Tong quan mang di dong

Embed Size (px)

Text of Tong quan mang di dong

  • 1. TNG QUAN GSMNgi trnh by : Trn Quc Chnh.Chc v: Ph P.QLKTNVn v : Cng ty Vinaphone1

2. MC TIU KHA HC1. Nm c kin thc c bn v mng GSM2. Chc nng nhim v phn t v tuyn.3. Trao i thng tin v mng Vinaphone.4. Theo di cht lng.5. C s h tng trm BTS.2 3. TNG QUAN GSMQu trnh pht trin ca cc mng thng tin di ng3 4. TNG QUAN GSM Qu trnh ci tin cng ngh ca thng tin di ng GSM T bng hp Bng rng : Chuyn i bng tn- thay i phng php iu ch.1G 2G 3G4G Mc tiu : 1. Gii quyt tc truyn d liu 2. Ci thin cht lng cuc gi. 3. Nng cao dung lng mng.4 5. TNG QUAN GSMQu chuyn i cngngh thng tin di ng1G 2G2,5G2,75G3G 3,5G9,6Kb/s >20K >40K>380K >2M >5M AMP GSM GPRSEDGEUMTS HSPDA4G>20MMc ch :1. Ci tin cng ngh- Thm cc Dch v.LTE2. Bo ton vn u t ban u.5 6. TNG QUAN GSMA-bis A-ter ABTS 1 E1TRAUPSTNBSC MSC/ TSCBT 2 E1PCUSHLR/AUC Gb OMC-RMSC IP GPRSBackboneInternet SGSNGGSNCu trc c bn h thng thng tin di ng trong h thng GSM6 7. TNG QUAN GSMSectorised Configuration(only one station)Cu hnh a kt ni BTS (Multidrop) BTSBTS BTS Um MS Abisu ni chuiBTS BTSBTS BSC u ni hnh sao 1 E1Kt ni truyn dn BTS2 E1cuhnh BSS BTSu ni hnh sao7 8. TNG QUAN GSMtemporary data+ SIM 1. LAI2. TMSI Permanent Data1. IMSI SMS : my in thoi di2. kiliutrong3. a3 ng 4. a8 SIM1. My u cui.2. SIM Card.3. PIN.8 9. TNG QUAN GSMCu trc MS :Chc nng : Kt ni cuc gi i/n.Nhim v :1. Kt ni dch v thoi/phi thoi vi ngi dng.2. Thu/pht tn hiu v tuyn vi trm gc.Phn loi : Nh sn xut, Dch v, Bng tn.9 10. TNG QUAN GSMChc nng BTS : To vng ph sng di ng.Nhim v BTS :1. Thu/Pht tn hiu v tuyn.2. Kt ni vi BSC.3. iu khin cuc gi.4. Cn bng cng sut my u cui.5. Qun l thu bao MS.6. Cung cp dch v.6. Bo mt giao din Um. 3 2Phn loi BTS : Indoor/Outdoor, C nh/ Lu1 4ng, Marcro/Micro/Pico/ IBS, Vendor, Bng tnhot ng. T hp cng ngh 2G/3G- SingleRAN. 6 5BTS/NodeB: Trm Thu/Pht gc.10 11. TNG QUAN GSM AntennasExternal alarms I/OBTS TerminalClock I/O BTSAbis Kt ni c bn trong BTS11 12. TNG QUAN GSMVng h BTS3 BTS2Vng kn Mobile Stations BTS1BSC Vng ph sng BTS12 13. TNG QUAN GSM Chc nng : iu khin hot ng trm gc. Nhim v : Qun l lu gi c s d liu trm gc. ng b, iu khin chuyn mch cuc gi gia cc BTS trong cng BSC, chuyn i tc knh v tuyn vi knh tng i. Phn loi : 1.Local : BSC+ TRAU t cng v tr. 2.Remote : TRAU t cng tng i MSC.BSC/RNC : H thng iu khin trm gc.13 14. TNG QUAN GSM Base Station Subsystem Circuit switched trafficPacket data traffic OMC-R A-bis A16 Kb/sA-terBTS 16 Kb/s 64 Kb/sA-ter (mux) MSC BSCTC Um 13 Kb/sMFS (TRAU) MS SGSNBTS GbE1E1 E1KT NI C BN BSC.14 15. TNG QUAN GSM Chc nng : iu khin kt ni cuc gi. Nhim v : nh tuyn, ng b, tnh cc, nh s- Qun l thu bao a dch v ISDN, kt ni cc h thng dch v VAT, kt ni mng ngoi. Phn loi : Chuyn mch knh : MSC.MSC Chuyn mch gi : MSS. Tng i cng : Gateway- TSC/TSS. MSC/TSC : Tng i di ng15 16. TNG QUAN GSM Kt ni cc MSC/TSC16 17. TNG QUAN GSM Chc nng : qun l ng k thu bao ch. Nhim v : Lu tr s thu bao ton cu IMSI. Kim sot ng nhp mng, Phn Loi thu bao : White-Black- Gray