Szansa na pracę i rozwój

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacja na konkurs "Stypendium z wyboru"

Text of Szansa na pracę i rozwój

 • 1. Szansa na prac i rozwj Stypendium z wyboru
 • 2. Kim jestem?
  • Jestem Magda
  • Studiuj archeologi i filozofi
  • Jestem pozytywnie zakrcona
  • Chce mc poznawa wiat i nowych ludzi
 • 3.
 • 4. Praca po studiach
 • 5. Kocham swoje studia ale pracy dla humanistw brak
 • 6.
  • Nie chc zosta kolejnym bezrobotnym z wyszym wyksztaceniem!
  • Pragn poszerzy swoje kompetencje i by lepszym kandydatem na pracownika
 • 7. Nie pozwl mi si tam znale !
 • 8. Dlaczego stypendium z wyboru? Pragn poszerzy swoje umiejtnoci i kompetencje. By bardziej atrakcyjna dla przyszego pracodawcy. Wanie dziki stypendium speni postawiony sobie cel.
 • 9. O co aplikuj ?
  • Kurs jzyka angielskiego w dzisiejszych czasach znajomo jzykw jest podstawowym kryterium dla pracodawcy
  • Podyplomowe studia na kierunku Pozyskiwanie Funduszy Unii Europejskiej moliwo pracy w firmach starajcych si o fundusze lub zaoenie wasnej firmy dziki zdobytym umiejtnoci.
 • 10. Dlatego oddaj swj gos wanie na mnie