Ubuntu Linux. Ćwiczenia

  • View
    1.375

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wykorzystaj darmowy system operacyjny * Zainstaluj i skonfiguruj Linuksa * Pocz si z internetem * Skorzystaj z doczonego oprogramowania Linux ju dawno przesta by zabawk dla pasjonatw. Dynamiczny rozwj i rosnca w ogromnym tempie popularno tego dostpnego bezpatnie systemu operacyjnego sprawiy, e dzi jest powan konkurencj dla systemw komercyjnych. Linux jest wykorzystywany nie tylko jako baza wydajnych i stabilnych serwerw sieciowych, ale coraz czciej take jako system operacyjny dla komputerw domowych i stacji roboczych. Wybr oprogramowania dostpnego dla Linuksa powiksza si z dnia na dzie. W sieci mona znale niemal wszystko -- od gier po rozbudowane aplikacje graficzne i pakiety biurowe. Jednak podstawow zalet zarwno Linuksa, jak i przeznaczonego dla niego oprogramowania jest to, e nie trzeba za nie paci. Ksika "Ubuntu Linux. wiczenia" zapozna Ci z podstawami obsugi jednej z odmian Linuksa, Ubuntu. Czytajc j i wykonujc zawarte w niej wiczenia, dowiesz si, jak instalowa system i logowa si do niego. Nauczysz si korzysta z graficznego interfejsu uytkownika, przeglda zawarto folderw na dysku i nagrywa pyty CD. Przeczytasz take o przegldarce WWW Mozilla, korzystaniu z poczty elektronicznej, instalowaniu oprogramowania i pracy z pakietem biurowym OpenOffice. * Instalowanie i uruchamianie systemu * Logowanie * Dostp do katalogw * Odczytywanie i nagrywanie dyskietek i pyt CD * Konfigurowanie X-Window * Przegldanie stron WWW * Drukowanie * Edycja dokumentw tekstowych * Instalowanie nowego oprogramowania i aktualizacji systemu Rozpocznij przygod z Linuksem.

Transcript

  • 1. IDZ DOPRZYKADOWY ROZDZIA SPIS TRECIUbuntu Linux.wiczeniaKATALOG KSIEK Autor: Piotr CzarnyISBN: 83-246-0659-9 KATALOG ONLINE Format: A5, stron: 144 ZAMW DRUKOWANY KATALOG TWJ KOSZYK Wykorzystaj darmowy system operacyjny Zainstaluj i skonfiguruj Linuksa DODAJ DO KOSZYKA Pocz si z internetem Skorzystaj z doczonego oprogramowaniaLinux ju dawno przesta by zabawk dla pasjonatw. Dynamiczny rozwj i rosncaCENNIK I INFORMACJE w ogromnym tempie popularno tego dostpnego bezpatnie systemu operacyjnegosprawiy, e dzi jest powan konkurencj dla systemw komercyjnych. Linux jestZAMW INFORMACJEwykorzystywany nie tylko jako baza wydajnych i stabilnych serwerw sieciowych,O NOWOCIACHale coraz czciej take jako system operacyjny dla komputerw domowych i stacjiroboczych. Wybr oprogramowania dostpnego dla Linuksa powiksza si z dnia naZAMW CENNIKdzie. W sieci mona znale niemal wszystko -- od gier po rozbudowane aplikacjegraficzne i pakiety biurowe. Jednak podstawow zalet zarwno Linuksa, jaki przeznaczonego dla niego oprogramowania jest to, e nie trzeba za nie paci.CZYTELNIA Ksika Ubuntu Linux. wiczenia zapozna Ci z podstawami obsugi jednej z odmian FRAGMENTY KSIEK ONLINE Linuksa, Ubuntu. Czytajc j i wykonujc zawarte w niej wiczenia, dowiesz si,jak instalowa system i logowa si do niego. Nauczysz si korzysta z graficznegointerfejsu uytkownika, przeglda zawarto folderw na dysku i nagrywa pyty CD.Przeczytasz take o przegldarce WWW Mozilla, korzystaniu z poczty elektronicznej,instalowaniu oprogramowania i pracy z pakietem biurowym OpenOffice. Instalowanie i uruchamianie systemu Logowanie Dostp do katalogw Odczytywanie i nagrywanie dyskietek i pyt CD Konfigurowanie X-Window Przegldanie stron WWW Drukowanie Wydawnictwo Helion Edycja dokumentw tekstowych ul. Kociuszki 1c Instalowanie nowego oprogramowania i aktualizacji systemu 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 Rozpocznij przygod z Linuksem e-mail: helion@helion.pl

