Roadmap SharePoint

Embed Size (px)

Text of Roadmap SharePoint

  • 1. Het bepalenvan eenSharePointroadmapMarijn Somers

2. Agenda Kip of ei ? Introductie SharePoint Veel gevraagde functionaliteiten Roadmap Prioriteiten bepalen Loc/Value diagram Hoe faseren 3. Waarom Faseren ? Change management Bewustzijn laten groeien Best practices vorm geven Impact op manier van werken Nieuwe iden opdoen 4. Belangrijke stappen Wat willen we doen met SharePoint? Wat is standaard en wat niet ? Wat zijn quick wins en wat wordt maatwerk ? Wat willen we eerst doen en wat later ? Kip of het ei: Klant: Wat kan SharePoint ? Implementator: Wat wil je dat SharePoint doetvoor jou ? 5. Veel gevraagdefunctionaliteiten 6. Hoe werken organisaties metSharePoint ? Wie is wie ? Corporate Search Afdelingssites Projectsites Document management Intranet / Extranet Internet website Single point of information Meeting workspaces Specifieke toepassingen: Workflows, Digitale factuurverwerking 7. Fantastic 40 templates Site Admin Templates Server Admin Templates Board of Directors Absence Request and Vacation Schedule Business Performance Reporting Management Case Management for Government Budgeting and Tracking Multiple ProjectsAgencies Bug Database Classroom Management Call Center Clinical Trial Initiation and Management Change Request Management Competitive Analysis Site Compliance Process Support Site Discussion Database Contacts Management Disputed Invoice Management Document Library and Review Employee Activities Site Event Planning Employee Self-Service Benefits Expense Reimbursement and Approval Employee Training Scheduling and Materials Help Desk Equity Research Inventory Tracking Integrated Marketing Campaign Tracking IT Team Workspace Manufacturing Process Management Job Requisition and Interview Management New Store Opening Knowledge Base Product and Marketing Requirements Lending LibraryPlanning Physical Asset Tracking and Management Request for Proposal Project Tracking Workspace Sports League Room and Equipment Reservations Team Work Site Sales Lead Pipeline Timecard Management 8. 3d party solutions Podcasting kit Harmony plugin voor Outlook Facetted Search Community Kit ChartPart 9. Oplijsten van behoeftes Het beheren van acties: Werken met kleuren Kenmerken toe te kennen op basis van prioriteit en deadline Werken met reminders Documentenbeheer Agendabeheer Urenbeheer per periode, medewerker en project Resourceplanning per periode, medewerker en project Tonen van totaaloverzichten per onderwerp Budgetbewaking per project Archivering Contractbeheer (incl. follow-up) Signaalfuncties (ook per mail) Feitenboek (Feiten/opmerking noteren per project/afdeling/onderwerp) Projectgroepinrichting (incl. autorisatie) Projectformats (noteren doelstellingen, enz.) (Voortgangs) rapportages Workflows Selecties maken, bijv. binnen acties. Opmerkingen posten. Contactpersonen Omgeving (deels) delen met externen 10. Prioriteiten bepalen Ok, we weten wat we willen gaan doen metSharePoint.. Hoe beginnen we er aan ? Fit / Gap Standaard Customisatie development Waarde van de oplossing voor de organisatie 11. Loc/Value diagram 1 LowSolution BType of business value- StrategicLevel Solution CType of business value OfSolution A - Key Operational 2Complexity Type of business value - Support Solution DType of business value Solution E- Strategic Type of business value- High PotentialHigh 3 32 LowHighValue 12. Hoe Faseren ? Features Applicaties Groepen van gebruikers Per fase: Scope Budget 13. Per fase - template Basisdoelstelling Doelpubliek, Rollen Inhoud van fase Aangeboden inhoud in feature Personalisatie Intranet Extranet website Uitdaging Toegevoegde Waarde 14. Voorbeeld Fase 1 INTERNET INTERNET EXTRANET ZORGWEBExtranet UserDynamics NAVManagement Applicatie ??-PORTAL INTRANET 15. Voorbeeld Fase 2INTERNETINTERNETEXTRANETZORGWEB Extranet User Dynamics NAVVERZORGINGSWEBManagementApplicatie??-PORTALINTRANET Active DirectoryENTERPRISESEARCH (intranet zone)PROJECTMANAGEMENTExchange 16. Voorbeeld Fase 3 INTERNET INTERNET EXTRANET ZORGWEBExtranet UserDynamics NAVVERZORGINGSWEBManagement Applicatie ??-PORTAL INTRANET WorkflowManagementActive DirectoryINVOICE SOLUTION Solution (BCT) ENTERPRISE SEARCH(intranet zone) PROJECTMANAGEMENT Exchange 17. Voorbeeld Fase 4 INTERNETPUBLIEKE WEBSITE(www.bosman.com) ENTERPRISE SEARCHINTERNET(internet zone)PUBLIEKE WEBSHOP EXTRANET ZORGWEBENTERPRISEExtranet UserDynamics NAVVERZORGINGSWEBSEARCHManagement(per extranet) Applicatie ??-PORTAL INTRANET WorkflowManagementActive DirectoryINVOICE SOLUTION Solution (BCT) ENTERPRISE SEARCH(intranet zone) PROJECTMANAGEMENT Exchange