Dobrá strategie

 • View
  742

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Příspěvek na konferenci o aktuálních otázkách pneubranže Plzeň 16.září 2006

Text of Dobrá strategie

 • 1. Dobr strategiepedpoklad spchu v kad dob Pspvek na konferencio aktulnch otzkch pneubranePlze 16.z 2006

2. Obsah

 • Potebujeme strategii?
 • Podmnky spn strategie
 • Otzky vedouc k spn strategii
 • Zvry

3. Co je strategie

 • Strategie je dlouhodob pln innost zamen na dosaen njakho cle
 • Zdroj cs.wikipedia.org

4. m se bn zabvte?

 • Dodvm zkaznkm
 • dm lidi, organizuju, em provozn problmy
 • Administrativa, etnictv
 • Pemlm o budoucnosti
 • Prodvm (nabdky, smlouvy)
 • Nakupuji vstupy
 • Jin

5. Pro je dleit pemlet o budoucnosti as 1 2 3 4 5 1. Vznik/redefinice trhu 2. Organick rst trhu 3. Lokln fze a akvizice 4. Velk fze a akvizice 5. Saturace, rozdan karty ivotn cyklus trhu Intenzita konkurence 6. Trh se stle mn... Fze trhu Hlavn tmata Hlavn dovednost Vznik/redefinice trhu Zskat nejlep pozici: zkaznci, pokryt Rychlost, cit pro pleitostiOrganick rst trhu Rst se zkaznky a uspokojovn jejich rostoucch nrok Zvldnout rst firmy Lokln fze a akvizice Dosaen kritick velikosti nebo specializace Zvldnut akvizic, fz nebo clenho marketingu Velk fze a akvizice Cenov boj Produktivita, zen cash-flowSaturovan trh Loajalita zkaznk, konkurenn boj Marketing, zen vztah se zkaznky 7. ... a my se musme mnit s nm! as 1 2 3 4 5 1. Vznik/redefinice trhu 2. Organick rst trhu 3. Lokln fze a akvizice 4. Velk fze a akvizice 5. Saturace, rozdan karty Jak uspji v dal fzi? Sprvnpedstihje zklad Intenzita konkurence 8. Podmnky spn strategie

 • Udlm si as na budoucnost!
 • Kladu si sprvn otzky!
 • Formuluji sprvn odpovdi!
 • Chovm se podle toho!!!

9. Jak otzky si klstpro nalezen spn strategie? Jak uspji v dal fzi? Cobudou chttjaczkaznci? Co proto musmenezbytnumt? V em musme btnejlep? 10. Podle eho se rozhoduj zkaznci?

 • Otvrac doba
 • Rychlost vmny
 • Monost rezervace
 • Uskladnn pneumatik
 • Prosted na provozovn sezen, asopisy, kva, zpach
 • Vbr pneumatik
 • Poradenstv ve vbru
 • Odvezen a pivezen auta zpt
 • Sprva vtho potu voz
 • Prbn kontrola stavu pneumatik
 • Akceptace karet/CCS a jin
 • Spoluprce s moj leas. spol. ...
 • Cena

11. Podle eho se rozhoduj zkaznci?

 • C en a ano, ale...
  • Nikdy nen, nebude a neme bt dost nzk
  • V okamiku rozhodovn je pro vtinu nkupnch rozhodnut dleit pouze pijateln cenov hladina, rozhodujc jsou jin faktory
  • Nejlevnj me bt podezel

12. M smysl bt jedinen? sladkou sodovku um udlat kad hamburger um udlat kad ale jen nkdo m universln systm ale jen nkdo ji doke distribuovat vude 13. Jak komunikovat se zkaznky?

 • Na trhu,kde poptvka pevyuje nabdku ...
  • nap. zatek 90. let v R
  • sta dostaten rychle vyrbt / dovzt zbo
 • Na trhu,kdenabdkapevyujepoptvku...
  • I dobr produkt sesm neprod
  • J e teba bojovat o podl na mysli
  • je tebaaktivnprodvata neekat a zkaznci pjdou

14. Jak neargumentovat cenou, bt jin a komunikovat - pklad

 • Proti emu se vymezujeme
 • Jak se lze nap. vymezit
 • Bezpen pneumatiky
  • Clov skupina: eny (a mui) s malmi dtmi
  • Nabdka:Chcete mt svou rodinou v bezpe? Pouvejte kvalitn pneumatiky!
  • Racionalizace:
   • Co vechno nedokou pneu hor kvality?(slou k uvdomn si velikosti problmu)
   • Kolik nehod zpsobuj patn pneu?(kontrast uetm X k na pneu a zvyuji riziko znien celho vozu na Y K)
 • Pneumatiky chyte
  • Clov skupina: Ti, kte chtj nakupovat chyte, znaj koncept celkovch nklad na vlastnictv (TCO) a pod.
  • Motto:Nejsem tak bohat, abych si mohl kupovat levn vci
  • Racionalizace:
   • Celkov nklady na obut vozu zdaleka netvo jen cena pneumatiky
   • V kvalitnm pneuservisu vmnejennandme pneumatiku,ale takpikov vyvme, nastavme geometrii kol, brzdy...

15. Potebujeme strategii? Kad etapa od ns vyadujejin priority,jin (dal) schopnostiANO! 16. Nemte-li cl, dn vtr Vm nen pzniv nsk pslov 17.

 • Dkuji za pozornost a peji Vm, a zvolte sprvnou strategii!
 • roman.ripa @bluestrategy.cz
 • www.bluestrategy.cz

Otzky?