List. Qun l dch v thu bao : Tr trc- Tr sau. HLR Phn loi : HLR- NgHLR.HLR : B qun l ng k thu bao ch17 18. TNG QUAN GSMimsi MCC Mobile country code: 3 ch s MNC Mobile network code: 2 ch s Bao gm 15 ch s MSIN Mobile subscriber identity number:10 ch s mCC mnC msin hlr ID+ X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7X8 a ch 8 ch sHLR 2 ch s18 19. TNG QUAN GSM CC country code: 3 s NDC national dest. code: 2 ch s msisdn SN subscriber number: 7 ch sBao gm 12 ch sQuay:MSISCC ndC snDNhlr ID + X1 X2 X3 X4 X5a ch HLR5 ch s2 ch s19 20. TNG QUAN GSMHLR location data 1. VLR Number Subscriber data 2. LMSI number 1. IMSI To 2. MSISDN CSDLS liutrong 3. Basic Services HLR 4. Suplementary services 5. Restrictions20 21. TNG QUAN GSM Chc nng : B qun l ng k thu bao khch. Nhim v : Qun l s thu bao vng lai Phn loi : ( Theo tng i MSC) VLR : B qun l ng k thu bao khch.21 22. TNG QUAN GSMS liu vLR trongVLR Subscriber data 1. IMSI < TMSIlocation data 2. MSISDN 1. lai 3. Basic Services 4. Suplementary servicesauthenticationdata 5. Restrictions1.set of triples 6. hlr number22 23. TNG QUAN GSM Chc nng :To thut ton bo mtNhim v : to m ngu nhin cung cp cho thu bao di ng trn giao din v tuyn. Phn loi : Theo nh cung cp.AUC : Trung tm Nhn Thc23 24. Mobile cp nht v tr - LACi LpIMSISIM Y.cuMSC AC LAC Y.cu tham s nhn dngSRES=SRES Tham s nhndng Nhn dng MSVLR Cho Sl. Tbao HLRS liu thu bao Gi TMSI IMSI nhn TMSI TMSI24 25. TNG QUAN GSM Simplified SMS - CBOMCHMIBSCBSCBSC Pht tin Qung b v tm V trCBE MS theo LAC.CBC CBELEGENDEnhanced CBSCe llBroadcast Are as25 26. TNG QUAN GSM Chc nng : Qun l thit b u cui ca nh mng. Nhim v : Theo di tnh trng thit b u cui theo phn loi : White-Back- Gray List. Phn loi : Theo nh cung cp thit b EIR : B nhn dng Thit b u cui MS26 27. TNG QUAN V MNG VINAPHONEH THNGOMC-G ABC OMC-SOMC-RQUN L DATA COMMUNICATION NETWORK (TCP/IP/X.25)H THNG SMSC3A VMSSMSC1SMSC4 MMSCSMSC2AMCA 1024KCUNG CP PPS_INPPS_IN 12,5K RBT 512K 2048K 20K 2048KDCH V COMVERSEERICSSON SMSC2B1024K PLMN, PSTN EVN VMSVTELSFONEHT TANDTANDVTN1 VTI1 TAND VTN3VTI3TAND TAND VTN2VTI2VTN-VMS VMSVTEL SFONE HT VPN CTO CTOHSLH SLSTP1 STP2AHNI HCM LHS HS 1/HS LLSTM HLR2D HLR2E HLR2A SL HLR2C HLR2BLHS 2000K 2000KH HS2000K2000K LL2000KHS H SL HLR1AHLR1BHLR1CHLR1DHLR1EL HS 2000K 2000K 2000K2000K 2000K STM1/HSL STM1/HSLMSC2DTSC1BTSC2A 500k TSC1A TSC2BSTM1/HSL ST M SLST 1/ HM1 H 1/ SL /HLSL1/HSMSLSTM1/HSLSTM1/HSLSTMST/HSTM1/HSL M1 ST MSC2H400KMSC2GMSC1k 400K MSC1F MSC3B 400K400KH THNGE1850kMSC2A MSC2KCHUYN 500K400KMCH MSC1EMSC1IHLR3A400K500KMSC2M MSC2N2000K 400K400KMSC2B MSC2I 500K 400K E1MSC1HMSC1DMSC3C 400K 500K MSC3A 400K400K MSC1GMSC2FMSC2C E1400K 500K 500K MSC1C500K GPRS- MSC2E500KMSC1A MSC1B 500KHNI500KGPRS-HCM 100K100K TRAU/BSC/BTSTRAU/BSC/BTSTRAU/BSC/BTS-MIN NG V Tp.HCM H THNG BSS - MIN BC H THNG BSS - MIN TRUNGH THNG BSS - MIN NAM Kt ni mng Core27 28. TNG QUAN V MNG VINAPHONENng cp H thng ln 2,5-,27 G28 29. TNG QUAN V MNG VINAPHONENng cp mng ln 3G :29 30. TNG QUAN V