of 44 /44
QUADERN DE VIATGE Laura Moreno Ortega Educació visual i plàstica

Quadern De Viatge

Embed Size (px)

Text of Quadern De Viatge

Page 1: Quadern De Viatge

QUADERN DE VIATGE

Laura Moreno OrtegaEducació visual i plàstica

Page 2: Quadern De Viatge

Introducció

L’educació visual i plàstica és un àmbit de

l’educació que permet desenvolupar, des

d’un punt de vista cognitiu, els coneixements

plàstics d’una persona.

Page 3: Quadern De Viatge
Page 4: Quadern De Viatge

1. Autoretrat Primera activitat proposada a classe: un

autoretrat. Utilitzant exclusivament les mans i el paper. Per què? Perquè són unes eines que tenim sempre a l’abast.

Objectiu: Aconseguir reflectir la nostre personalitat en un paper a través de donar-li una determinada forma o una altra.

Page 5: Quadern De Viatge

Elements treballats en aquesta activitat:

- Les dimensions: hem pogut comprovar com nosaltres mateixes amb un únic paper hem passat de tenir un forma bidimensional a una forma tridimensional.

- La percepció visual: hem vist les diferents maneres que cadascú té d’interpretar característiques de la personalitat en un paper. Així, hem pogut anar fent contrastos amb els altres autoretrats.

- La forma: Durant tota l’activitat hem tingut present la forma en tot moment. Ha sigut un element bàsic per a la construcció de la nostra obra.

- La combinació de llenguatges: En funció de la forma que adoptés el nostre autoretrat hem anat incorporant lletres per tot el paper.

Page 6: Quadern De Viatge

Pas 1. Elecció dels colors dels papers. Jo he escollit taronja per

l’autoretrat, i beix pel fons.

Pas 2. Donar forma a totes les parts del paper per poder elaborar

l’activitat.

Page 7: Quadern De Viatge

Pas 3. Introduir una part del nostre cos en aquest autoretrat,

és a dir, fer-nos una fotografia amb una part del nostre cos

que veiéssim adequada i, que a l’hora, ens sentíssim

identificats. Jo he escollit els meus dits.

Page 8: Quadern De Viatge

Pas 4. Introduir el llenguatge escrit. Consisteix en agafar una sèrie de lletres i escriure-les per tots els racons del paper.

Page 9: Quadern De Viatge

Conclusions d’aquesta activitat:

Puc dir que en aquesta primera pràctica ja he descobertmoltes coses sobre el llenguatge visual i plàstic que no

sabia.

- Totes les coses que podem arribar a fer amb un paper i les mans.

- La combinació que podem obtenir entre el llenguatge plàstic i el llenguatge escrit.

- La senzillesa de poder passar d’un pla bidimensional a un pla tridimensional.

Page 10: Quadern De Viatge

2. Volum i equilibri

Segona sessió. Treballar amb el volum i l’equilibri del paper.

En aquesta cas els elements de treball més utilitzats també

han estat les mans i el paper. Però aquest cop hem utilitzat també dos elements completament diferents: un ninot i una llanterna.

Objectiu: crear un pla tridimensional amb el nostre paper i aconseguir l’equilibri d’aquest, és a dir, trobar el punt en què el paper s’aguantés dret a sobre la taula.

Page 11: Quadern De Viatge

Elements treballats en aquesta activitat:

- En primer lloc hem treballat l¡organització de l’espai; el dins- fora o el sobre- sota del nostre paper. Hem pogut veure com el volum que hem obtingut amb el nostre paper ens ha permès veure’l de diferents punts de vista.

- L’equilibri: Ha sigut molt important en la nostra activitat, ja que és el que ens ha permès crear el que buscàvem en aquesta pràctica.

- També hem treballat la lluminositat: Hem utilitzat la llanterna per a poder veure les diferents hombres que es donaven després d’haver donat una forma o una altra al nostre paper.

