of 36 /36
Sosiale medier i utvikling Peep-show på nettet? RECORD fagseminar 2. oktober, 2009 Petter Bae Brandtzæg SINTEF IKT, UiO

Sosiale medier og personvern

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentasjon av noen foreløpige resultater i et prosjekt på oppdrag fra Forbrukerrådet om utfordringer knyttet til personvern i sosiale medier. Prosjektet gjøres i samarbeid med Marika Lüders også forsker ved SINTEF. Jan Håvard Skjetne ved SINTEF har også bidratt med intervjuer og brukertester av Facebookbrukere. Endelig rapport kommer i slutten av Oktober.

Citation preview

Page 1: Sosiale medier og personvern

Sosiale medier i utvikling Peep-show på nettet?

RECORD fagseminar 2. oktober, 2009

Petter Bae BrandtzægSINTEF IKT, UiO

Page 2: Sosiale medier og personvern

Fra anonymitet til åpenhet på nettet

Page 3: Sosiale medier og personvern
Page 4: Sosiale medier og personvern

”Men vi er der allerede: Zero privacy - eller nærmer oss raskt. Er det noe som er farlig med det?”

Page 5: Sosiale medier og personvern

Hva er egentlig så farlig?

- ID-tyveri doblet hittil i år- Vi mister kontrollen på personinfo og hva den brukes til- Personinformasjon på nett kan brukes mot oss i for eks jobbsøknadsprosesser- Uønsket kontakt - Opplevelsen av å bli overvåket- Private soner opphører - Annonsesegmentering, prissegmentering- Svekkede forbrukerettigheter - vi er en forbruker når vi bruker disse tjenestene, tilbyr de oss gode avtalevilkår?

Page 6: Sosiale medier og personvern

Obama, the king of social media, er bekymret

Well, let me give you some very practical tip. First of all, I

want everybody here to be careful about what you post

on Facebook, because in the YouTube age, whatever you do, it will be pulled up again later somewhere in your life

http://features.csmonitor.com/politics/2009/09/08/obama-school-speech-touches-on-the-dangers-of-facebook/

Page 7: Sosiale medier og personvern

Gjennomsiktigheten på Internett økerPrivate aktører aggregerer personinfo om oss

Page 8: Sosiale medier og personvern

Det offentlige legger ut informasjon om oss

Page 9: Sosiale medier og personvern

Vi publiserer stadig mer informasjon om oss selv… frivillig

Hele poenget med sosiale medier er å dele informasjon

Page 10: Sosiale medier og personvern

….og ufrivillig….

Page 11: Sosiale medier og personvern

It’s not free….den nye valutaen på nett er vår oppmerksomhet, vårt personlige innhold, vårt engasjement

Page 12: Sosiale medier og personvern

Brukermakten på nett har utvilsomt mange fordeler, men også økt sårbarhet

Foto: Flickr CC, nolifebeforecoffee

Page 13: Sosiale medier og personvern

Så…..vil sosiale medier bidra til slutten på personvern?

Page 14: Sosiale medier og personvern

Eller…….står vi ”bare” ovenfor en redefinering av hva som er privat og hva som er offentlig?

Page 15: Sosiale medier og personvern

Datagrunnlag (mai-august, 2009):

1. Intervju med 7 utviklere/eksperter av sosiale medier

2. Spørreundersøkelse representativt utvalg nettbefolkningen (1300 personer i alderen 15-75 år)

3. 12 brukertester av Facebookbrukere, i alderen 16-50 år (6 menn, 6 kvinner), i tillegg til dybdeintervju

4. Brukervilkår/TOS

2009 prosjekt som støttes av Forbrukerrådet, Privat 2.0

Page 16: Sosiale medier og personvern

35% besøker daglig

Utvalg = hele nettbefolkning

69% i alderen 15-30 år bruker FB daglig

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Ald

ri, e

ller

nest

enal

dri

En

elle

rfle

rega

nger

i

En

elle

rfle

rega

nger

i

Dag

lig

Vet

ikke

2008

2009

16%

(…)..det er jo bare det at alle andre er på Facebook så da er du der og” (M17)

Page 17: Sosiale medier og personvern

Kilde FB, juli 2009

Page 18: Sosiale medier og personvern

Utviklere og brukere - ikke av samme oppfatning

Optimistene Pessimistene

Page 19: Sosiale medier og personvern

Brukerne opplever at de blir ”overvåket” K23: (…) jeg føler ikke jeg kan gjøre noen ting uten at alle ser det,

og det har også vært noen kjipe bilder som har vært tagga som jeg ikke vil at kanskje mamma skal se, (….) og da vil hun ikke se dattera si full på fest liksom. Det føler jeg er litt ute av kontroll, og det synes jeg er litt skremmende egentlig, at alt bare blir lagt ut.

Page 20: Sosiale medier og personvern

Optimistene (utviklerne) Utviklere og tjenester blir hele tiden overvåket av forbrukerne og

tjenestene er avhengige av folks tillitt

Page 21: Sosiale medier og personvern

Stole på Facebook? Facebook er en plattform

Every month, more than 70% of Facebook users engage with Platform applications

More than 350,000 active applications currently on Facebook Platform

Kilde: Facebook, sept 2009

Hva er tredjepart?

Page 22: Sosiale medier og personvern

Vi gir fra oss info. i "hytt og vær”

Og ikke bare egen info, men våre venners info gir vi bort til andre

Page 23: Sosiale medier og personvern

The ACLU quiz utnytter Facebook selv til å illustrerer hvordan quizzes og andre tredjeparts applikasjoner kan få aksess til info. om brukerne og deres venner

http://www.readwriteweb.com/archives/what_facebook_quizzes_know_about_you.php

Page 24: Sosiale medier og personvern

Vi går i retning av et mer kaotisk medielandskap, med en mer kompleks info. flyt - hvordan skal brukerne vite hvem de skal ha tillit til?

