Click here to load reader

Životní situace - ORP Kladno

  • View
    753

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentace přístupu k řešení vnitřních procesů a kompetenčního modelu ORP Kladno přednesená na konferenci KOZA SA VS.

Text of Životní situace - ORP Kladno

  • 1. ivotn situace na ORP,zpracovn kompetennho modeluLuk Jakubec12. 6. 2012

2. Projekt zen lidskch zdroj v ORP Kladno Nositel projektu:Statutrn msto Kladno Realiztor projektu: Equica, a.s. Pedmt projektu:Optimalizace a zefektivnn zen a rozvoje lidskch zdroj adu Projekt je kofinancovn ze SF EU OP LZZ, Vzva . 57 3. Cl projektu Zefektivnit systm vzdlvn nastavenm internho systmuvzdlvn Optimalizovat personln politiku s ohledem na strategick clemsta Zavst jednotn systm zen lidskch zdroj Poslit roli vzdlvn a osobnho rozvoje k udren kvalitnchzamstnanc 4. Zkladn informace o projektu zen lidskch zdroj = soust systmu zen msta Politick podpora projektu Identifikace poteby intern, principem bottom-up Zkuen a osvcen hybatel projektu Draz na komunikaci (obavy a oekvn) Pjemce x Konen pjemce, resp. Zamstnanec x Oban 5. Zkladn informace o projektuKvalitn zamstnanec= kvalitn (veejn) sluba= spokojen klient (oban) 6. Zkladn informace o projektuNE pstup: Naroubovat systm zen lidskch zdroj(ale postupn dle vsledk analz a dlch vstup projektu) Nkdo z vnjku pijde a ekne nm, e to dlme patn a jakto mme dlat dobe(ale projektov tm msta, metodick veden projektu,poradenstv a finalizace vstup) 7. Postup realizace projektu Analza ivotnch situac vnj pohled Analza proces (hlavn, podprn, dc) vnitn pohled Diskuze s garanty S, standardizovan popis S, workflow, procesn mapa Procesy v Procesy v samostatnpenesenIntern procesy psobnostipsobnosti 8. Postup realizace projektu 9. Postup realizace projektu 10. Postup realizace projektu Kompetenn model kdo - co dl Potencil k automatizaci proces Analza systmu zen lidskch zdroj Vzdlvn v oblastech eench projektem Optimalizace personln politiky: Metodiky personlnho zen (adaptace, vzdlvn, hodnocen) Katalog prac a popis pracovnch innost Systemizace pracovnch mst Organizan d Pracovn manuly pro vedouc zamstnance 11. Pnosy projektu Zamstnanci efektivita prce, motivace Nov zamstnanci rychl orientace, pevzet agendy, adaptace Vedouc zamstnanci rychl reakce na zmny v procesech,zjednoduen delegovn, pedvn a kontrola prce, rotujcednk Personalist zefektivnn personln praxe, zjednoduenproces (nov zamstnanec, vzdlvn, hodnocen atp.) Veden msta pehled o aktulnch agendch Oban zlepen komfortu pi komunikaci s adem Napojen agend na Datacentrum (portl ednka, portl obana) 12. Otzky a odpovdi 13. Dkujeme za pozornost Equica, a.s.www.equica.cz [email protected]

Search related