Scrum bij hosting

  • View
    37

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Scrum bij hosting

1. Scrum bij Hosting Philippus Baalman 2. TriMM Projecten 2012 ontwikkelaars (vanuit de strategie) TriMM ontwikkelmethode introduceren op basis van Scrum 3. Werkwijze 4. Welkom Scrum by Hosting 10 december 2014 Sprint 1 Scrum framework Sprint 2 User stories, planning poker, DoR, DoD Lunch Sprint 3 Starten met scrum en afronding 5. Als systeembeheerder moet ik weten wat het scrum framework inhoudt 6. Allblacks.com 7. In 30 seconden De Product Owner creert een geprioriteerde wensenlijst, de product backlog Tijdens de sprintplanning, selecteert het team een stuk van de (top van de) backlog, dit wordt de sprint backlog, en beslist hoe ze deze sprint backlog gaat uitvoeren Het team heeft 2 weken om het werk uit te voeren, elke dag wordt de voortgang besproken in de daily scrum De ScrumMaster houdt het team gefocust op het doel Aan het eind van de sprint moet het werk DONE zijn De sprint eindigt met de sprint review en retrospective Als de volgende sprint begint 8. Als systeembeheerder moet ik weten wat de rollen zijn in scrum 9. Product Owner ScrumMaster Development team 3 rollen in scrum 10. Definieert en prioriteert de user stories in de product backlog Moet er voor zorgen dat de user stories READY zijn Beslist over releasedatums en inhoud van de release Verantwoordelijk voor de ROI Representeert alle stakeholders Definieert scope / visie / roadmap Bepaalt wat het team doet, niet hoe en niet hoe snel Beschermt de scope Product Owner 11. Faciliteert het scrumproces en het team Zorgt ervoor dat de scrum- en teamregels worden gevolgd Helpt de product owner Verwijdert obstakels (impediments) Verantwoordelijk voor het verbeteren v/d teamperformance Faciliteert de meetings incl. afspraken en locaties Beschermt het team tegen verstoringen ScrumMaster 12. Cross-functional Zit bij elkaar Deelt verantwoordelijkheid Zelforganiserend, autonomie over hoe het werk gedaan wordt Stabiel team Geeft 10% van haar tijd aan de PO om user stories READY te krijgen Development team 13. Als systeembeheerder moet ik weten welke meetings er zijn in scrum en wat die inhouden 14. Refinement / Pokersessie Sprintplanning Daily scrum Review / Demo Retrospective Meetings 15. Timebox: zoveel/zo vaak als nodig READY maken van de user stories User stories opsplitsen User stories samenvoegen User stories toevoegen User stories verwijderen Prioriteit aanpassen Discussie met focus op waarde Refinement (grooming) 16. Timebox: zoveel/zo vaak als nodig Inschatten van de user stories Discussie met focus op techniek Pokersessie 17. Timebox: max 4 hr. Product backlog moet READY zijn voor deze meeting Yesterdays weather pattern Team geeft een forecast af, deze wordt wel/niet gehaald Sprintplanning 18. Timebox: max 15 min. Elke dag op een vast tijdstip Drie vragen beantwoorden: Wat heb je gisteren gedaan (om de sprintdoelen te behalen) Wat ga je vandaag doen (om de sprintdoelen te behalen) Loop je tegen problemen aan (waardoor we de sprintdoelen niet kunnen behalen) Geen statusupdate voor de ScrumMaster Daily scrum 19. Timebox: max 2 hr. Demo aan stakeholders Demonstreren wat DONE is, wat nog in progress is wordt niet gedemonstreerd Feedback vanuit de review wordt verwerkt in de product backlog Review / Demo 20. Timebox: max 1,5 hr. Terugkijken op de afgelopen sprint Wat kan er beter in onze manier van werken? Belangrijkste item komt bovenaan in de backlog van de volgende sprint 5 stappen: Set the stage, gather data, generate insights, decide what to do, close the retrospective Komt terug bij het einde van de workshop Retrospective 21. Zoveel meetings? Ja, maar alle andere meetings doen we niet meer Meetings 22. Als systeembeheerder moet ik weten wat de artefacten zijn in scrum 23. Product Backlog Sprint Backlog Scrumbord Burndown chart en velocity Artefacten 24. PO eigenaar PO prioriteert PO moet ervoor zorgen