Dubai Drugisvet

 • View
  938

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Dubai Drugisvet

 • 1. Dubai "Drugi svet"

2. Seate li se ovog ? Da, da, to je mali hotel uDubai u . 3. Ovo je Burj Al Arab,jedini hotelnasvetu sa 7zvezdica ,sagraen za samo18 m je s eci ...Otvorio je svoja vrata2003.godine. 4. Ovajhotelje uDubai u ,u UjedinjenimAra pskimEmirat ima .Da ,mnogo nafte i mnogo love... 5. Samo da uete i razgledate kota60 . Moete li zamisliti koliko bi kotalo da provedete no?!? 6. ... u maloj sobi kao to je ova ... 7. Ili ova ... 8. Da vam kaem :moete uivati jednu no u luksuznom apartmanu za7 50015 000$, koliko kota najskuplji ... 9. Ovaj apartman sapanoram skim pogledom je8 250$ za jednu no ... 10. Ruak u ovom restoranu e vas dodatno kotati... 11. Kada ste ve tamo, moete zaplivati u jednom od brojnih bazena... 12. Ili se moda okupati u neem vie jedno s tavn i j e m iinti mnijem ... 13. Moete popiti pie u jednomod brojnih barova ... 14. ... I biti uvek na sastanku ... 15. ... ili odigratitenis ki me saNadal om ... 16. Ludo, zar ne ?I koga briga ako izgubite lopticu...? Za cenu jednog sata na igralitu moete kupiti stotine loptica ... 17. A pogledajte Zimsku sezonu u zatvorenom ( Indoor Winter Season )! Moete skijati niz padinu, dok su svinapolju n a 30 C ...Da, to je takoe uDubai u! 18. 19. Ovako je bilo pre par godina ... 20. I sada, kad je zavreno. Kako vam se ini ?K olosal no ,zar ne ?...( Pogledajte veliinu palmi! ) 21. Moji prijatelji, gledamo grad sa najveom stopom porasta na svetu ... Da li biste voleli videti neke od trenutnihproje ka t a za budunost ?Uzmite maramicu da obriete vaeo i... 22. Od velikih tornjeva koji se grade u svetu,15%su uDubai u .Moete li zamislitiproblem e u radu ovih k ran ova? 23. Ovo jevirtu e l nimodel Burj Tor nja. U2008 -oj bie najvi l ji na svijetu . 24. 25. Ovo je poetak ... 26. I iz drugog ugla... 27.

  • Ovo jeDubailand , najvei tematski park na svetu, a bie zavren2009 . godine.

28.

   • Videemodinosaur u s e u pravoj veliini ...

29.

  • Ovo jeJumeirahPlaa za stanovanje.
  • 40 blok ova zgrada...

30. 31. Radi se celi dan i no... 32.

  • Ovo je nacrt za razvojMarina Dubai zone .

5. Los jardines de Al 6. Las Islas Jumeirah 7. Torres del Lago Jumeirah 8. Ciudad Internacional de Dubai 1. La Palmera Jebel Al 2. La Palmera Jumeirah3. El Mundo 4. Zona Comercial 33.

   • Jumeirah Palm a je najmanja palm a koju smo vidjeli na nacrtu ...

34.

   • Ovo su kue na listupalm e.

35.

   • Ovo je stablopalm e.

36.

   • Ovo je pogled iz aviona.
   • PogledajteHotel Burj Al Arab !

37.

   • Pogled iz vazduha na Jumeirah zon u .

38.

   • Ovo je Svet , imitacija mape sveta, grupa ostrva, koja je kotala samo7 milion a $ .
   • Napomena :Da bi ste otili na vae privatno ostrvo, potreban vam jeheli k opterili amac .

39.

  • Evo kako je to graeno...

40. Za kraj ,pogledajte ovaj rotirajui soliter ... 41. Ovaj toranj ima visinu od250 met a r a i59 s pratova, montiranih na betonsko jezgro, koje e sluiti kao rotirajua osovina. Spratovi e biti ranije montirani i onda privreni na jezgro zgrade. Svaki sprat e se rotirati odvojeno od ostalih. Brzina e biti mala i neprimetna za stanare. 42. T oranj e imati solarne ieo lske (vetrom pokretane)generator eele k tri nogs i stem a, kako bi bio nezavisan.P roje ka tje i tali j an ski i nije jo zapoet. Predvia se da e njegova gradnja trajati dve i po godine.Planirani trokovi e biti oko500 milion adolar a . 43. Kraj To je sve, narode...