Tibet -Kham.pps

 • View
  510

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://my.opera.com/vinhbinhpro

Text of Tibet -Kham.pps

 • 1. KHAM
  TIBET - Kham
  (Land eastern TIBET )
  ( Phntphang TY TNG - gipvi T XUYN ,VN NAM -TRUNG QUC )
  http://my.opera.com/vinhbinhpro

2. 3. KHAM
4. Kham(ting Ty Tng:;chuyntWylie:Khams;chHnginth: ;Pinyin: Kngb), lmtvnghinnyc chia ra giacc n vcptnhcaTrung QuclKhu ttr Ty Tng, vT Xuynni dn tcKhampa, mt phn nhmca dn tc Ty Tng ang sinh sng. Vngnycnglmt trong ba tnhtruynthngca Ty Tng. Trong thikTrung Hoa Dn qucqunl Trung Hoa ilc (1911-1949), phnln khu vcnycgiltnh Ty Khang(XkngShng). Khu vcnyc quy ch "khu vchnhchnhcbit" cho n nm 1939, khi ntrthnhmttnhca Trung Quc. tnhtmtphn 3 dn Kham nicc ngn ngQuangic, mtnhnhca ngn ngc lin h nhng khng gn giiviting Ty Tng Kham.
Kham gm 50 huync a vocctnhca Trung QucTXuyn(16 huyn),Vn Nam(3 huyn), vThanh Hi(6 huyn) cng nh phnpha ng caKhu ttr Ty Tng(25 huyn).
Kham cahnhni non lmchm, cchmnit ty bc qua ng nam. Cc sng y gmMekong,Dng T,Nh Lung, vSalween (chy qua Myanmar. (vi.wikipedia.org)
http://my.opera.com/vinhbinhpro
5. NgiTyTng KHAM (phang TY TNG) gilKhampa
6. MtnginngKhampa
7. 8. 9. 10. 11. 12. Ni in kinhPht
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. KHAM
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Trnnho
40. 41. 42. 43. 44. 45. KHAM - Eastern TIBET land
Hnhnh : INTERNET .Xincmncctcgictcphmgpvotp PPS ny . CctcphmcaQuvgipchoithmp .BintpPPS:vinhbinhpro
http://my.opera.com/vinhbinhpro