada daha fazla bilgisayarn arasndaki iletiimi standartlar erevesinde salayan kurallar dizisidir.

Application Layer

Kullancya en yakn olan katmandr.

Uygulamalarn yer ald ve uygulamalarn Network zerinde almasn salayan katmandr.

Kulland Protokoller; HTTP, HTTPS, FTP, SMTP

Presentation Layer

Yollanan verinin kar bilgisayar tarafndan anlalabilir formatta olmasn salar.

Bylece farkl programlarn veya donanmlarn birbirlerinin verisini kullanabilmesi mmkn olur.

rn; Bir iletim sistemi bir karakteri 8bit ASCII olarak tutarken baka bir iletim sistemi 16 bit UNICODE olarak tutar.Kulland Protokoller; GIF, JPEG, ASCII

Session Layer

Bir bilgisayarn birden fazla farkl bilgisayarla ayn anda iletiim iinde olmasn ve gerektiinde doru bilgisayarla konuabilmesini salar.

Uygulamalar arasndaki balantlar kurar, ynetir ve sonlandrr

Kulland Protokoller; NETBIOS, SOCKETS

Transporter Layer

st katmanlardan (Uygulama Katmanlar) gelen veriyi segmentlere blerek alt katmanlara (Transfer Katmanlar) iletir. Ayn ekilde tersini de segmentleri birletirerek yapar.

TCP ve UDP protokol bu katmanda alr.

Gelen veriyi hata kontrol yapar ve verinin gvenli bir ekilde ulamasn salar.

Segment halindeki veriye lokasyon bilgileri, kaynak ve hedef cihazn adresleri eklenerek paket haline gelir.(Encapsulation)

Kulland Protokoller; TCP, UDP,..

Network Layer

IP protkol bu katmanda alr.

Adresleme(Addressing), Enkapslasyon(Encapsulation), Ynlendirme(Routing) ve Dekapslasyon(Decapsulation) ilemleriyle veri hedef bilgisayara tanr.Kulland Protokoller; IP, IPv4, IPv6

Data Link Layer

Donanm katmanna erimek ve kullanmak ile ilgili kurallar belirler.

A zerindeki dier bilgisayarlar tanmlama grevi grr.(MAC, LLC)

Alt veya st katmandan ald veri paketini Frame(ereve) ad verilen formata dntrr.

Fiziksel katmandan gelen verinin hatalara kar kontroln salar.Kulland Protokoller; Ethernet, WiFi, Token-Ring

Physical Layer

Verinin kalblo zerinde fiziksel yapy tanmlar.

Verinin nasl elektrik, k veya radyo sinyallerine evrileceini tanmlar.

Kulland Protokoller; ISDN, FiberOptik,...

Basit bir rnek

Bir paketi kargo aracl ile alcsna gndermekPaketin kendisi (Fiziksel Katman)

Paketin zerine Alc ve Gndericinin adreslerinin yazlmas (DataLink Katman)

Paketi ulatracak olan kargo grevlisine teslim etmek (A Katman)

Paketin grevli tarafndan hedefe (Alcya) tanmas (Transfer Katman)

Grevlinin Alc adresine gidip teslim etmek iin Alcnn kapsn almas (Session Layer)

Grevlinin paketi Alcya sunmas (Presentation Layer)

Alcnn paketi ap iindekileri karmas (Application Layer)