2. Wstp5 Rozdzia 1. Instalacja systemu13Uruchamianie Ubuntu14Rozdzia 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdzia 3. Pulpit i foldery25Uruchamianie aplikacji 25Skrty do programw28Preferowane aplikacje32Przecznik obszarw roboczych 33Pasek zada36Narzdzie powiadamiania37Przegldanie folderw37Rozdzia 4. Napdy43Przegldanie dyskietki 43Formatowanie dyskietki 48Foldery50Zmiana praw do zasobw 53Czytnik pyt CD56Nagrywarka pyt CD 59 3. 4Ubuntu Linux wiczeniaRozdzia 5. Konfiguracja X Window63 Rozdzia 6. Surfowanie po sieci83 Rozdzia 7. Poczta elektroniczna 93 Rozdzia 8. Drukowanie103 Rozdzia 9. Nie Word i nie Excel109 Edycja tekstw110 Arkusz kalkulacyjny 119Rozdzia 10. Zarzdzanie pakietami127 Rozdzia 11. Dziennik 131 Rozdzia 12. Aktualizowanie systemu 135 Dodatek A Zasoby internetu139 4. Wraz z systemem Linux instalowana jest rwnie przegldarka internetowa o nazwie Mozilla. Przypadnie ona do gustu osobom, ktre uyway programu Netscape. W I C Z E N I E 6.1Uruchamianie przegldarki MozillaUruchom program Mozilla.1. Kliknij widoczn na panelu ikon przegldarki Mozilla (rysunek 6.1). Rysunek 6.1. Ikonaprzegldarki stron Web 2. Na ekranie wywietlone zostao okno przegldarki (browser) rysunek 6.2. W internecie brak jest standardu dotyczcego wielkoci liter uywa- nych na stronach Web. Zbyt mae znaki mog by nieczytelne. Mona sobie z tym poradzi, korzystajc z funkcji powikszenia. W I C Z E N I E 6.2Zmiana wielkoci liter wywietlanych w oknie przegldarkiWczytaj stron Web. Wywietl tekst w dwukrotnym powikszeniu. 5. 84 Ubuntu Linux wiczeniaRysunek 6.2. Okno przegldarki Mozilla 1. Wczytaj stron Web.2. Zapoznaj si z jej wygldem (rysunek 6.3).3. Wybierz polecenia: Widok/Rozmiar tekstu/Zwiksz.4. Tekst zosta powikszony (rysunek 6.4). Przy powikszaniu tekstu rozmiar obrazkw nie ulega zmianie. Czy zdarzyo Ci si kiedy, e strona Web Ci zafascynowaa? Czy chciae dowiedzie si, w jaki sposb autor uzyska taki efekt? W pro- gramie Mozilla mona obejrze kod strony. W I C Z E N I E 6.3Wywietlanie kodu stronyWywietl kod strony Web.1. Wczytaj stron Web.2. Wybierz polecenia: Widok/rdo strony. 6. Rozdzia 6. Surfowanie po sieci 85 Rysunek 6.3. Napisy w rodkowej czci strony s nieczytelne Rysunek 6.4. Tekst po powikszeniu 7. 86Ubuntu Linux wiczenia 3. W oknie Source of: widoczny bdzie kod HTML strony Web (rysunek 6.5).Rysunek 6.5. Internet od kuchni kod strony WebMozilla wyposaona jest rwnie w inne narzdzie do poznawania sekretw stron Web. W I C Z E N I E 6.4Wywietlanie informacji o obrazkach publikowanych na stronach WWWWywietl informacje o obrazku widocznym na stronie Web. Zapisz go na twardym dysku komputera.1. Wczytaj stron Web.2. Kliknij obrazek prawym przyciskiem myszy.3. Z menu podrcznego wybierz polecenie Waciwoci(rysunek 6.6). 8. Rozdzia 6. Surfowanie po sieci87Rysunek 6.6. Menu podrczne obrazka 4. Wywietlone zostanie okno Waciwoci elementu (rysunek 6.7).5. Zamknij okno Waciwoci elementu.6. Kliknij obrazek prawym przyciskiem myszy.7. Z menu podrcznego wybierz polecenie Zapisz obrazek jako... (rysunek 6.8).8. Wywietlone zostao okno Zapisz obrazek (rysunek 6.9). W polu Nazwa wpisz nazw pliku, do ktrego ma zosta zapisany obrazek.9. Kliknij pozycj Przegldaj inne foldery. Wska folder docelowy. 