„DUNAV NAŠE KORENJE I NAŠE SRCE“ i "SRCE PANONIJE"

 • View
  627

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Meunarodni dan reke DUNAV

Transcript

 • 1. ProjekatSRCE PANONIJE Projekat proizilazi iz Strategije (zelenog) odrivog razvoja optine Apatin kroz razvoj odrive ekonomije i turizma i povezivanje interesa lokalne zajednice

2. ProjekatSRCE PANONIJE

 • ProjekatSRCE PANONIJEnastao je kao plod dugogodinjeljubaviprema najveoj evropskoj reci DUNAVU i prelepom ritu SREDNJEG PODUNAVLJA ,koji je svom svojom snagom i silinom DUNAV naprav i o ovde ,u samome srcu velike Panonske nizije.

3.

 • C iljp rojekt aje zatit ai razvoj regiona GORNJEG PODUNAVLJA
 • regiona SR E DNJEG PODUNAVLJA
 • pa tako i celog
 • PODUNAVSKOG REGIONA.

4.

 • Osnovnaideja projektaSRCE PANONIJEje razvojoptine Apatinkao motora
 • razvoja regiona GORNJEG PODUNAVLJA
 • shodno svom geostratekom poloaju
 • koji je centralan u odnosu na
 • SRP GORNJE PODUNAVLJE
 • te naslanjanje grada Apatina na reku Dunav.

5.

 • Vizija projektaSRCE PANONIJE :
 • stvaranje edukativno-turistiko-sportsko-rekreativne-radnoterapi j ske i pre svega proizvodne destinacije na prostoruregiona GORNJEG PODUNAVLJA.
 • Misija projektaSRCE PANONIJEje razvojoptine Apatin kao regionalnog lidera u razvojucivilnogsektoradrutva u oblasti zatite i unapreenja ivotne sredine.

6.

 • Projekat SRCE PANONIJEje zamiljenkaointegralna strategija zelenog razvojaoptineApatinkroz projekte iz oblasti razvoja tradicionalne ekonomije, turizma i civilnog drutva u zatienom podruju Specijalnog rezervata prirode GORNJE PODUNAVLJE.

7.

 • Projekat SRCE PANONIJE obuhvata:
 • zatituivotne sredine,
 • zelene tehnologije,
 • razvoj edukacije,
 • razvoj istraivakog rada
 • razvoj rada sa OSI,
 • razvoj rada Romske populacije,...

8.

 • ...razvoj moguih vidova turizma,
 • razvoj regionalnog povezivanja,
 • razvoj SRP GORNJE PODUNAVLJE,
 • razvoj ekoloke poljoprivrede,
 • razvoj ekoloke industrije,
 • razvoj nevladinog sektora.

9. Opis projekta:

 • Integralan projekat SRCE PANONIJE obuhvata preko 80srodnih projektnih ideja i uvrten je u dokumenat Strategija odrivog razvoja optine Apatin 2009-2019koji definie pravce privrednog razvoja (usvojen krajem 2009. godine) .
 • Projekat predstavlja projektni koncept za planirani LEAP lokalni ekoloki akcioni plan optine.

10.

 • Prostorni prikaz pojedinanih projekata:

Legenda: 1. projekat BARAKA , 2. projekat STARA KUA , 3. projekat VIZITOR , 4. projekat FRANJINA SKELA , 5. projekat ROKA , 6. projekat VAGONI I , 7. projekat SAKADA , 8. projekat RIBICA, 9. projekat PEOLINO , 10. projekat VAGONI II, 11. projekat BAZA, 12. projekat APATINSKI ALASI, PRIAZA 21. VEK , 13. projekat ZMAJEVAKA KUKA, 14. projekat ZELENA GLAVA , 15. projekat KUKA , 16. projekat ZELENA JABUKA , 11. Prostorni prikaz pojedinanih projekata: 17. projekat DANUBIJA , 18. projekat RIBARSKA CENTRALA , 19 . projekat DUNAVAC I , 20. projekat DUNAVAC II , 21. projekat DUNAVACIII , 22. projekat APATINI , 23. projekat APATIN II , 24. projekat APATIN III , 25. projekat ZVEZDA , 26. projekat CIGLANE , 27. projekat RUMUNI , 28. projekat BORISAVLJEVI , 29. projekat VELIKI SALA , 30. projekat IZVIA , 31. projekat STAKLARA , 32. projekat BARA SONTA. 12.

 • Zauzimanjem stavova
 • koji vode u smeruodrivog razvoja optina Apatin ima lidersko mesto i postaje motor razvojaregiona GORNJEG PODUNAVLJA .
 • Planskom izgradnjom
 • edukativno turistiko - ekoloko sportskeinfrastrukture otvorie se put kojim e optina Apatin na sebe maksimalno preuzeti svojuprirodno steenu odgovornost za edukaciju buduih narataja ,u duhu odrivog razvoja.

13.

 • Realizacija projekataSRCE PANONIJE predvia finansiranje iz linih sredstava zainteresovanih lica, sredstava Republike Srbije, sredstava pokrajine Vojvodine, sredstava optine Apatin, iz evpropskih predpristupnih fondovaiostalih dostupnih fondova, sredstava donatora i sponzora i drugih dostupnih izvora finansiranja.

14.

 • Realizacija projekta
 • zapoeta je izradom projekta
 • BAZA- informaivni centar
 • kojim se konkurisalo za finansijska sredstva u programu SEKTORIIza jugoistoni Balkan.
 • Rezultati konkursa jo nisu poznati ,
 • oekuju se tokom leta 2010.

15.

 • AutorskitimprojektaSRCE PANONIJE :
 • Maletin Miodrag-autorprojekta ,
 • Mr. JokiS neana- koautor i struna obrada projekta -partner na realizaciji projekta,
 • Orli Latinka koautor, prevodilac za Ruski jezik i partner na realizaciji projekta,
 • Na Zoltan koautor i partner na realizaciji projekta,
 • urekanovi Anita koautor i partner na realizaciji projekta.

16.

 • Partnerina realizaciji projekta SRCE PANONIJE:
 • Kuti Marina prevodilacza Engleski, Nemaki i Maarskijezik,
 • Kuti Roland prevodilac za Engleski, Nemaki i Maarski jezik,
 • OCD RIBICA koju zastupa Predsednik organizacijeMedi Gordana,
 • Ribolovaki klub VIDRAApatin koga zastupa Predsednik kluba Rastovi eljko,
 • Ekoloka uionica BARAKA-koju zastupa domain uionice Kova Ivan,
 • NVO DRUGAIJI SAM, PA TA!?! koju zastupa Predsednik urakanovi Anita.
 • DRUTVO DEFEKTOLOGA SOMBOR -koga zastupa Predsednik epanovi Marinela,
 • Skuptina optine Apatin,
 • K a binetPredsednika optine Apatin,Mileevi Sneana - koordinator za LER optine Apatin
 • K ancelarija za romska pitanja optine Apatin,
 • K ancelarija za mlade optine Apatin .

17.

 • Pripremu projekta SRCE PANONIJE za prezentaciju uradili su:
 • Maletin Miodrag - autor projekta,
 • Mr. JokiSneana -koautor istruna obrada projekta,
 • Tehniki fakultet Mihajlo Pupin Zrenjanin -struna podrka projektu,
 • Mileevi Sneana, koordinator za LER optine Apatin -struna obrada i podrka projektu .
 • Projekat je otvoren za svaku potrebnu saradnju
 • do njegove krajnje realizacije .
 • Projekatje u daljem razvoju od strane autora.
 • HVALA NA PANJI
 • Apatin, 1.jun 2010.