Page 25: Sosiale medier og personvern

Lange og vanskelige brukervilkårK40:jeg skjønner ikke engang dette og så

tenker jeg på at en på 13 år skal skjønne dette..

Hallo! Jeg skjønner ikke hva de skriver her

engang.

Utviklere/eksperter: Betenkelig at brukere må

stole på andre lands restriksjoner eller lovverk.

Page 26: Sosiale medier og personvern

Kan vi virkelig overlate kontrollen/ansvaret til brukerne?

- 6 av 10 mener de har mistet all kontroll med hvordan personlig informasjon blir samlet inn og brukt av kommersielle selskaper

- 7 av 10 er bekymret for konsekvensene av å dele personlig informasjon på Internett

Pessimistene (brukerne)

Page 27: Sosiale medier og personvern

brukerne skjønner heller ikke personvernsinnstillingen i Facebook

Hva tror du det betyr at profilen din er synlig for ”mine nettverk og venner”?K23: Jeg tenkte at det… å, jeg vil egentlig ha ”only friends”. Jeg tenkte at ”my networks” var det.

(….) det skjønte jeg ikke. Jeg er jo medlem av Norway-nettverket, det betyr at hele Norge kan se. Det visste jeg faktisk ikke. Det kommer jeg til å forandre på.

Page 28: Sosiale medier og personvern

Ikke bare dårlig design, men kvasi-privacy design

Løsningen må som utgangspunkt være, at brukeren har reell kontroll og valgmulighet, ikke bare opplevd kontroll! (NB! Man får heller ikke slettet FB-profiler)

Page 29: Sosiale medier og personvern

Brukerne vil ha kontroll!!

94 % av brukerne sier det er viktig å ha kontroll over personlig informasjon som de gir fra seg på nett

Foto: Petter Bae Brandtzæg

Page 30: Sosiale medier og personvern

Optimistene (utviklerne)

Folk vil ha målrettet reklame

Annonsesegmentering oppfattes ikke negativt, men positivt

Page 31: Sosiale medier og personvern

6 av 10 (63%) setter ikke pris på målrettet/skreddersydd reklame

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %

Svært uenig

Uenig

Enig

Svært enig

Vet ikke

Ubetydelige aldersforskjeller

Page 32: Sosiale medier og personvern

Samme tendens som i USATailored ads in general did not appeal to 66% of respondents

Motstanden mot denne typen reklame, økte med 7% når de fikk kunnskapom hvordan de blir sporet på nettsidene

Page 33: Sosiale medier og personvern

36% => Utrygt

36 prosent rapporter om det som utrygt å dele personlig innhold med andre i det nettsamfunnet de bruker oftest

Utvalg: Nettsamfunnsbrukere

Page 34: Sosiale medier og personvern

Ambivalens Samtidig sier 7 av 10 (70 %) av de mellom 15 og 30 år sier de med

stor sannsynlighet vil dele sin personlige informasjon med andre på Internett i fremtiden

Nytten oppleves som større enn mulig risiko?

Page 35: Sosiale medier og personvern

Konklusjon: Store personvernsutfordringer Brukerne

Bekymrede, men også ignorante og løsslupne, forstår ikke rekkeviddene og dynamikken i sosiale nettverk, andre har gitt opp

Systemene/brukergrensesnittet Designløsningene er kvasi, for vanskelige, komplekse, det samme er

brukervilkårene (unntak norske, som nettby) Informasjonsforvalterne/rettigheter

hvem er de? hvilke rettigheter har vi? (e.g. tredjepartsapplikasjonene på Facebook, Google, ofte i utlandet, vi kjenner ikke rettighetene)

Informasjonsaggregering/og spredning Personinformasjon blir aggregert og sammenstilt i nye kontekster uten

brukernes samtykke og kontroll (e.g. iam, piiple) Utviklerne

ikke alle tenker personvern som et konkurransefortrinn, flytter ansvaret over på brukerne, i stor grad optimister og mener brukerne vil ta kontroll, at ”privacy” er selvregulerende

Page 36: Sosiale medier og personvern

Kontakt: [email protected] el @Petterbb på twitter

Kilder:

Brandtzæg, P.B. , Luders, M. & Skjetne,J. (to be submitted) Privacy experience and design in social networking sites

Lüders, M. & Brandtzæg, P.B (2009, kommer) Privat 2.0: Personvernet i den nye medievirkeligheten, SINTEF rapport på oppdrag fra Forbrukerrådet

Brandtzæg, P.B. (2009). Er privatliv en illusjon? Kronikk i VG den 7. september, s. 40-41 (kun papir) Brandtzæg, P.B. (2009). Privat 2.0. Mot økt åpenhet og ønsket nettsynlighet. Delte meninger – Om

nettets sosiale side. Heidi Grande Røys (Red) (pp. 194-213.) Universitetsforlaget. Oslo, Norway, pp. 194-213. Available online: www.deltemeninger.no

Karahasanović, A., Brandtzæg, P.B., Vanattenhoven, J. Lievens, B., Nielsen, T. K. & Pierson, J (2009). Ensuring Etiquette, Trust, and Privacy when developing Web 2.0 Applications. IEEE Computer. 42(6), 42-49. ISSN 0018-9162, doi:10.1109/MC.2009.186

Takk for meg, spørsmål?