Page 12: Quadern De Viatge

Pas 1. Elecció dels colors dels papers. En aquest cas, jo he escollit el

color beix per a crear un pla tridimensional, i el color

lila com a paper de suport.

Pas 2. Elaboració de l’activitat desprès de donar-li determinades

formes al nostre paper. Aconseguir l’equilibri que buscàvem

i incorporar el ninot en el pla en aquell lloc des del que a

nosaltres ens agradaria veure l’obra.

Page 13: Quadern De Viatge

Pas 3. Posar nom a la nostra elaboració. Jo li he donat el nom

A dalt de la Muntanya, ja que la forma que adopta

el meu paper em recorda a la d’una muntanya, i el punt de

del que he escollit incorporar el meu ninot ha estat la

punta de dalt.

Page 14: Quadern De Viatge

Pas 4. Descobrir les diferents hombres que pot reflectir el

nostre paper segons el punt de vist des del qual

enfoquéssim la llanterna. (Aquesta part de l’activitat

l’hem fet amb les llums apagades i amb la llanterna que

hem portat de casa.

Page 15: Quadern De Viatge

Conclusions d’aquesta activitat:

Després d’aquesta segona pràctica m’he adonat que moltes de les coses apreses en l’activitat anterior les hem aplicat en aquesta.

- Hem après a trobar els punts claus per tal d’aconseguir l’equilibri en els nostres papers.

- Els diferents punts de vista des dels quals podem observar una mateixa cosa.

- Les diferents hombres que et poden quedar si il·lumines el paper des de un punt o des de un altre.

Page 16: Quadern De Viatge

3. Objecte personal Per a aquesta tercera activitat hem treballat un

cop més amb les mans i els papers, però el material principal d’aquesta pràctica ha estat un objecte personal que nosaltres hem hagut de portar de casa.

Objectiu: Utilitzar aquest objecte i les seves

característiques per desprès poder col·locar-lo en l’espai de la manera que nosaltres volguéssim.

Page 17: Quadern De Viatge

Elements treballats en aquesta activitat:

- Primer de tot hem treballat les descripcions d’objectes, és a dir, hem treballat com treure d’un objecte el nombre màxim de característiques.

- També hem analitzat el tipus de materials que existeixes, ja que això ens ha servit per poder treballar una altra activitat més endavant.

- Per últim un factor molt important que hem hagut de tenir present ha estat l’espai. La col·locació de determinats materials segons l’espai de la classe.

Page 18: Quadern De Viatge

Pas 1. Primer de tot hem treballat mirant l’objecte, i amb paper i boli,

per tal de poder fer una descripció àmplia de l’objecte. Així doncs, podríem dir que la primera part de

l’activitat ha consistit en fer un anàlisi de materials.

Després d’haver-ho fet, les principals característiques que jo he

extret del meu objecte han estat:

- Superfície plana

- Metàl·lic

- Rugós

Page 19: Quadern De Viatge

Pas 2. Un cop fet aquest anàlisi, hem hagut de trobar materials per

tota l’aula que ens ajudessin a col·locar el nostre objecte

dins l’espai de la manera que ens agradaria. Jo he fet una elecció

simple: una cartolina i una corda de paper de seda vermells.

Pas 3. Fer el muntatge amb l’objecte i ubicar-lo per l’espai de la classe.

Page 20: Quadern De Viatge

Pas 4. Observar i trobar diferents punts de vista des dels quals mirar

el nostre muntatge.

Page 21: Quadern De Viatge

Conclusions d’aquesta pràctica:

Després de realitzar aquesta activitat crec que, tant les meves

companyes com jo, ens hem adonat de moltes coses a les que

no acostumem a donar importància.

- La quantitat de materials diferents que hi ha i els detalls que

comporten uns i altres.

- La situació espacial, és a dir, com sentir-se bé o sentir-se identificat amb la posició que li donis al teu objecte.

