PageMaker 7. Ćwiczenia

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Desktop Publishing -- skład publikacji drukowanych z wykorzystaniem komputera, to pojęcie funkcjonujące w języku poligrafii i informatyki od dawna, jednak aplikacje ułatwiające realizowanie takich zadań "zwykłemu" użytkownikowi pojawiły się na rynku stosunkowo niedawno. Wcześniej skład publikacji odbywał się z wykorzystaniem rozbudowanych i niewygodnych w obsłudze systemów, które dopiero z czasem przybrały bardziej przyjazną użytkownikowi formę. PageMaker 7.0 to rozbudowany program służący do projektowania i składu publikacji. Umożliwia przygotowywanie zarówno publikacji drukowanych, jak i elektronicznych. W książce "PageMaker 7. Ćwiczenia" znajdziesz wszystkie informacje potrzebne do rozpoczęcia pracy z tą aplikacją i opanowania jej podstawowych możliwości.* Interfejs użytkownika. * Konfigurowanie stron dokumentu. * Warstwy. * Strony wzorcowe -- definiowanie i zarządzanie. * Wstawianie numeracji stron, indeksów i spisów. * Praca z tekstem. * Style. * Wykorzystanie obiektów graficznych w publikacji. * Drukowanie i przygotowywanie dokumentów PDF.

Text of PageMaker 7. Ćwiczenia

  • 1. IDZ DOPRZYKADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI PageMaker 7.wiczeniaKATALOG KSIEKAutorzy: Adam Szojda, Ryszard Szojda KATALOG ONLINE ISBN: 83-7361-456-7Format: B5, stron: 108ZAMW DRUKOWANY KATALOG TWJ KOSZYKDesktop Publishing skad publikacji drukowanych z wykorzystaniem komputera, DODAJ DO KOSZYKA to pojcie funkcjonujce w jzyku poligrafii i informatyki od dawna, jednak aplikacjeuatwiajce realizowanie takich zada zwykemu uytkownikowi pojawiy sina rynku stosunkowo niedawno. Wcze niej skad publikacji odbywa siCENNIK I INFORMACJE z wykorzystaniem rozbudowanych i niewygodnych w obsudze systemw,ktre dopiero z czasem przybray bardziej przyjazn uytkownikowi form.ZAMW INFORMACJEPageMaker 7.0 to rozbudowany program sucy do projektowania i skadu publikacji.O NOWO CIACHUmoliwia przygotowywanie zarwno publikacji drukowanych, jak i elektronicznych.W ksice PageMaker 7. wiczenia znajdziesz wszystkie informacje potrzebneZAMW CENNIKdo rozpoczcia pracy z t aplikacj i opanowania jej podstawowych moliwo ci. Interfejs uytkownika.CZYTELNIA Konfigurowanie stron dokumentu. Warstwy. FRAGMENTY KSIEK ONLINE Strony wzorcowe definiowanie i zarzdzanie. Wstawianie numeracji stron, indeksw i spisw. Praca z tekstem. Style. Wykorzystanie obiektw graficznych w publikacji. Drukowanie i przygotowywanie dokumentw PDF. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl

2. Spis treci Wprowadzenie ........................................................................................................................................... 5 Rozdzia 1. Od czego zacz?....................................................................................................................................... 7 Dokumenty PageMakera ..............................................................................................................8 rodowisko PageMakera............................................................................................................12 Obiekty PageMakera ..................................................................................................................19Rozdzia 2. Strony dokumentu i obiekty.............................................................................................................. 21 Strony dokumentu ......................................................................................................................21 Konfiguracja strony .............................................................................................................21 Zarzdzanie stronami ...........................................................................................................22 amy ....................................................................................................................................25 Punkt zerowy linijek ............................................................................................................27 Linie pomocnicze.................................................................................................................28 Zarzdzanie obiektami ...............................................................................................................29 Przyciganie obiektw .........................................................................................................29 Paleta sterujca w trybie obiektowym .................................................................................30 Przemieszczanie obiektw ...................................................................................................31 Wyrwnywanie obiektw ....................................................................................................32 Zmiana kolejnoci obiektw ................................................................................................33 Grupowanie obiektw ..........................................................................................................33 Transformacje obiektw PageMakera .................................................................................34 Warstwy .....................................................................................................................................37 Paleta Layers ........................................................................................................................37 Zarzdzanie warstwami .......................................................................................................38 Strony wzorcowe........................................................................................................................41 Paleta Master Pages .............................................................................................................41 Zarzdzanie stronami wzorcowymi .....................................................................................42 Numeracja stron .........................................................................................................................45 Indeksy i spisy............................................................................................................................46 3. 4PageMaker 7. wiczenia Rozdzia 3. Tekst..............................................................................................................................................................49 Blok tekstowy.............................................................................................................................50Zarzdzanie blokami tekstowymi ........................................................................................50Powizanie blokw tekstowych ...........................................................................................53Umieszczanie tekstu.............................................................................................................54 Ramki tekstowe ..........................................................................................................................57 Formatowanie znakw ...............................................................................................................59 Akapity .......................................................................................................................................67Rozdzia 4. Style............................................................................................................................................................... 73 Tworzenie nowego stylu ............................................................................................................73 Powielanie stylw ......................................................................................................................78 Przypisywanie stylw.................................................................................................................79 Modyfikacja stylw....................................................................................................................80 Porzdkowanie listy stylw........................................................................................................82 Inne funkcje stylw ....................................................................................................................83 Styl domylny ......................................................................................................................83 Automatyczna zmiana stylw ..............................................................................................84 Importowanie stylw ...........................................................................................................86 Powizanie stylw ...............................................................................................................89Rozdzia 5. Grafika.......................................................................................................................................................... 91 Tworzenie prostych obiektw graficznych.....................................................................................91 Kontur i wypenienie ..................................................................................................................95 Kolory.........................................................................................................................................98 Grafika importowana................................................................................................................100Opcje wywietlania grafiki ................................................................................................101Importowanie grafiki do publikacji ...................................................................................101Kadrowanie i maskowanie grafiki .....................................................................................102Otaczanie grafiki tekstem ..................................................................................................104Rozdzia 6. Fina............................................................................................................................................................ 105 Drukowanie ..............................................................................................................................105 Pliki PDF ..................................................................................................................................106 Strony WWW...........................................................................................................................107 4. 3. RozdziaTekstTekst w dokumentach PageMakera jest zawarty w blokach tekstowych1 lub w ramkachtekstowych2. Tekst mo na wprowadza3 bezporednio w PageMakerze (za pomoc klawiatury) lubzaimportowa go z innego programu. Fragment tekstu, stanowicy odrbn cao, towtek mo e on si mieci w jednym lub by podzielony na wiele blokw tekstowych. Formatowanie znajdujceg