Przedsiębiorczość w Polsce [infografika]

Embed Size (px)

Text of Przedsiębiorczość w Polsce [infografika]

 • KRAJOWY REJESTR SDOWY to najwiksza baza danych na temat firm, organizacji i osb zarejestrowanych w Polsce. Dziaa od 2001 roku i zawiera spis: przedsibiorcw, stowarzysze, innych organizacji spoecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej, a take dunikw niewypacalnych.

  545 289

  Licz

  ba z

  arej

  estr

  owan

  ych

  num

  erw

  KRS

  Zaludnienie wojewdztw w milionach

  POMORSKIEDZKIE

  DOLNOLSKIEMAOPOLSKIE

  WIELKOPOLSKIE LSKIE

  0

  1 2 3 4 5

  50 000

  100 000

  MAZOWIECKIE

  2005

  500

  1000

  1500

  2006 2007 2008

  Rok wpisu do rejestru KRS

  Licz

  ba z

  ao

  onyc

  h po

  dmio

  tw

  w d

  anym

  roku

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  2000

  2500

  3000

  3500

  4000

  4500

  41.10.Z - Realizacja projektw budowlanych zwizanych ze wznoszeniem budynkw;

  41.20.Z - Roboty budowlane zwizane ze wznoszeniem budynkw mieszkalnych i niemieszkalnych;

  68.20.Z - Wynajem i zarzdzanie nieruchomociami wasnymi lub dzierawionymi;

  70.22.Z - Pozostae doradztwo w zakresie prowadzenia dziaalnoci gospodarczej i zarzdzania;

  94.99.Z - Dziaalno pozostaych organizacji czonkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

  46.42.Z - Sprzeda hurtowa odziey i obuwia;

  49.31.Z - Dziaalno takswek osobowych;

  82.11.Z - Dziaalno usugowa zwizana z administracyjn obsug biura;

  96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostae zabiegi kosmetyczne;

  96.09.Z - Pozostaa dziaalno usugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (w ktrej skad wchodz: dziaalno astrologiczna i spirytystyczna, dziaalno biur towarzyskich, biur matrymonialnych, dziaalno agencji hostess, dziaalno salonw tatuau i piercingu, dorabianie kluczy i inne).

  47.89.Z - Sprzeda detaliczna pozostaych wyrobw prowadzona na straganach i targowiskach;

  47.82.Z - Sprzeda detaliczna wyrobw tekstylnych, odziey i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;

  46.65.Z - Sprzeda hurtowa mebli biurowych;

  85.42.B - Szkoy wysze;

  56.10.B - Ruchome placwki gastronomiczne.

  W pozostaych kategoriach odsetek firm, ktre zawiesiy dziaalno w cigu ostatnich 10 lat wynis mniej ni 10%.

  2005

  0

  100

  200

  2006 2007 2008

  Rok wpisu do rejestru KRS

  Licz

  ba z

  ao

  onyc

  h po

  dmio

  tw

  w d

  anym

  roku

  2009 2010 2011 2012 2013 2014

  300

  facebook.comtwitter.comwykop.plforumprawne.orggoldenline.plinstagram.com

  forum.gofin.plforum-kredytowe.plbiznes.interia.plforum.infor.plyoutube.complus.google.com

  41%11%5%3%2%2%

  2%2%1%1%1%1%

  Rok zaoenia dziaalnoci

  Mie

  sic

  za

  oen

  ia d

  zia

  alno

  ci

  19901980 2000 2010

  1

  2

  3

  4

  5

  78

  9

  6

  10

  11

  12

  POLSKA KLASYFIKACJA DZIAALNOCI (PKD) to umowny, hierarchicznie usystematyzowany podzia zbioru rodzajw dziaalnoci spoeczno-gospodarczej.

  www.datarino.com rdo: www.maratonypolskie.plwww.datarino.com rdo: www.maratonypolskie.pl

  www.datarino.com

  Datarino | Up2Data Sp. z o. o.

  rdo: Infografika zostaa stworzona na podstawie analizy oglnodostpnych danych zawartych w bazach KRS i GUS. Przedstawione informacje s zgodne z danymi na dzie 31.12.2015 roku.

  DEFINICJA KRS DEFINICJA PKD

  5 NAJCZCIEJ WYBIERANYCH NUMERW PKD WEDUG LAT

  LICZBA NUMERW KRS W POLSCE

  LICZBA ZAREJESTROWANYCH NUMERW KRS A ZALUDNIENIE WOJEWDZTWA

  SEKTORY GOSPODARKI O NAJWIKSZYM

  ROZWOJU W 2015 ROKU

  RODZAJ NAJCZCIEJ ZAWIESZANYCH DZIAALNOCI

  SOCIAL MEDIA JAKO RDO DANYCH O PKD

  TEMPERATURA A PRZEDSIBIORCZO

  LIDERZY PRZEDSIBIORCZOCI

  WRD WOJEWDZTW

  PRZEDSIBIORCZO W POLSCE INFOGRAFIKA

  1,08 mln z0,01z

  9,73 mld z

  33 84213 057

  10 347

  153 003

  21 922

  20 573

  19 350

  18 86146 649

  26 56154 611

  12 567

  10 11656 673

  45 969

  10 567

  Kolor na mapie odpowiada procentowi jednostek gospodarczych utworzonych w danym miesicu wzgldem caego roku kalendarzowego. Im janiejszy kolor, tym wicej firm zostao w tym czasie zaoonych.

  KAPITA ZAKADOWY SPEK POWSTAYCH

  OD 2010

  3,8% firm ma kapita wyszy ni 1 mln z

  rednia warto zadeklarowanego kapitau;Dla 56,8% przypadkw

  kapita jest rwny 5000 PLN.

  Najmniejsza warto zadeklarowanego kapitau.

  Maksymalna wartozadeklarowanego kapitau.