Rozgrywka desperata / Łukasz Kiełbasa

 • View
  616

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A gdyby tak nie dokonywa wyboru i zda si na los? Desperacko poszukujesz zmiany - sprbuj tego, co Ci szkodzi?

Transcript

 • 1. Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Rozgrywka desperata" Darmowa publikacja dostarczona przez ebooki24.org Copyright by Zote Myli & ukasz Kiebasa, rok 2013 Autor: ukasz Kiebasa Tytu: Rozgrywka desperata Data: 29.06.2013 Zote Myli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: kontakt@zlotemysli.pl Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie ponosz rwnie adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych w ksice. Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
 • 2. Spis treci Podzikowania................................................................... 5 Wstp........................................................................................... 7 Jak napisana jest ta ksika?.............................................. 8 Skd wzia si idea?....................................................... 10 Wtpliwoci? Rozwiejmy je ju na starcie!..................... 11 Desperacko potrzebujc zmiany!.................................... 17 Zmiana druga podr................................................. 23 Zmiana trzecia nowa dziedzina.................................. 24 Kolejna zmiana czyby przypadek?............................ 26 Zmiana numer 5.............................................................. 27 CZ PIERWSZA........................................................... 31 Przygotowanie do zmiany............................................... 31 Oczym jeszcze warto wiedzie....................................... 41 Czy s rzeczy, na ktre nie mam wpywu?...................... 44 Dla kogo jest ta ksika?.................................................. 46 Scenariusz zmiany........................................................... 47 CZ DRUGA.................................................................. 61 Gra zlosem...................................................................... 61 Zasady rozgrywki............................................................ 63
 • 3. CZ TRZECIA.............................................................. 69 Nadchodzi zmiana........................................................... 69 Cykl zmian....................................................................... 70 Gotowce.......................................................................... 75 Rozpoczynamy spis....................................................... 131 Chyba jestem ju gotowy! Losujemy!........................... 134 Teraz czekaj!.................................................................. 135
 • 4. 69 Nadchodzi zmiana To dzieje si naprawd. Zmiana powoli sczy si pod drzwia- mi iopywa ciepem od rodka twoje ciao. To uczucie jest bliskie ekstazie Mogem nie trafi ztym opisem. Pamitam po sobie, e kiedy desperacko poszukiwaem zmiany, takie opisy byy dla mnie trudne do zaakceptowania. Tym trudniejsze, e miay mi pomc. W poprzednim rozdziale zaprezentowane zostay reguy rzdzce zmian. Wtym zaprezentowane zosta- y propozycje zmian, ktre si urzeczywistni. Zanim jednak to nastpi, troch bardziej zagbimy si wide zmian. Tu po tym przejdziemy do losowania ipoznamy naszego zwycizc! Zmian, ktra ju si urzeczywist- nia. CZ TRZECIA
 • 5. 70 Rozgrywka desperata Cykl zmian Kilkanacie zmian, ktrych opisy znajduj si poniej, sta- nowi pewnego rodzaju cao. Nie s to oczywicie wszyst- kie zmiany, jakie mog pojawi si wtwoim czy moim yciu. Razem stanowi jednak co spenionego. Oczywicie kada ztych zmian moe zaistnie oddzielnie, powodujc pozy- tywn burz innoci. Jednak wszystkie, poczone razem, stanowi cao. Wszystkie razem przeyte pozwalaj odkry prawdziw wolno. Kada ze zmian symbolizuje jakie wewntrzne lub zewntrzne ograniczenia, ktra nas otaczaj. Ograniczenia warte ich przeamania. Po co y wwiecie penym ograni- cze? Kt mgby chcie takiego ycia? To oczywicie art. Niejedna osoba by chciaa. My jed- nak desperacko poszukujemy zmian! Ato oznacza, e chce- my zrzuci zsiebie paszcz ogranicze iodkry, kim napraw- d jestemy. Do czego jestemy zdolni ie nic zupenie nic nie jest wstanie nas powstrzyma! S powody, dla ktrych desperacko poszukujemy zmia- ny. Nie chcemy wicej walczy zgosem wewntrznym cigle powtarzajcym nam, jacy jestemy kiepscy; wolimy, aby m- wi nam, jacy jestemy fantastyczni. Nie chcemy do koca ycia odmawia sobie przyjemno- ci ciaa, umysu iduszy wimi idei, ktra mwi, e nie je- stemy godni godnego ycia. Chcemy y godnie itak jak kochamy. Nie chcemy udowadnia nikomu, e jestemy lepsi czy gorsi, skoro moemy by tak fantastycznym sob.