- Els diferents punts de vista des dels qual es poden veure les coses.

Page 22: Quadern De Viatge

4. Construcció d’una estructura en grup

En aquesta sessió hem construït una estructura en grup a

partir de característiques dels nostres objectes personals.

Objectiu: Introduir l’efecte metàl·lic, la rugositat i la brillantor, juntament amb les fotografies dels nostres d’alguna forma significativa. Nosaltres hem decidit incorporar-les de manera

que pengin de la figura ja que és una de les característiques de representar un clauer.

Page 23: Quadern De Viatge

Elements treballats en aquesta activitat: - La percepció, ja que a partir dels nostres objectes hem

pogut traslladar les característiques d’ells en una estructura conjunta.

- Un aspecte molt important ha estat l’equilibri, doncs ha estat fonamental per poder desenvolupar la nostra construcció.

Ens ha servit per aconseguir col·locar els tamborets un a sobre l’altre sense que caiguessin.

- Repetició d’objectes: En el nostre treball s’ha donat aquesta repetició ja que nosaltres hem decidit muntar la nostre estructura amb sis tamborets iguals.

- Per últim, també hem treballat la distribució de l’espai; el

dins- fora i el ple- buit del nostre muntatge, observant quines

són les característiques espacials de l’objecte.

Page 24: Quadern De Viatge

Pas 1. Elecció dels materials amb els que

construir la nostre estructura.

Pas 2. Incorporació dels materials per tal de

introduir les característiques dels

nostres objectes personals en aquests

tamborets.

Page 25: Quadern De Viatge

Pas 3. Intentar posar tots els tamborets, un a sobre de l’altre,

en forma de piràmide, trobant un punt on l’equilibri

ens ajudés a que aquesta estructura s’aguanti dreta.

Page 26: Quadern De Viatge

Pas 4. Fer-nos una fotografia

totes les membres del

grup amb el nostre

treball acabat.

Page 27: Quadern De Viatge

Conclusions d’aquesta activitat:

Desprès d’aquest treball hem aprés que el treball en grup sempre és més fàcil i més ràpid de fer.

- Primer de tot hem pogut comprovar com a partir dels objectes personals de cadascuna em fet un únic treball.

- Amb aquest treball hem aprés també l’equilibri és un factor

molt important a l’hora de fer aquest tipus de treball.

- Per últim, també hem hagut de tenir molta paciència per a

poder aguantar els tamborets, però això ha estat part de la

feina apresa.

Page 28: Quadern De Viatge

Rocío Carnero Laura Moreno Sandra Santamaría

Page 29: Quadern De Viatge

5. Fang 1- Modelatge Aquesta ha estat una de les últimes pràctica d’aquest

bloc.

Per a experimentar amb aquest treball hem utilitzat novament

les mans, però aquest cop hem afegit un nou material: el

fang.

Objectiu: Experimentat amb aquest material i crear formes

a partir del fang i de diferents materials adequats per a

treballar-lo.

Page 30: Quadern De Viatge

Elements treballats en aquesta activitat:

- Hem pogut tocar i experimentar amb tots els tipus de fang

que hi ha i poder fer diferents formes amb ells.

- També hem pogut conèixer amb les mans les diferents

textures que podem obtenir amb un mateix tros de fang.

- El dins- fora, i el ple- buit del fang. Les diferents formes que

li podem donar i els punts de vista que creen.

- Per últim, hem pogut experimentar també els diferents

estats del fans (moll i sec).

Page 31: Quadern De Viatge

Pas 1. Presentació dels materials que treballarem. Primer de tot ens

han donat una galleda amb fang en pols i un pot d’aigua.

Pas 2. Seguidament, es tractava de tocar el material i barrejar-ho amb

aigua per tal de crear una massa pastosa. Això ho hem aconseguit barrejant el fang en pols que ens han donat amb l’aigua.