dat user stories READY worden Met behulp van het team Product Backlog 25. Team eigenaar PO beschikbaar voor vragen Sprint Backlog 26. SM richt in / past aan Team verantwoordelijk voor bijhouden Simpelste vorm TODO IN PROGRESS - DONE Scrumbord 27. Alleen verbranden wat DONE is Geeft visueel inzicht in voortgang en problemen Aan het eind van de sprint is de velocity gedurende de sprint duidelijk Burndown chart en velocity 28. Break 29. Als systeembeheerder moet ik weten wat het effect is van task switchen 30. Weinberg context switching 31. Als systeembeheerder moet ik weten wat user stories zijn 32. a user story is one or more sentences in the everyday or business language of the end user or user of a system that captures what a user does or needs to do as part of his or her job function. 33. Card - fysiek - beperkte ruimte Conversation - met stakeholders - refinement - finetunen - documentatie als support Confirmation - acceptatiecriteria - demo - done Card Conversation Confirmation 34. Independent - op zichzelf staand Negotiable - requirements change Valuable - waarom doen we het? Estimatable - voldoende ready Small - geen epics in de sprint Testable - wanneer is de US done? INVEST 35. Als , wil ik zodat Canonical form / template 36. Als systeembeheerder moet ik weten wat planning poker is 37. The Fibonacci Sequence 38. Planning poker Geen tijd inschatten, maar relatieve complexiteit Schattingen worden gemaakt door diegenen die het werk uitvoeren Continu schatten tijdens het project, dus niet alles vooraf Verbale communicatie is te verkiezen boven gedetailleerde geschreven specificaties 39. Planning poker 1) PO presenteert de User Story 2) Het team kan vragen stellen 3) Iedereen schat onafhankelijk van elkaar het aantal story points 4) Bij verschillen: discussiren 5) Bij lange discussie: story laten rusten, nog niet READY, de grootste waarde nemen 40. Planning poker bootstrap Kleinste relevante User Story = 3 SP Andere User Stories worden in relatie tot deze story ingeschat Discussier verschillen 41. Als systeembeheerder moet ik weten wat definities van READY en DONE zijn 42. Definition of READY Voorwaarden waar een user story aan moet voldoen om uitgevoerd te kunnen worden in een sprint Definition of DONE Voorwaarden waar een user story aan moet voldoen om cht klaar te zijn READY READY en DONE DONE Een goede DoR en DoD zorgt voor versnelling Definition of Ready and Done 43. Lunch! 44. Als Hosting-team moeten we weten hoe we kunnen starten met scrum 45. Rolverdeling Wie is de PO? Wie is de SM? Wie zit er in het team? 46. Praktische zaken Fysieke ruimte in orde? (iedereen zit bij elkaar, iedereen kan het bord zien?) SM richt het bord in (fysiek (en JIRA?)) Vaste meetings inplannen (tijdstippen en locaties reserveren via Outlook) Aankondigen naar TriMM (andere teams), naar klanten, naar management? Initile DoR en DoD afspreken 47. Hoe begint de PO ? PO zorgt voor 1 sprint aan product backlog Team kan gaan sprinten PO zorgt voor 2 sprints aan product backlog Team kan van sprint naar sprint gaan Release plan Roadmap Visie 48. Evaluatie na enkele sprints Scrumproces is ingericht volgens de scrumguide Team kent haar (houdbare) velocity Retrospective wordt gebruikt voor verbetering (kaizen) 49. Als Hosting-team moeten we weten waar we meer informatie kunnen vinden 50. Voor meer informatie www.scrumguides.org officile scrum guide http://www.crisp.se/bocker-och-produkter/scrum-and-xp-from-the-trenches - klassieker waar veel mensen mee zijn begonnen (incl. TriMM) De kracht van Scrum en Scrum The Art of zijn aanwezig bij TriMM https://www.scrumalliance.org/ - Jeff Sutherland https://www.scrum.org/ - Ken Schwaber 1x per maand is er PO/SM-meeting bij TriMM Vragen bij mij en andere collegas Meetups / conferenties 51. Als Hosting-team wil ik graag antwoord op de nog onbeantwoorde vraagstukken op het bord 52. Als deelnemer/organisator van de workshop wil ik weten hoe deze bevallen is