 • 6. 71 CZ TRZECIA Nie chcemy wiecznie odkada niedokoczonych inie- przyjemnych spraw. Chcemy je zakoczy i zacz nowe, przyjemne sprawy! Wierz, e piszc te sowa, nie wyraam jedynie moich pragnie. Wierz, e ty take jeste osob, ktra desperacko poszukuje zmiany zniewoli ku wolnoci, zbiedy do bo- gactwa, zponienia do godnoci, zsamotnoci do zdrowych relacji, zbycia gorszym do bycia sob fantastycznym sob oczywicie. Troch mnie ponioso. Mam nadziej, e czujesz ener- gi, ktra wanie mnie rozpiera. Do tej pory nie przy- puszczaem, e pisanie moe by tak emocjonujce (ser- ce wali mi, jakbym przebieg co najmniej tysic metrw sprintem!). Wracajc jednak do cyklu zmian. Wszystkie one stano- wi cao (pokazuj drog)! Tak. Bo tak naprawd jest tyl- ko jedna zmiana. Ale otym par sw na kocu Jeszcze raz wrmy do pytania podstawowego. Dlaczego tak wane jest, abym wylosowa zmian? Prawdopodobnie nie jedna zmiana, akilka bdzie zgod- nych ztwoimi deniami. Istotne jest jednak, aby wylosowa tylko jedn znich. Dlaczego? Chodzi oskupienie. Najlepiej wyjani to krtka opowie. Poczytajmy May Ja dosta na urodziny ksik kucharsk. By ni bardzo zafascynowany. Jak mgby nie by? Przecie despe- racko poszukiwa przepisw na przepyszne potrawy ju od dawna. I znalaz je wszystkie. 200 przepisw na wyborne dania, ktre mogy zachwyci rodzicw, kolegw ikolean- ki. Tak. Dziki temu mg rozkocha wsobie Zosi, amoe
 • 7. 72 Rozgrywka desperata nawet dosta nowy rower? Moliwoci wydaway mu si nie- ograniczone. Postanowi wobec tego przetestowa te przepisy. Wybra si wic do marketu po produkty. Potrzebowa 600 jaj, 50 kg misa mielonego, dziesitek warzyw, owocw, przypraw Jednym sowem, ogromu produktw. Zakupy za- jy mu miesic. Jednak Ja by nieugity izacz gotowanie, przecie chcia by od razu mistrzem kuchni. Gotowa tak i gotowa, uywajc wszystkich garnkw, yek, widelcw, szklanek izawsze byo mu mao. Co najmieszniejsze, gotowanie zajo mu kolejny mie- sic. Jak to? pomyla. Przecie przygotowanie nawet najduszego przepisu zajmuje tylko dwa dni, aja gotuj ju miesic ijeszcze nic nie przyrzdziem?! Czyby ksika kucharska bya za? Amoe to przepisy s wadliwe? Jaki by problem Jasia? Nie wiedzia, e powinien skupi si na pojedynczych przepisach, aby zosta szefem kuchni. Znasz to? Moe te tak masz? Wniosek z tego taki, e lepiej dokona jednej zmiany, ktra faktycznie co da nawet jeli wprowadzenie jej zaj- mie par miesicy ni prbowa zmieni wszytko naraz. To take tumaczy, dlaczego podczas losowania nie ma fanfar itrzeba czeka. Ijeszcze jedno zanim zaczniemy losowa. Dlaczego zmiany dziaaj? Jaki mechanizm to powodu- je?
 • 8. 73 CZ TRZECIA wietne pytanie. Spiesz zodpowiedzi. Jak ju wczeniej kilkakrotnie pisaem, ogromne zna- czenie ma tutaj losowo. Wylosowanie zmiany jest waci- wie podstaw caego mechanizmu, ale jest co jeszcze. Co oczym wspominaem do tej pory tylko przy okazji. Pamitasz, jak na pocztku ksiki przeczytae, e to ty je- ste gwarantem dokonania si zmiany? e to twoje oczekiwa- nie zmiany ijej poszukiwanie spowoduje, e zmiana nastpi? Tak. Drugim podstawowym elementem mechanizmu zmiany jeste ty, awaciwie twoje oczekiwania. Dlaczego te oczekiwania s tak istotne? Aby lepiej to zobrazowa, opowiem ci histori powsta- wania tej ksiki. Jak wiesz, pomys zrodzi si jakie 2 lata temu, kiedy od duszego czasu poszukiwaem zmiany. Po- stanowiem wtedy napisa t ksik. W pierwszej wersji wypisaem 20 zmian, ktre uznaem za interesujce. Byy to midzy innymi: stworzenie dziea, zmiana miejsca zamiesz- kania, poznanie nowych ludzi, pozbycie si negatywnych myli inawykw itp. cznie moich pomysw byo 20. Kiedy ju skoczyem ich spisywanie, dokonaem loso- wania i stao si. Zmiana, ktr wylosowaem, zacza si dokonywa. Mino troch czasu. Wiedziaem, e to rozwi- zanie jest skuteczne. Postanowiem zaprezentowa ksik moim bliskim, aby mogli take zniej skorzysta. Istaa si rzecz straszna Ksika zupenie nie dziaaa. Po przeczytaniu jej stwier- dzili, e adna zt