10. Nazwa foldera docelowego pojawia si w oknie Zapis w folderze. 11. Kliknij przycisk Zapisz.Czasami w internecie trzeba dugo szuka, aby znale potrzebn in- formacj. Jeeli chcemy, aby adres ciekawej strony Web nie poszed w zapomnienie, moemy go zapisa. Mozilla wyposaona jest w narz- dzie do zapisywania adresw i zarzdzania nimi. 9. 88Ubuntu Linux wiczenia Rysunek 6.7.Informacjao waciwociachobrazkaRysunek 6.8. Polecenie zapisu obrazka znajduje si w menu podrcznym W I C Z E N I E 6.5Tworzenie zakadkiUtwrz zakadk do strony Web.1. Zaaduj stron Web. 10. Rozdzia 6. Surfowanie po sieci 89Rysunek 6.9. Zapisywanie obrazka 2. Wybierz polecenia: Zakadki/Dodaj do zakadek (rysunek 6.10). Rysunek 6.10.Menu Zakadki3. Wywietlone zostao okno Dodaj do zakadek (rysunek 6.11). W polu Nazwa widoczny jest tytu strony. Rysunek 6.11.Okno Dodajdo zakadekz ustawieniamidomylnymi4. Kliknij przycisk Dodaj.5. Sprawdzimy, jak wyglda utworzona zakadka. Wybierz polecenie Zakadki. Nazwa zakadki jest identyczna z tytuem strony (rysunek 6.12). Zakadka zostaa dodana do folderu Zakadki. W I C Z E N I E 6.6Edytowanie opisu zakadkiZmie opis zakadki.1. Wybierz polecenia: Zakadki/Zarzdzaj zakadkami. 11. 90Ubuntu Linux wiczenia Rysunek 6.12.Menu Zakadkiz now zakadk2. Wywietlone zostanie okno z list zakadek. Zaznacz wiersz, ktry chcesz edytowa.3. Wybierz polecenia: Zmie nazw.4. Wywietlone zostao okno Waciwoci. W polu Nazwa wpisz nowy opis zakadki.5. Kliknij przycisk Ok. Zakadki mona zapisa w pliku. Ma on format *.html. Plik mona przesa jako zacznik do listu lub opublikowa w internecie jako stron Web. W I C Z E N I E 6.7Archiwizowanie zakadekZapisz zakadki w pliku.1. Wybierz polecenia: Zakadki/Zarzdzaj zakadkami.2. Wywietlone zostanie okno Meneder zakadek.3. Wybierz polecenia: Plik/Eksportuj.4. Wywietlone zostanie okno Eksportuj plik zakadek.5. W polu Nazwa wpisz nazw pliku. Domylnie jest to bookmarks.html.6. Plik zostanie zapisany do foldera domowego. Jeli chcesz zmieni folder docelowy, kliknij pozycj Przegldaj inne foldery, a nastpnie wybierz folder.7. Kliknij przycisk Zapisz. 12. Rozdzia 6. Surfowanie po sieci91Nie zawsze pamitamy o utworzeniu zakadki do strony. Na szczcie Mozilla rejestruje odwiedzane strony. Jeli pamitamy, kiedy odwiedzi- limy stron, do ktrej chcemy wrci, moemy odnale jej adres. W I C Z E N I E 6.8Przegldanie historii odwiedzonych stronWywietl list stron odwiedzonych dzisiaj.1. W oknie przegldarki wybierz polecenia: Przejd/Historia.2. Wywietlone zostanie okno Historia (rysunek 6.13). Kliknij w nim pozycj Dzisiaj.Rysunek 6.13. Przegldanie historii odwiedzonych stron 3. Kliknij ikon plus (+) widoczn przy adresie strony.4. Dwukrotnie kliknij odsyacz.5. Zaadowana zostanie strona, ktrej adres przechowywany by w folderze okna Historia.