MNG VINAPHONETrin khai 3G giai on I30 31. TNG QUAN V MNG VINAPHONE . MS:S lng : 30M. Phn loi : Tr trc, Tr sau, G-Phone Thu bao Vinaphone31 32. TNG QUAN V MNG VINAPHONE BTS : C bn l trm Marcro- Indoor- C nh- Khng ngi qun l- Nhiu nh cung cp- Nhiu bng tn 900/1800/2100- a cng ngh 2G-3G- SingleRAN. S lng : 1550 BTS, 6000 NodeB. Nh cung cp 2G: Motrola, Alcatel, Ericsson, Huawie, Siemens. Nh cung cp 3G : MB-Motorola, MT- ZTE,NM- Ericsson. SingleRAN (NB+MT) BTS Vinaphone32 33. TNG QUAN V MNG VINAPHONE BSC/RNC : S BSC : 260 S RNC : 25 Phn loi : Local ( BSC/TRAU) / Remote BSC-TRAU. t ti cc VNPT- Tnh : 2-10 BSC/ TnhBSC Vinaphone:33 34. TNG QUAN V MNG VINAPHONE MSC/MSS/VLR TSC/TSS: S lng : 30 Phn loi : (4) Nh cung cp Ericsson, Siemens, Huawie. Nhim v : Lm Local/ Tandem/GatewwayMSC/MSS Vinaphone:34 35. TNG QUAN V MNG VINAPHONE HLR/AUC : S lng : 03 Phn loi : NgHLR- Qun l Thu bao Vinaphone tr trc v tr sau. HLR- Qun l thu bao G-Phone. HLR Vinaphone:35 36. THEO DI CHT LNG Tiu ch ph sng v cht lng ca mng: 1. Ph sng theo din tch . 2. Ph sng theo mt dn c . 3. o kim nh tun th cht lng. SO SNH VNG PH SNG CC MNG36 37. THEO DI CHT LNG BTS Omni:BTS Sector: -Vng ph ng u.-Vng ph nh hng. -Mt thu bao thp.-Mt thu bao ln. -Cu hnh thp.-Cu hnh cao. Vng ph sng BTS:37 38. THEO DI CHT LNGB BA AA AB B Gain Anten : Kh nng tp trung nng lng ca Anten theo hng so vi Anten v hng chun. Vng ph sng ph thuc vo Gain ca Anten38 39. THEO DI CHT LNGTA=1TA=3 TA=10 TA=15 Kim tra vng ph sng bng im chun39 40. THEO DI CHT LNG Kt qu o Driving Test40 41. THEO DI CHT LNGKPI- 2G : ( So snh APT) - CSSR : 95 %/90% - HOR : 95 % - DOR : 1 % / 3% - MOS : 3 Cc thng s nh gi cht lng cuc gi.41 42. THEO DI CHT LNG Phng php theo di: -o vng ph sng bngim chun. -Driving Test. - kin phn nh khch hng. -Thng k t OMC. -C cnh bo ti trm. -Lu lng st gim bt thng. -Thi gian mt lin lc BTS gia tng. Mt s phng php in hnh42 43. C S H TNG TRM BTS - Tr Anten. - Kim thu li. - H thng chng st ct. - Cu cp. - Anten di ng,Viba. - Fi .OUT DOOR BTSOUT DOOR INDOOR43 44. C S H TNG TRM BTS-Tr t ng Cao > 45m .-Tr dy co : 25-30m.-Chu sc gi > cp 12 .-Anten lp di kim thu li trong vng bo b < 45 .-Chn tr c bng tip t. TR AN TEN44 45. C S H TNG TRM BTS Ch un vng xung - Ch tip t im Fi ri ct - im un Fi > 135 % Cu cp phi Ch tip t trc khi vo trm45 46. C S H TNG TRM BTSD ista nc e -to-fa ultG 3-C5M2 : 1 .1 9 9 @ 5 .1 6 Me te r1 .6Limit : 1.51 .51 .4VSW R 1 .31 .21 .1 M21 .0 0 .02 .55 .0 7 .5 1 0 .01 2 .51 5 .0 1 7 .5 2 0 .0D i s ta n c e (0 .0 - 2 0 .0 Me te r) R e s o lu tio n : 5 1 7C A L :O N ( C O A X ) CW : O F F D a te : 0 2 /0 9 /2 0 0 7 T im e : 0 1 :2 7 :4 2I n s.L o s s :0 .0 0 0 d B /m M o d e l: S 3 3 1 DS e r ia l # : 0 0 6 3 2 0 3 1P r o p .V e l:0 .8 0 0 Kt qu o sng ng Fi 46 47. C S H TNG TRM BTSDy Jumper tha cun li trn cu cp TN TI C S H TNG TRM BTS47 48. C S H TNG TRM BTS Dy ngun truyn dn lp sai quy nhTN TI C S HTNG TRM BTS48 49. C S H TNG TRM BTS TN TI C S H Cp Lung E1 u sai quy nh. TNG TRM BTS49 50. THANK YOU50