ברגר רחלי, "'מֶה עָשִׂית עִם הַשַּׁרְקִיָּה שֶׁבָּך?' אמנות ישראלית עכשווית על בית, על נשיות, ועל האחֵר", ביטאון מכון מופת, 57 (ינואר 2016), "מן הנעשה במכללות", עמ' 122-118

Embed Size (px)

Text of ברגר רחלי, "'מֶה עָשִׂית עִם הַשַּׁרְקִיָּה שֶׁבָּך?'...

  • Scanned by CamScanner

  • Scanned by CamScanner

  • Scanned by CamScanner

  • Scanned by CamScanner

  • Scanned by CamScanner