Χαρείτε το καλοκαίρι σας με ασφάλεια

  • View
    160

  • Download
    16

Embed Size (px)

DESCRIPTION

. , , .

Transcript

  • 1.

2. , . . - . .. .-. , , . - - . , , , . - . - , , . . :: . - , , ,,,,, . . , -. :: . . , - . , - . 15 , . 4- 1 . - . - . (.. ). . . ,, .. ,, ..2. .. 665500 .. .. .. , - . . - , -. . . . - . . - 95% . . .. - . - -. - . . - 1,2 , - 1,8 . spa - . spa ( , - .). , - - . , - . .1. 2 3//////////////////////////// 3. 3. ,, ,, .... ,, ,, .. :: 63% 4 , - 26% 1 4 . - -. , , - . , , - , , . .. . ... ( , ,). - . - . - - , , , , . . . , - . - , - . . .4. ,, ,, ,, .. ,, ,, .. .. , , , . - . - , - . - . - . .. , , . . - . - . - . -. - . . . , .4 5//////////////////////////// 4. 5. ,, ttuubbeess .. , , , : , . : , , . ..- . -. , - , -, . . , , , -. - - , . , - . // .. . . . , . , - -- . . - . . . - . .. , . ,, -. . 1 . - 30 . - . .. , , , . . - .6. (WINDSURFING)HH ((wwiinnddssuurrffiinngg)) .. ,, wwiinnddssuurrffiinngg ,, -- (( )) -- .. wwiinnddssuurrffiinngg windsurfing. , . . windsurfing - - . - . windsurfing . - . . . wwiinnddssuurrff windsurfing - . , - . , . , - . ,, windsurfing, .6 7////////////// 5. wwiinnddssuurrffiinngg :: . , -. . . - . - . . , . . . windsurf . . -. surfer . - .7. MHXANOKINHTA ,, ,, ,, .. , , , - , , ., - . . , . , . - , - ,,, , - . - . . . . - . - . . , , - . - - . - -. . 7700%% ,, -- , - . , , 2 -, , . / , , - . - . . ( - ). - : , , - . . - .8. SURFING KKiittee ssuurrffiinngg,, kkiittee bbooaarrddiinngg-- --,, ,, .. KKiittee ssuurrffiinngg ,, ,, ((SSOOSS))..8 9//////////////////////////// 6. 9. -- ,, .. -- .., , - . : , - . . - - . . -, - . , - . , -, , . , , - . . , . - , , , , . , - 3 : 2 1 . , , -. . . . . . . , - , , Kiteboarding. Kiteboarding 18 . - . , - , , . ., . . . . - , . :: . - - . kkiittee--ssuurrffiinngg 18 . - , Kiteboarding. 2 . . . - , - . 60 . . . . - , . , - . . - , . .. , . - . . . . , . :: , , 60 , .10 11////////////// 7. (CPR). . , - . - , , , . . . - .10. ,, ,, .... ,, -- .. ,, ,, -- 88,,55 ,, .. ,, .. --,, .. ,, ..11. .. ,, ,, .. .. . . . , - . , . 18 , . . . - , - . - - . , - . , , - . . . . . - 20 . 24% - . , , - ( ). , - . , , - - . - . - . - 8 , . 12 . . . , , . - - . , , . -12 13//////////////////////////// 8. . 8 - , . - 12 . 45 1.50 , . - . . , , . 10 12 , 25 . , . . . . , , 500 12 , 18 . -- , -- :: 12. & .. .. ,, .. .. ,, -- .. -- .. .. .. -- ,, ,, -- .. ,, --,, ,, .. :: :: . , - . , . : !. , . , . , -, . , . . 45 , 3 , 2 . - - , . , , . , , . . , , - - . - , . , . , -, . . - . - . . , - ., , , . , - -. , . , , . - . . , . Sit on top (SOT) , . , - . - , - VHF, , , , . , . - . , . - . - , . - , - .14 15//////////////////////////// 9. - K 101 81 : 1520 (European Child Safety Alliance) EuroSafe (European Association for Injury Prevention and Safety Promotion) .