S P P K 28 Feb K P P M U P S I

 • View
  11.199

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of S P P K 28 Feb K P P M U P S I

 • 1. SISTEM PENTAKSIRAN PENDIDIKANKEBANGSAAN (SPPK) DALAM TRANSFORMASIPENDIDIKAN PENGENALAN Mesyuarat PengurusanPendidikan KPPM Bil. 2/2009

2.

 • Saranan Y.B. Menteri Pelajaran dan pernyataan dalam Teras II PIPP terhadap pentaksiran:
  • Mengubah penekanan peperiksaan awam daripada berasaskan kandungan ( content based ) kepada berasaskan kemahiran dan kebolehan ( skill and ability )
  • Mengurangkan mata pelajaran
  • Menggunakan sistem semester
  • Mampu menggalakkan pembinaan karakter
  • Berupaya meningkatkan kualiti murid dari segi binaupaya insan ( human capacity building )
  • Melibatkan semua pihak di KPM
  • Melaksanakan kajian rintis

LATAR BELAKANG2 3.

 • Bertumpu kepadapeperiksaan
 • Mendorong pelajar belajar untuk berjaya dalam peperiksaan
 • Bertumpu kepada penilaianpencapaian akademik
 • Menilai produk akhir dan kurangmenilai proses

SISTEM PENTAKSIRAN SEMASA 3 4. Matlamat SPPK

 • Mengurangkan penekanan kepada peperiksaan awam
 • Pentaksiran yang berterusan
 • Memperbaiki pembelajaran murid
 • Pentaksiran yang lebih holistik
 • Membina modal insan dengan lebih berkesan

4 5. Kelebihan SPPK daripada sistem pentaksiran semasa 5 6. FLEKSIBEL SEIMBANG HOLISTIK RUJUKANSTANDARD SPPK 6 7. 5 jenis pentaksiran dalam SPPK 7 8. Pentaksiran Aktiviti Jasmani & Ko kurikulum (PAJK) PeperiksaanPusat (PpP) PentaksiranPsikometrik (PPsi) PentaksiranSekolah (PS) PentaksiranPusat (PP) SPPK 9. BENTUKPENTAKSIRAN 1 2 3 4 5 6 10 PS PAJ PS + PP + PAJK PPsi PPsi 11 7 8 9 PPsi PS =Pentaksiran Sekolah PP=Pentaksiran Pusat PpP=Peperiksaan Pusat PPsi=Pentaksiran Psikometrik PAJK= Pentaksiran Aktiviti Jasmani & Ko kurikulum PS + PP +PAJK + PpP PPsi PS + PP + PAJK PS + PP +PAJK +PpP P PS PAJ PPsi Akademik Vokasional SR Tahap 1 SMR SMA SR Tahap 2 PraPS PP PpP PAJK PS PP PpP PAJK 9 10. WAJARAN PENTAKSIRANPS Pentaksiran Sekolah PP Pentaksiran Pusat PpP Peperiksaan PusatPPsi Pentaksiran Psikometrik PAJK Pentaksiran Aktiviti Jasmani dan Kokurikulum 10 PRA SEKOLAH SEKOLAH RENDAH TAHAP 1 SEKOLAH RENDAHTAHAP 2 SEKOLAH MENENGAH RENDAH SEKOLAHMENENGAH ATAS PRATAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 TING 1 TING 2 TING 3 TING 4 TING 5 PS(70%) PAJ(30%) 100% PS(70%) PAJ(30%) 100% PS(50%) PAJK(20%) 70% PS (40%) PAJK (20%) 60% PS(35%) PAJK(15%) 50% PS(35%) PAJK(15%) 50% PS(20%) PAJK(10%) 30% PP(30%) PpP ( 40%) 70% PP(50%) 50% PP(20%) PpP(30%) 50% PP(20%) PpP(20%) 40% PP(30%) 30% PPsi PPsi PPsi PPsi PPsi 11. APA DIA.? Pentaksiran Aktiviti Jasmani & Ko kurikulum (PAJK) Pentaksiran Psikometrik (PPsi) Pentaksiran Sekolah (PS) PeperiksaanPusat (PpP) Pentaksiran Pusat (PP) 11 12. PentaksiranSekolah (PS) SPPK 13. PENTAKSIRAN SEKOLAH

  • Dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa dan dilapor oleh sekolah
  • Dalam bentuk pentaksiranformatifyang dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran ( Contoh :Lembaran kerja ,Pemerhatian ,Kuiz ,
  • Senarai semak ,Laporan tugasan ,
  • Tugasan rumah )
  • Dalam bentuk pentaksiransumatifdi akhir suatu unit pembelajaran( Contoh :Ujian bulanan ,Ujian semester )

13 14. INTEGRASI PENGAJARAN, PEMBELAJARAN DAN PENTAKSIRAN 13 PENGAJARAN (Guru) PEMBELAJARAN(Murid) PENTAKSIRAN(Murid) Guru menambahbaik pengajaran secara keseluruhan Murid menambahbaik pembelajaran secara keseluruhan 15.

 • Pentaksiran untuk Pembelajaran( Assessment for Learning )-pentaksiran untuk meningkatkan
 • pembelajaran
 • 2. Pentaksiran tentang Pembelajaran( Assessment of Learning )-pentaksiran untuk melihat prestasimurid

FUNGSI PENTAKSIRAN SEKOLAH 16.

