Avaluaci³ Formativa

 • View
  3.561

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

presentació de la comunicació. Any 1997

Text of Avaluaci³ Formativa

 • 1. Eines davaluaci formativa per a lrea de llengua Joan Marc Ramos Sabat

2. Justificaci

 • Mals temps per a lavaluaci formativa:
 • Vinculaci a la nomenclatura de la reforma
 • Mal relacionat amb una pretesa rebaixa de nivells: El seu objectiu no s posar notes
 • El nostre inters
 • Tot el que es presentar ha estat treballat a laula (?)
 • No cal aplicar sempre lAF

3. Ordre de lexposici

 • La nostra concepci de lavaluaci formativa
 • Experincies sobre la llengua oral
 • Experincies sobre la literatura
 • Una experincia davaluaci interna al Departament de llenges

4. Lavaluaci formativa

 • Centrada en el procs densenyament aprenentatge
 • La recollida de dades suposa linici duna reflexi i duna acci (per a laprenent i per al docent)
 • Lavaluaci ordena tota lactivitat (inicial, continua, final)
 • Interacci alumnes/professor per comunicar (negociar) objectius
 • Importncia de lautoavaluaci (i de la capacitat dorganitzar el propi aprenentatge)
 • Gesti positiva de lerror
 • Treball extensiu
 • Metodologia qualitativa

5. Avaluaci formativa de la llengua oral Treballar a laula de secundria a travs de pautes 6. Avaluaci formativa de la llengua oral

 • Eixos de la proposta:
  • Didctica de la llengua oral
  • Context concret daplicaci
 • Estructura de les sessions de llengua oral
 • Exemples
 • Criteris delaboraci de pautes
 • Limitacions

7. Eixos de la proposta: Recerca actualsobre didcticade llengua oral Context concretdaplicaci 1. Avaluaci formativa de carcter qualitatiu 2. Mapa general dhabilitats realizat pel grup de recerca 3. Model de comunicaci oral plantejat per Canale(83) i Vila (96) 1. Material operatiu i manejable2. AlumnesnormalsdESO, els qualshan traballat molt pocla llengua oral 3. Limitacions temporals 8. Montserrat Vil (1996) 9. Estructura de les sessions de llengua oral

 • Funcions de les pautes:
  • Base dorientaciper a lalumnat
  • Pauta de coavaluaciper als companys
  • Pauta dautoavaluaciposterior a lactuaci
 • Organitzaci de la sessi:
  • Explicitar els objetiusde la unitat a partir de lanlisi de la base dorientaci.
  • Planificacide les actuacions dels alumnesa classe , elaboraci de gui i altres instruments de suport.
  • Textualizaci : potenciar la recepci de la resta dindividus del curs: coavaluaci i presa dapunts
  • Fase dinteraccientre els alumnes (preguntes, aportacions, sollicitaci daclariment,...)
  • Reviside cada actuaci a travs de les opinions i notes dels seus companys i lanlisi del professor (si cal).

10. Criteris per a lelaboraci de pautes

 • Selecci i distribuci dels criteris
  • criteris significatius i adequats a les capacitats dels alumnes (extrets del mapa general dhabilitats)
  • definici clara i concreta
  • establir criteris qualitatius
  • seleccionar criteris relatius a les cinc competncies
 • Aspectes formals
  • Simplificaci visual
  • facilitat ds per part dels companys (anotar poc i tots de la mateixa manera)
  • establir diferents moments dobservaci
  • proposar diferents barems de valoraci segons ltem, encara que mai oferirem punt mig
  • Limitaci del nmero dtems (10/12)
 • Progressi en les tipologies textuals
  • donar prioritat als gneres prpiament escolars, tot i que es pot oferir triar el tema lliurement
  • partir de les actuacions individuals per arribar a la interacci

11. Limitacions

 • Necessitat dadaptaci de les pautes a cada situaci real
 • Dificultat de seguir el procs a mitj i llarg termini
  • treball intensiu (CV)
  • treball distribut en tots els nivells
 • Incompatible amb la nota numrica tradicional
  • es poden valorar actituds i procediments adequadament.

