Savrseno Srce

 • View
  457

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Jedan mladi je imao savreno srce. Nije bilo crtice ni zareza na njemu. Svi su se slagali da je njegovo srce najlepe.

 • Mladi je bio veoma ponosan i sve vie i glasnije se hvalio svojim prelepim srcem.

 • Iznenada se pojavio starac i upitao: Zato tvoje srce nije ni priblino lepo kao moje?

 • Starevo srce je snano udaralo, ali je bilo puno oiljaka. Sa nekih mesta komadii su bili premeteni i na druga stavljeni, ali nisu potpuno odgovarali. A bilo je mnogo mesta gde su itavi komadi nedostajali.

 • Ljudi su gledali starca s nevericom: - Kako moe i pomisliti da mu je srce lepe od mladievog.

 • Mladi je pogledao u starevo srce i nasmejao se. Mora da se ali, rekao je. Uporedi svoje srce sa mojim, moje je savreno, a tvoje je prepuno oiljaka.

 • Vidi, svaki oiljak predstavlja osobu kojoj sam poklonio ljubav izvadio sam komadi srca i dao joj ga. Najee su i oni meni poklonili komadi svoga srca koji nije ba savreno odgovarao praznom mestu u mom srcu.

 • Nekad sam poklonio komadi srca, a da nisam dobio drugi zauzvrat. Tu su nastale velike praznine i udubljenja. Iako su otvorene praznine bolne, podseaju me na ljubav koju smo delili.

 • I za te ljude gajim nadu da e se jednoga dana vratiti i popuniti praznine. Mladiu, vidi li sada ta je istinska lepota?

 • Mladi je jedno vreme uronio u misli. Zatim je priao starcu, uzeo svoje mlado, savreno srce, otkinuo komadi i pruio ga starom oveku.

 • Starac je prihvatio komadi mladievog srca, odlomio komadi svoga i stavio ga na ranu mladievog srca. Mladi pogleda u svoje srce, ne vie tako savreno, ali lepe nego ikada. nepoznati autor