 • Pernyataan standard yang menerangkanhasil pembelajaran yang dikehendakimengikut tahap dari segikuantitidankualiti
 • Penggunaan Band( Band1,Band2 ) yang disusun secara hieraki dan dijelaskan dengan diskriptor yang boleh diperhati dan diukur sebagai petunjuk kejayaan

STANDARD PRESTASI ( Performance Standard ) 16 17. Developmental Continuum for showing GROWTH in an area of learning Tahu & Faham Tahu Tahu, Faham & Boleh Buat Tahu, Faham, & Buat Dgn Beradab Tahu, Faham & Buat Dgn Beradab Peringkat TerpujiTahu,Faham & Buat Dgn Beradab Peringkat MithaliAsas Cemerlang Gemilang Terbilang Dalam konteks pembinaan modal insan 1 2 3 4 5 6 18.

 • Merujuk Kepada Standard Prestasi
 • Peranan Guru
 • - Menjalani latihan dan diberikan pentauliahan
 • - Membina atau memilih instrumen yang sesuai denganpentaksiran yang merujuk kepada standard prestasi
 • - Melapor penguasaan murid merujuk kepada standard prestasi
 • Peranan Murid
 • - Mengetahui dan memahami standard prestasi
 • - Menetapkan sasaran standard yang hendak dicapai danberusaha untuk memberi respons selaras dengan standard
 • - Membuat penilaian kendiri dan refleksi terhadap pencapaianberdasarkan standard
 • Peranan Ibubapa
 • - Membantu anak untuk mencapai hasrat standard yang hendakdicapai

PENGIKTIRAFAN DANPENJAMINAN KUALITIPENTAKSIRAN SEKOLAH 15 19. STANDARD PRESTASI PRA SEKOLAH 17 BAND STANDARD TERASPENGOPERASIAN STANDARD TERAS BAND 4 Cemerlang Boleh melakukan aktiviti dari pelbagai tema melalui keupayaan sendiri dengantepat, cekapdankonsistensehingga selesaitanpamemerlukan bantuan

 • Boleh melakukan aktiviti/tugasan/arahansendiri dengan:
  • Tepat:Betul/sempurna mengikut tugasan/arahan
  • Cekap: Dapat melaksanakan dalam masa yang ditetapkan
  • Konsisten :Sentiasa, selalu atau kerap mempamerkan
  • Tanpa memerlukan bantuan:Memahami arahan/tugasan sendirI

BAND 3 Baik Boleh melakukan aktiviti dari pelbagai tema melalui keupayaan sendiri dengantepatsehingga selesaitanpamemerlukan bantuan

 • Boleh melakukan aktiviti/tugasan/arahansendiri dengan:
  • Tepat:Betul/sempurna mengikut tugasan/arahan
  • Tanpa memerlukan bantuan:Memahami arahan/tugasan sendiri

BAND 2 Sederhana Boleh melakukan aktiviti dari pelbagai tema tetapi kerap memerlukan bantuan, namun masih boleh melakukannya sehingga selesai

 • Boleh melakukan aktiviti/tugasan/arahandengan:
  • Kerapmemerlukan bantuan tetapi masih boleh melakukannya sehingga selesai

BAND 1 Perlu bimbingan Sukar memahami arahan untuk menjalankan aktiviti dari pelbagai tema, bimbingan bantuan sentiasa diperlukan, namun masih tidak dapat melakukannya dengan baik sehingga selesai

 • Masih tidak dapat melakukan aktiviti/tugasan dengan baik sehingga selesai walaupun
  • Bimbingan bantuan sentiasa diberikan

20. PETUNJUK PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH BIDANG ASAS ULUM SYARIAH(IBADAH) Band 1 Tahuasas ibadah.

 • Tahu menyebut, menyatakan
 • dan memberi isyarat mengenai:
  • Bersuci
 • Istinjak
 • Bersuci daripada hadas kecil (wuduk)
 • Bersuci daripada hadas besar.
 • Bersuci daripada najis.
 • Tayammum.
  • Konsep Ibadah
 • Jenis-jenis hukum
  • Fardu Ain dan Fardu Kifayah.
  • Solat
 • pengertian
 • solat fardu
 • niat
 • bacaan dalam solat
 • perlakuan solat
 • rukun solat
 • syarat wajib
 • syarat sah
 • perkara membatalkan solat.
  • Sunat Abad dan Sunat Haiah.
  • Azan dan Iqamah.
  • Solat Berjemaah.
  • Solat Jumaat.
  • Solat Hari RayaAidil Fitri dan Aidil Adha.
  • Solat Jenazah.
  • Ibadat Puasa Ramadan.
 • Konsep.
 • Syarat Wajib
 • Rukun
 • Syarat Sah
 • Perkara-perkara Sunat
 • Perkara-perkara Yang Membatalkan.
 • Pergerakan badan(body language)seperti perbuatan mengangguk, memberi isyarat contohnya tunjuk jari, senyum
 • Sebutan / lisan: Dapat menyebut /mengiyakan secara ringkas.
 • Penjelasan
 • Tahu :

Band StandardPrestasi Diskriptor Eviden Instrumen Contoh Item 21.

 • Kenal pasti standard yang hendak ditaksir sepadan dengan tahap penguasaan murid mengikut band
 • Tentukan bentuk hasil kerja yang perlu dipamerkan oleh murid bagi menggambarkan tahap penguasaannya.
 • Rancang, pilih dan bina dan tadbir instrumen pentaksiran yang memberi peluang murid memberikan hasil kerja yang relevan.
 • Nilai hasil kerja murid dengan merujuk kepada diskrip