12. Avaluaci formativa dels coneixements literaris 13. Qestions generals

 • Crisi del model historicista
 • Necessitat de crear una nova manera densenyar literatura
  • nous objetius
  • nous materials per a la classe i per a lavaluaci
 • Per una educaci literria:
  • Importncia del receptor
  • Importncia del text

14. Avaluaci de la formaci literria Objectius actitudinals Objectius conceptuals Objectius procedimentals Extremadament complicat 15. Actituds envers la lectura

 • Accepta els textos que li proposa el professor
 • s capa de ser conscient del valor de les seves lectures personals
 • s conscient de les seves reaccions davant de diferents tipus de text
 • Accepta la lectura de textos ms comprometedors que els habituals
 • Sorienta en el mercat editorial

16. Avaluaci de la formaci literria Objectius actitudinals Objectius conceptuals Objectius procedimentals Extremadament complicat Sistema tradicional Diferents tipusdexercicis prctics : -comentari de text - taller descriptura 17. Procs de lectura literria 18. Escriptura duna descripci

 • Lectura de textos model
 • Discussi a laula: components de la descripci
 • Presentaci de lescala per bandes
 • Instruccions concretes:
  • Temtica, dimensions, planificaci, temps...

19. Escala de valoraci: descripci ...pertanyen a realitats diferents que no es connecten de cap manera. Una mala descripci - ... giren majoritriament al voltant dun nucli unitari. - El ttol no recull la idea/ intenci central del text. -Hi ha un s irregular dels connectors. Una descripci mediocre - ... giren tots al voltant dun nucli unitari. - El ttol recull la idea/ intenci central del text - Hi ha un s irregular dels connectors. Una bona descripci

 • - ... giren tots al voltant dun nucli unitari.
 • El ttol recull la idea/intenci central del text
 • Els connectors, bsicament espacials, susen per reforar aquesta unitat.

Una descripci excel-lent 1.UNITAT Els elements que conformen la descripci... 20. Escala de valoraci: descripci ... es presenten en un ordre aleatori.- Sabandonen alguns temes per retornar-hi posteriorment. Una mala descripci ...segueixen un ordre clssic amb algunes irregularitats puntuals. Una descripci mediocre ... segueixen un ordre clssic ( jerrquic, espacial, del ms general al ms concret, per tipologia delements,...). Una bona descripci ...segueixen un ordre, previst i justificat implcitament per lautor, que sadapta a les necessitats del text. Una descripci excel-lent 2.ORDRE Els elements descrits... 21. Escala de valoraci: descripci ... genspertinentsi significatius en relaci al tipus de descripci intentada. Una mala descripci ... pocpertinentsi significatius en relaci al tipus de descripci intentada. Una descripci mediocre ... proupertinentsi significatius en relaci al tipus de descripci intentada. Una bona descripci ...elsmspertinentsi significatius en relaci al tipus de descripci intentada. Una descripci excel-lent 3.CONTINGUT El nombre, tipus, varietat... daspectes de la realitat que shan seleccionat resulten... 22. Escala de valoraci: descripci ...no es complementen i es presenten com una simple enumeraci. Una mala descripci ... es complementen de forma molt puntual. - Les frases del text responen bsicament a estructures atributives. Una descripci mediocre ...sil-lustren de forma sistemtica, poc imaginativa o amb adjectius poc precisos (gran, petit, colors generals...). Una bona descripci ...sil-lustren amb adjectius, SP, comparacions i/o altres recursos que potencien la seva visualitzaci. Se sap superar el lgic predomini dels verbs atributius.Una descripci excel-lent 4.PRECISI Els elements descrits... 23. Escala de valoraci: descripci ... no resulta genssignificatiu a lhora dinterpretar la descripci. Es cau en una simple opini poc matisada. Una mala descripci ... no resultasignificatiu a lhora dinterpretar la descripci. Una descripci mediocre sadiubsicamentamb la intencionalitat del text Una bona descripci sadiucompletamentamb la intencionalitat del text. Una descripci excel-lent 5.PUNT DE VISTA El punt de vista descriptiu (+/- objectiu o subjectiu)... 24. 1 .Unitat(cohesi): tots els elements que conformen la descripci giren al voltant dun nucli unitari. - el ttol recull la idea/intenci central del text. - els connectors, bsicament espacials, susen per reforar aquesta unitat. 2. Ordre(Coherncia):els elements descrits segueixen un ordre, previst i justificat implcitament per lautor, que sadapta a les necessitats del text. 3. Contingu