Smart Grid Almedalen

  • View
    1.084

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

  • 1. Rubrik Smarta nt utveckling och drivkrafterHkan Grefberg, Fortum1

2. Ambitis energipolitik i Sverige stller krav Ngra av mlen till 2020 50 procent frnybar energi 20 procent effektivare energianvndning 10 procent frnybar energi i transportsektorn Fossilfri fordonsflotta 2030 Inga nettoutslpp av vxthusgaser 2050Smarta nt gr det mjligt Frnybar produktion tredje ben jmtekrnkraft och vattenkraft Ml fr vindkraft 30 TWh till r 2020 motsvarande en femtedel av Sverigeselproduktion 20082 3. Fortum vill driva utvecklingen Smarta nt frmjar klimatarbetet Minskade CO2-utslpp Bidrar till att n ml fr frnybar energioch energieffektivisering Omstllning till ett hllbart energisystem Smarta nt driver teknikutvecklingen Leveransskerhet och kvalitet Informations- och kommunikationsteknik Utveckling av frnybar produktion Smarta nt svarar mot kandekundmedvetenhet Klimathnsyn och ekonomiska skl Central och lokal produktionviktiga drivkrafter dubbelriktad distribution3 4. Fortums utgngspunkter Vi vill bygga ett tillfrlitligt, som kan hantera frnybar och som mjliggr effektiveffektivt och skert nt och decentraliserad energianvndning och laddningproduktion av elbilar hos kundNtutveckling DecentraliseradSmarta hem produktionSmarta nt leder till en ny energimarknad och frndraderelationer mellan energifretaget och konsumenten 4 5. Smarta nt effektbalanseringMWh/hI dag efterfrgevariation ver veckan 30 000 Ndvndig ny reglerkraft 25 000Elanvndning med dagens teknik: + Import/5 000 MW vattenkraft Export 20 000 Motsvarande effekten i Lulelven vid vrflod 15 000 Reglerkraft p nytt stt Vattenkraftmed framtidens smartaVindkraftnt: 10 000Vrmekraft Anpassning av efterfrgan Lagrad energi i exempelvis5 000Krnkraft plugin-hybrider0TorFre LrSnMnTis Ons 5 6. Drivkrafter fr smarta nt Klimatutmaningen Energieffektivisering Mer frnybar elproduktion i t ex industriella vind- och solkraftsparker Mjlighet att lagra el och mta svngningar i tillgng och efterfrgan Kundens vilja att ven bli producent 6 7. Utvecklingsomrden fr smarta nt Automatiseringfr kad leveransskerhet och fr att motverkaavbrott Frbttrad elkvalitetfr att skerstlla jmn spnning Kraftbalansfr att hantera oregelbunden produktion Energilagringfr att balansera efterfrgetoppar Informations- ochkommunikationsteknikfr att mjliggra dubbelriktad kommunikation ochrealtidsfunktioner 7 8. Tre konkreta mjligheter med smarta nt i Sverige Effektiv energianvndning Hantera oregelbundenheter i produktionen Smarta nt och elbilar till msesidig nytta 8 9. Smarta nt ge oss frutsttningarna!1. Politisk frdriktning Vilket energisamhlle ska vi ha?2. Skapa efterfrgan och std till teknikutveckling Ekonomiska incitament fr privatpersoneroch fretag genom t ex investeringsstd,subventioner, elcertifikatssystem3. Ge ntbolagen ekonomisk drivkraft att utveckla elnten Ny intktsreglering 9 10. Effektiv anvndning fr aktiva kunderTomas Wall, Fortum10 11. Smarta nt mjliggr smarta hem och aktiv konsumtion1. Mtning som ger full kontroll2. Vindkraftverk/solpaneler som producerar el fr hushllets behov3. Laddning och lagring i plugin-hybridens batteri4. Extraenergi kan sljas till ett energibolag via elntetEffektiv energianvndning och aktiv konsumtion!11 12. Pilotprojekt fr framtidens hllbara stder Installation av framtidens energilsningar i flerbostadshus i Stockholm Solceller p taket som komplement till det vanliga elntet Lokalproduktion fr t ex laddning av elbilar i garage och belysning i trapphus 12 13. Smarta nt gynnar smskalig produktion/handel Producerad energimngd ver veckans dygn30 000Tillflle fr kund attslja elverskott25 00020 00015 000Gynnsamt att kpa el fr10 000 t ex laddning av elbil5 000Tor Fre Lr Sn Mn TisOns 13 14. Traditionella uppgifter p elmarknaden Handel Nt Pris och produktfrgor el Pris och produktfrgor nt Tecknar elhandelsavtal, Tecknar elntsavtal, hanterar flytt av kund hanterar flytt av kund Analys och handelsorder Hanterar elavbrott Fakturering Fltservice Kundservice Mtvrdesrapportering Fakturering Kundservice 15. Traditionella uppgifter p elmarknaden och nya Handel Nt Pris och produktfrgor el Pris och produktfrgor nt Tecknar elhandelsavtal, Tecknar elntsavtal, hanterar flytt av kundhanterar flytt av kund Analys och handelsorder Hanterar elavbrott Fakturering Fltservice Kundservice Mtvrdesrapportering Fakturering Kundservice Egenproducerad el Effektiv anvndning Ladda elfordon Balansera efterfrgan 16. Nya mjligheter fr kundenAnvndningsomrden Mjlighet att se konsumtion, kostnad och miljpverkan i realtidTydliggr konsumtionen Kostnadsanalys och verblick ver historisk konsumtion Anvndarprofiler som ger tillgng till direkt jmfrelsedata Frbrukningskontroll Automatik fr tgrder vid t ex viss situation eller viss tidpunktoch automatisering Anpassning av efterfrgan Mjligheter fr kunder att anpassa sin frbrukning till aktuellt pris Optimering av kostnad: Val mellan inkp och egen produktion fr Mikroproduktion sin egen anvndning med hjlp av energilagring Energilagring/laddning Reservkraft vid ntavbrott Batterier i plugin-hybrider mjligt lagringsutrymme 16 17. Stort intresse fr att producera egen energi 8 av 10 stdjer Fortums satsning p smarta nt Hlften r mycket positiva till att det blir fler och mindre producenter av frnybar energi 9 av 10 r positiva till att sjlva producera och slja el 7 av 10 anser att det borde vara standard med svl solpaneler/vindkraftverk p taket som laddstolpar framfr husen nr man bygger flerfamiljshus 17 18. Hur kan marknaden utvecklas fr kunden? 1. Ekonomiskt std behvs fr att f igngkundinvesteringar och marknad 2. Regelverket fr mtning och avrkningmste vidareutvecklas och frenklas frkunden Enkla avrkningsmodeller fr egenproducerad el Frenklad avrkning fr mer dynamisk prissttning 3. Lt marknaden ta hand om kunden Tydliggr ntbolagets roll och affrsmodell iregelverket Elhandelsfretagen och andra aktrer utvecklartjnsterna i konkurrens18 19. Sammanfattning vad bde kunder och energibolag frvntar sig En tydlig politisk frdriktning fr att uppmuntra smskalig produktionoch utveckling av smarta nt inkluderar: Ekonomiska incitament fr privatpersoner och fretag Investeringsstd stimulerar efterfrgan och driver p teknikutvecklingen Utveckling och frenkling av regelverk Anpassning till morgondagensaffrsmodeller och tjnster Drivkraft fr ntbolagen att utveckla elnten Ny intktsreglering