Page 32: Quadern De Viatge

Pas 3. Un cop hem experimentat amb aquesta massa,

amb els grups en els que estàvem dividits en les taules i hem

hagut de fer una mena de mural a un paper llarg que ocupava tota

la taula. El resultat ha estat el següent:

Page 33: Quadern De Viatge

Pas 4. Per últim, un cop hem tingut fet el mural amb les decoracions que nosaltres hem trobat pertinents, hem elaborat una mena d’estructura entre totes.

Page 34: Quadern De Viatge

Conclusions d’aquesta activitat:

Amb aquesta pràctica de fang he descobert tots els tipus

de fang que existeixen i totes les seves textures.

- El fang es un material que pot ser tocat amb les mans i

amb qualsevol estri.

- Es poden aconseguir diferents formes i estructures amb

una mateixa peça de fang.

- Posar en comú totes les idees de les companyes i fer un

mural conjunt ens ha resultat molt interessant.

Page 35: Quadern De Viatge

6. Fang 2 - Gelat Aquesta ha estat la nostre última activitat d’aquest

bloc d’educació visual i plàstica. Està relacionada amb la

pràctica anterior de modelatge, ja que l’hem dut a terme a partir de l’experimentació amb el

fang que vam tenir la setmana anterior. Els materials utilitzat han estat: les mans, el fang i un recipient per a crear un gelat.

Objectiu: construir un gelat de fang dins el recipient que cadascú ha portat de casa seva, i que sembli el més real possible.

Page 36: Quadern De Viatge

Elements treballats en aquesta activitat:

- Es pot modelar i experimentar amb elements diferents

(aigua, paper, plastilina,etc.)

- La barbotina és la pasta que queda formada en barrejar

fang en pols amb aigua, i ens és útil a l’hora d’enganxar

un tros de fang amb un altre.

- Hem treballat amb diferents estats del fang: fang sec, fang

en pols, fang humit, barbotina,…

- També hem treballat amb fang de diferents tipus: fang

blanc, fang marró, fang negre, etc.

Page 37: Quadern De Viatge

Pas 1. Fer una primera elecció sobre els materials i els tipus de fang

dels quals volem que estigui fet el nostre gelat.

Pas 2. Observar el nostre recipient i plasmar les idees

que volem fer sobre ell en el nostre cap i, seguidament,

representar-ho.

Page 38: Quadern De Viatge

Pas 3. Fer el muntatge del gelat.

Agafar els materials que volem, i col·locar-los de forma què donin forma al que nosaltres volem representar.

Page 39: Quadern De Viatge

Pas 4. ... A menjar!!

Page 40: Quadern De Viatge

Conclusions d’aquesta activitat:

Fent aquesta pràctica sobre la construcció d’un gelat amb

fang, he descobert moltes maneres de treballar el fang que

desconeixia. Com per exemple:

- El fang quan està barrejat amb aigua i s’evapora, perd volum i

es contrau. He après diferents maneres de treballar-lo per

tal de que no perdi volum: introduir paper mentre fem la

barbotina per tal de que quan s’evapori no perdi volum.

- El fang s’esquerda quan hi treballem sobre determinats

materials i no s’ha pogut contraure.

Page 41: Quadern De Viatge

Referents artísticsAutors treballats a classe:

- Richard Serra: escultor minimalista conegut per

treballar amb grans peces d’acer.- Jorge Oteiza: Escultor Basc.- Pablo Picasso: Pintor i escultor espanyol

creador del moviment cubista.

Page 42: Quadern De Viatge

- Friedensreich Hundertwasser: artista austríac de

molts talents.

- Miquel Navarro: Pintor i escultor espanyol.- Cristina Iglesias: Escultora i gravadora, premi

Nacional d’arts gràfiques

Page 43: Quadern De Viatge

- Eva Lootz: Artista plàstica austríaca.- Giuseppe Penone: Artista italià

Page 44: Quadern De Viatge

Laura Moreno