Visual Basic .NET. Ćwiczenia

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kolejna, siódma już wersja języka Visual Basic (Visual Basic .NET) to prawdziwa rewolucja - firma Microsoft opracowała jednolite środowisko programistyczne, a jednym z jego podstawowych języków (oprócz Visual C++ i Visual C#) jest właśnie Visual Basic. Dzięki wsparciu potężnej firmy, jaką jest Microsoft i rozpowszechnieniu systemu Windows, Visual Basic .NET stał się jednym z najczęściej używanych języków programowania na świecie.Książka "Visual Basic .NET. Ćwiczenia" adresowana jest do osób, które chcą poznać podstawowe zasady tworzenia w języku VB .NET programów sterowanych zdarzeniami. Jak wszystkie książki z tej serii jest ona skonstruowana w formie praktycznych ćwiczeń, pozwalających stopniowo zagłębiać się w niuanse programowania bez zbędnych rozważań teoretycznych.Poznasz:* Platformę .NET* Programowanie sterowane zdarzeniami* Zmienne i stałe* Sterowanie przebiegiem wykonywania programu* Podstawy programowania obiektowego* Korzystanie z baz danych* Obsługę błędów w Visual Basic .NET

Text of Visual Basic .NET. Ćwiczenia

  • 1. IDZ DOPRZYKADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI Visual Basic .NET.wiczeniaKATALOG KSIEKAutor: Marcin Szeliga KATALOG ONLINE ISBN: 83-7361-432-XFormat: B5, stron: 176ZAMW DRUKOWANY KATALOG TWJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA Kolejna, sidma ju wersja jzyka Visual Basic (Visual Basic .NET) to prawdziwarewolucja firma Microsoft opracowaa jednolite rodowisko programistyczne,a jednym z jego podstawowych jzykw (oprcz Visual C++ i Visual C#) jest wa nieCENNIK I INFORMACJE Visual Basic. Dziki wsparciu potnej firmy, jak jest Microsoft i rozpowszechnieniusystemu Windows, Visual Basic .NET sta si jednym z najcz ciej uywanychZAMW INFORMACJEjzykw programowania na wiecie.O NOWO CIACHKsika Visual Basic .NET. wiczenia adresowana jest do osb, ktre chc poznapodstawowe zasady tworzenia w jzyku VB .NET programw sterowanych zdarzeniami.ZAMW CENNIKJak wszystkie ksiki z tej serii jest ona skonstruowana w formie praktycznychwicze, pozwalajcych stopniowo zagbia si w niuanse programowania bezzbdnych rozwaa teoretycznych.CZYTELNIA Poznasz: FRAGMENTY KSIEK ONLINE Platform .NET Programowanie sterowane zdarzeniami Zmienne i stae Sterowanie przebiegiem wykonywania programu Podstawy programowania obiektowego Korzystanie z baz danych Obsug bdw w Visual Basic .NET Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl

2. Spis treciWstp.............................................................................................................................................................. 5 Rozdzia 1.Microsoft Visual Studio .NET............................................................................................................... 9Platforma .NET ............................................................................................................................9.NET Framework ...................................................................................................................9Serwery .NET ......................................................................................................................10Visual Studio .NET ..............................................................................................................11Visual Basic .NET ...............................................................................................................19Rozdzia 2. Programy sterowane zdarzeniami ................................................................................................20Klasy...........................................................................................................................................20Obiekty .......................................................................................................................................21Konwencje nazewnicze ..............................................................................................................37Zasady ..................................................................................................................................37Wskazwki...........................................................................................................................38Jak czytelnie zapisywa kod programu? ....................................................................................38Rozdzia 3. Zmienne....................................................................................................................................................... 41Zmienne i stae ...........................................................................................................................41Stae......................................................................................................................................45Operatory....................................................................................................................................46Typy danych...............................................................................................................................49Zmienne ...............................................................................................................................50Wskaniki ............................................................................................................................50Konwersja typw .................................................................................................................51Poprawno wprowadzanych przez u ytkownikw danych................................................54Zakres zmiennych ......................................................................................................................55Czas ycia zmiennych ................................................................................................................59Struktury.....................................................................................................................................60Tablice ........................................................................................................................................62Konwencje nazewnicze ..............................................................................................................64Zasady ..................................................................................................................................64Wskazwki...........................................................................................................................65 3. 4 Visual Basic .NET. wiczenia Rozdzia 4. Procedury i funkcje.............................................................................................................................. 66Procedury ...................................................................................................................................66Funkcje .......................................................................................................................................73Rozdzia 5. Sterowanie wykonaniem programu............................................................................................. 78Instrukcje warunkowe ................................................................................................................78Instrukcja If Then............................................................................................................79Instrukcja Select Case ..........................................................................................................81Ptle............................................................................................................................................84Instrukcja For Next .........................................................................................................84Instrukcja For Each Next ................................................................................................87Instrukcja Do Loop .........................................................................................................91Rozdzia 6. Programowanie obiektowe.............................................................................................................. 93Podejcie proceduralne...............................................................................................................93Podejcie obiektowe...................................................................................................................94Klasa ....................................................................................................................................94Obiekt...................................................................................................................................95Abstrakcja ............................................................................................................................95Dziedziczenie .......................................................................................................................95Hermetyzacja .......................................................................................................................96Interfejs ................................................................................................................................96Polimorfizm .........................................................................................................................98Projektowanie programw zbudowanych z obiektw ...............................................................98Projekt klas...........................................................................................................................99Tworzenie programw zbudowanych z niezale nych obiektw..............................................101Podstawowe techniki programowania obiektowego..........................................................101Skadowe wspdzielone....................................................................................................112Zaawansowane techniki programowania obiektowego .....................................................114Rozdzia 7.Dane ............................................................................................................................................................120Relacyjny model baz danych....................................................................................................120XML .........................................................................................................................................121ADO .NET ...............................................................................................................................122 Przestrzenie nazw...............................................................................................................122 Klasy ..................................................................................................................................122 Obiekt Connection ..........