In excel hacks 1

 • View
  237

 • Download
  13

Embed Size (px)

Transcript

 • Excel

  Hacks

  CCcc ttuuyytt cchhiiuuttrroonngg EExxcceell

  11

  Nguyn bn: EXCEL HACKS

  Tc gi: David Raina Hawley

  Lc dch v b sung: Ptm0412 Ttphong2007 BNTT

 • www.giaiphapexcel.com CC TUYT CHIU CA EXCEL

  2

  CCcc ttuuyytt cchhiiuu ttrroonngg EExxcceell

  PPHHNN 11:: CChhnngg 11 vv CChhnngg 22

  Chng 1. GIM BT NHNG CC NHC KHI LM VIC VI BNG TNH ................................ 4

  1. Ty bin ca s lm vic ca bng tnh ...............................................................................................10

  2. Nhp d liu ng thi vo nhiu Sheet .............................................................................................13

  3. Ngn chn ngi s dng thc hin mt s hnh ng no nht nh ........................16

  4. Ngn chn cc nhc nh khng cn thit ...........................................................................................20

  5. n Sheet sao cho ngi khc khng th dng lnh Unhide hin ra ................................23

  6. T thit k mt bng tnh mu (template) .........................................................................................24

  7. To ch mc cho cc Sheet trong Workbook .....................................................................................28

  8. Gii hn vng cun ca bng tnh .........................................................................................................32

  9. Kha v bo v nhng c cha cng thc ......................................................................................35

  10. S dng nh dng theo iu kin tm d liu trng ..............................................................39

  11. Tm d liu xut hin hai hoc nhiu ln bng cng c Conditional Formating ...............41

  12. To ring mt thanh cng c cho ring mt bng tnh c th .................................................42

  13. Sao chp cng thc gi nguyn tham chiu tng i (ging nh sao chp tham chiu tuyt i) ...................................................................................................................................44

  14. G b nhng lin kt ma ............................................................................................................................45

  15. Gim kch thc file Excel b phnh to bt thng ..........................................................................47

  16. Cu d liu t mt bng tnh b li ........................................................................................................50

 • MC LC

  3

  Chng 2. NHNG TH THUT VI CC TNH NNG C SN TRONG EXCEL ......................54

  17. S dng Data Validation khi danh sch ngun nm trong mt Sheet khc ........................55

  18. iu khin Conditional Formating bng checkbox ........................................................................57

  19. nh du nhng cha cng thc bng Conditional Formatting .........................................60

  20. m hoc cng nhng c nh dng c iu kin .........................................................61

  21. T mu dng xen k .....................................................................................................................................64

  22. To hiu ng 3D trong cc bng tnh hay cc ...............................................................................66

  23. Bt, tt chc nng Conditional Formatting bng mt checkbox .............................................71

  24. Dng nhiu List cho mt Combobox ....................................................................................................72

  25. To mt list xc thc thay i theo s la chn t mt list khc ..............................................74

  26. S dng chc nng thay th (Replace) g b cc k t khng mong mun ................77

  27. Chuyn i con s dng vn bn sang s thc ................................................................................78

  28. Trch xut d liu s trong mt chui bng VBA .............................................................................79

  29. Ty bin ch thch ca bng tnh ........................................................................................................82

  30. Sp xp theo th t da theo nhiu hn ba ct ..............................................................................85

  31. Sp xp ngu nhin ......................................................................................................................................86

  32. Thao tc trn d liu vi Advanced Filter ............................................................................................87

  33. To cc nh dng s cho ring bn ......................................................................................................93

  34. Tng thm s ln Undo cho Excel ...........................................................................................................99

  35. T to danh sch fill ............................................................................................................................. 100

  36. Lm ni cc Subtotal ca Excel ............................................................................................................. 102

  37. Chuyn i cc hm v cng thc trong Excel thnh gi tr ................................................... 105

  38. Thm d liu vo danh sch Validation mt cch t ng ...................................................... 107

  39. Ngy thng trong Excel ............................................................................................................................ 109

  40. Cho php s dng tnh nng Group and Outline trn bng tnh b kho ......................... 112

  41. By li trng d liu ............................................................................................................................. 114

  42. Gim danh sch x xung ca Validation sau khi chn mt ................................................... 116

  43. Thm cc danh sch c sn v c danh sch t to vo menu chut phi ....................... 117

 • www.giaiphapexcel.com CC TUYT CHIU CA EXCEL

  4

  CChhnngg 11

  GGIIMM BBTT NNHHNNGG CCCC NNHHCC KKHHII LLMM VVIICC VVII BBNNGG TTNNHH

  Trong qu trnh thc hin mt bng tnh, chng ta c th mc phi v s li, hoc c th mc phi nhng sai lm ng ngn, v thng khng ti nhng ci c th gip chng ta x l bng tnh nhanh hn, gn gng hn...

