Robot Rose - Tele-Service Robot

 • View
  1.821

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TSR: Tele-Service RobotThe goal of the TSR project is to build a remotely controlled robot to assist disabled and elderly in their daily life.The robot helps people at home and is controlled from a central location by a home-care operator or by a local remote control (see Figure 1). The care receiver will be much more independent and will also receive a higher quality of care. The robot will eventually be able to perform autonomous tasks. However the human operator will always stay in the loop.Important aspects of the system are:- Safety- Usability- AutonomySubsidizers: AgentschapNL and Provence of BrabantResearch Institutes & Companies:Exact Dynamics, Fontys, INROADS, NTS, Sioux, TU/e, Tegema, Van Berlo, Wingz, Zuid Zorg.Other Affiliates:KT Waalre, NIRICT Labs and RoboNEDFor more information, go to our website: www.robot-rose.nl

Text of Robot Rose - Tele-Service Robot

 • 1. Service robot voor de zorgGesubsidieerd door het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Noord-Brabant

2. Teleoperated Service robots

 • Twee componenten: master =cockpiten slave =service robot
 • Ideaal:de service robot kan alle menselijke handelingen uitvoeren op ten minsteelkeplek waar een mens dat ook kan.
 • De operator (mens) kan de besturing volledig overnemen

internet Manipulation devices Feedback devices processor master 3. Tele-operations

 • Ultieme vorm van afstandbesturing (remote control)
 • Menselijk handelen over grote afstand.
 • Verlenging van menselijke arm op wereld schaal.
 • Ontkoppeling van plaats waar een handeling wordtbedachten waar hij wordtuitgevoerd.
 • Vergelijk dit met de revolutie van de electriciteit:
 • de plaats waar energie wordtgeconsumeerdis ontkoppeld van
 • de plek waar het wordtgeproduceerd
 • Daarom wordt teleoperations een industrile revolutie!

4. Voorbeelden teleoperations 5. Een ei pakken is moeilijk! 6. Wat service robots nog meer kunnen...

 • Service robots kunnen welmeerdan een mens:
  • bewegen met meerkracht
  • bewegen over grotereafstand
  • bewegen met meerprecisie
  • ze kunnen handelingen inveelvouduitvoeren
  • werken op eenplaatswaar een mens niet kan leven
 • Men kan zeprogrammerenvoor speciale taken
 • Ze kunnenlerenvan voorbeeld-handelingen

7. Service vs industrile robots

 • Service
 • Willekeurige taken
 • Niet routinematig
 • Relatief langzaam
 • Gemiddeld nauwkeurig
 • Visual servoing, krachtgestuurd
 • Navigeren
 • In een mensomgeving (intrinsiek veilig)
 • Industrieel
 • Vast geprogrammeerde taken
 • Routinematig
 • Hoge snelheid
 • Zeer nauwkeurig
 • Positie gestuurd
 • Statisch of over vaste geleiding
 • Industrile omgeving in een veiligheidskooi

8. Toepassingsmogelijkheden 9.

 • % zorgbehoevenden neemt toe
 • % werkenden neemt af
 • Zorgdruk op de werkende populatie
 • neemt toe
 • Mensen willen en moeten langerthuis blijven wonen
 • Inzet van technologie is onvermijdelijk

Zorg als eerste toepassingsveld Mensen van 65 en ouder in verhouding tot werkende populatie 10. Technologieprojecten in de thuiszorg

 • Zorg op Afstand
 • Videocommunicatie ommensen thuis te ondersteunen
 • Domotica
 • Valdetectoren
 • Personenalarmering

Mextal, Marcel Gielen 11. Technologieprojecten in de thuiszorg

 • De intelligente leefomgeving

IE&IS: Human Technology Interaction 12. Tele Service Robot Disabled/Elderly Care Service Robot With (Assisted) Remote Control (Human in the Loop) 13. Setup 14. Algemeen DagelijkseLevensactiviteiten (ADL) 15. Use Cases Switching the light Opening/ closing doors Opening/ closing curtains Opening/ closing fridge Pouring milk Warming a precookedmeal Preparing and bringingbreakfast Detecting a person 16. Iteraties F0 F1 F2 17. F0 proto 18. F1 prototype 19. F2 prototype 20. F1 prototype manual 21. F1 prototype automatic 22. Schatting aantal/omzet service robots

 • In 2009 ouder dan 65 jaar: 1,8 miljoen mensen
 • 10% kan een TSR gebruiken: 180.000
 • 5% krijgt hem ter beschikking: 9.000
 • Levensduur: 5 jaar
 • Aantal per jaar: 1.800 stuks
 • Prijs per stuk: 20.000
 • Omzet NL markt: 36 M
 • Alleen Nederland, alleen zorg

23. ServicerobotsRosie TU Munchen Desire German research projectRose NL ontwikkelings project JustinHERB, IBM en Carnegie Mellon Care-o-bot 3, Frauenhofer George 1950s PR 2 Willow Garage 24. Uitdagingen m.b.t.

 • Gebruikers eisen
 • Mens-machine interactie
 • Sociaal gedrag
 • Veilig en betrouwbaar
 • Kosten effectiviteit
 • Technologie
 • Navigatie in onbekende omgeving
 • Visual servoing
 • Veiligheid en compliance met voorschriften
 • Zelf-lerend systeem

25. Launch in de zorg

 • Positief
 • Noodzaak wordt groot
 • NL heeft een goed vergoedingenstelsel: Verzekeraars, gemeenten (WMO)
 • Besparings potentieel enorm: AWBZ 23 mld groot
 • NL kan voorop lopen met implementatie
 • Negatief
 • Financieringsmodel is ongeschikt voor robots >> uren worden betaald!
 • Betaalmodel indirect
 • Zorgpersoneel is nog sceptisch: baanzekerheid, inhoud
 • Druk op budget > geen avonturen
 • USA, Korea, China lopen technologisch voorop

26. TSR als hulp in de huishouding

 • Veel toepassingen: b.v.
  • de kat eten geven op afstand als je op kantoor bent
  • de planten watergeven in je vakantiehuis
 • Technologie huishouding is gelijk aan zorg
 • Consumenten betalen zelf > bereidheid indien waarde aangetoond.
 • A robot in every household (Bill Gates)

27. Belang voor de regio

 • ZO-Ned heeft de mensen, technologie, kennis & kunde en toeleverende bedrijven voor TSR
 • Creatie van een nieuwe sector introduceren waar anderen zich terugtrekken
 • Nieuwe motor voor de toeleveringsindustrie

28. THANK YOU Gesubsidieerd door het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Noord-Brabant 29. PROFESSIONALS IN INNOVATION 30. GESLOTEN INNOVATIE Tijd Ontwikkeling Onderzoek Marktintroductie 31. OPEN INNOVATIE Tijd Ontwikkeling Onderzoek Marktintroductie 32. Voordelen en voorwaarden open innovatie

 • Voordelen
 • Complexe nieuwe producten mogelijk
 • Samenwerking van specialisten
 • Facility sharing
 • Onderlinge kennisuitwisseling
 • Uitbreiding netwerk
 • Nieuwe ketens en verbanden
 • Voorwaarden
 • Duidelijke productdefinitie
 • Passend consortium
 • Helder business model (whats in for us/me)
 • Duidelijke afspraken (contract)
 • Committed aan het project
 • Sterke bereidheid tot samenwerking

33. CONTACT

 • INROADS the strength of open innovation
 • Twinning Center T: 040 851 90 70
 • De Zaale 11 E: [email_address]
 • 5612 AJ Eindhoven I: www.inroads.nl