  Trc khi ni n cc Tuyt chiu ca Excel, xin ni s qua mt cht v mt s th thut v quy tc c bn, nhng iu s gip cc bn thc hin nhng Tuyt chiu c ni n trong cc phn sau cch d dng hn.

  Excel l mt phn mm bng tnh rt mnh, v bn c th lm c nhng iu khng th tin ni vi n. Nhng khng may, c nhiu ngi thit k bng tnh ca mnh vi qu nhiu s "lo xa", cn thn qu mc cn thit, v lm cho n tr nn phc tp hn l n ng b nh vy. Phn m u ny s mch cho bn mt s th thut v quy tc m nu bn lm theo, bn s thy chng rt hiu qu.

  Quy tc 80/20 C l vic quan trng nht khi thc hin mt bng tnh l dnh mt thi gian nghin cu, xem xt cch b tr d liu, tnh trc nhng vic mnh cn lm. V ng bao gi ngh rng sau khi hon thnh, ti s khng cn phi thm vo cc d liu hoc cc cng thc khc, v bn s lun lm ngc li.

  iu ny c ngha rng, bn nn dnh khong 80% thi gian ln k hoch cho mt bng tnh v khong 20% thi gian thc hin bng tnh .

 • Chng 1 GIM BT NHNG CC NHC KHI LM VIC VI BNG TNH

  5

  Cho d rng, vic ny c v khng cn thit vi nhng bng tnh nh, nhng bo m rng, nu bn quan tm n iu ti va ni trn, th v lu v di, bn s trnh c nhng cc nhc khi phi c phi sa i sa li bng tnh ca mnh, v d dng thc hin c nhng bng tnh ln sau khi dnh cho n mt thi gian ln k hoch thc hin. Nn nh rng, cc bng tnh phi lun mang li cho ngi dng nhng thng tin chnh xc, ch khng phi l thng tin ch chnh xc trong mt trng hp no .

  Nhng mo nh v cu trc mt bng tnh Mt trong nhng li m chng ta hay mc phi khi to mt bng tnh, l chng ta khng thit lp v trnh by d liu theo ci cch m Excel v cc tnh nng ca n mong i. Sau y l mt s li ph bin chng ta hay mc phi khi thit lp mt bng tnh:

  B tr d liu trong nhiu bng tnh (Workbook) khc nhau B tr d liu trong nhiu trang tnh (Worksheet) khc nhau B tr d liu trong nhiu bng (Table) khc nhau C nhng hng trng v ct trng trong khi d liu (database) B trng nhng c d liu ging nhau (cng chung mt ngy, cng chung mt

  n v tnh, v.v...)

  Ba im u tin trn y ch mun ni n mt iu: Bn nn lun lun c gng gi cc mi lin quan gia cc d liu c lin tc trong cng mt bng d liu. Ti thy rt nhiu cc bng tnh khng c trnh by theo ci quy tc rt n gin ny, v chnh v vy, cc bng tnh khng th tn dng c ti a cc tnh nng mnh m ca Excel nh PivotTable, SubTotal... Bn ch c th s dng cc tnh nng ny khi bn gom ht d liu ca bn vo trong mt bng tht n gin.

  Khng phi ngu nhin m Excel c 1.048.567 hng (65.536 hng trong Excel 2003 tr v trc) m li ch c 16.384 ct (256 ct trong Excel 2003 tr v trc). iu ny c ni rng, bn nn thit lp d liu ca mnh vi cc tiu ct nm hng trn cng, v cc d liu c lin quan th nm lin tc bn di tiu ca n.

  Nu nh bn c nhng d liu c lp li hai ln hoc nhiu ln trong cc hng ca cng mt ct (cc ngy thng, cc loi n v tnh chng hn), bn hy chng li s cm d b trng cc .

  Hy c gng sp xp (sort) d liu ca bn bt c khi no c th. Excel c rt nhiu nhng cng c tm kim v tham chiu cng thc, v mt s khng nh trong , i hi d liu phi c sp xp theo mt th t hp l. Vic phn loi cng s gip ch ng k cho tc x l ca mt s cc hm.

  Nhng mo nh khi nh dng Ngoi vic thit k cu trc ca bng tnh cho hp l, vic nh dng cho n cng l mt vn cn bn n. Mc d mt bng tnh nn c nh dng sao cho d c v d theo di, nhng chng ta t khi ngh n vic s dng thi gian cho c hiu qu. Hy lun lun nh dng tht n gin. Rt nhiu ngi lng ph thi gian vo vic nh dng mt bng tnh mc d khng nht thit phi lm nh vy, v chnh iu ny lm nh hng n hiu qu cng vic.

 • 6

  www.giaip

  Vknhnh

  MhAD

  Cnhtngsn

  ChvngVthch

  phapexcel.c

  Vic thng ch thc, vhng n li ht m bn n

  M