Zorggebruik roma in gent huisartsengeneeskunde

 • View
  173

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 1. STUDIEDAG GEZONDE KIJK OP GENT Prof. Dr. Sara Willems, Barbara Cottenie, Janique Lobbestael & Lise Hanssens Vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg Integratiedienst Stad Gent Roma in Europa Prof dr. Sara Willems- 15/03/2014 Faculteit Geneeskunde Vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg
 • 2. Roma in Europa Roma in Europa Prof dr. Sara Willems- 15/03/2014 Faculteit Geneeskunde Vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg
 • 3. Achtergrond Roma Containerbegrip voor groep van mensen die ongeveer dezelfde culturele karakteristieken en een gedeelde geschiedenis van discriminatie hebben Oorspronkelijk afkomstig uit Noord-India (circa 11e eeuw na Chr.) Vaak blootgesteld aan discriminatie en exclusie Situatie Belgi: Afhankelijk van de bron wordt het aantal Roma in op 15 000 tot 50 000 geschat Concentratie in Brussel, Gent, Antwerpen en Sint-Niklaas Problematisch in onderzoek: vaak geen officile cijfers terug te vinden Roma in Europa Prof dr. Sara Willems- 15/03/2014 Faculteit Geneeskunde Vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg
 • 4. Huidige situatie van Roma in de EU Opleiding Gemiddeld gaat slechts n op twee van de Roma-kinderen naar de peuterschool of kinderopvang Gedurende de schoolplicht (met de uitzondering van Bulgarije, Griekenland en Roemeni) gaat 9 op de 10 Roma-kinderen van 9 tot 15 naar school Nadien drop-out Slechts 15 % van de Roma-adolescenten behaalt een diploma hoger secundair onderwijs Roma in Europa Prof dr. Sara Willems- 15/03/2014 Faculteit Geneeskunde Vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg
 • 5. Huidige situatie van Roma in de EU Levenssituatie & Armoede Leven gemiddeld met meer dan twee personen in n kamer Ongeveer 45% beschikt niet over minstens n van volgende zaken: binnenhuis-keuken, -toilet, -douche/bad en elektriciteit. Gemiddeld 90% leeft in een huishouden met een inkomen onder de nationale armoedegrens. Gemiddeld 40% leeft in een huishouden waar ten minste n maal per maand iemand met honger naar bed gaat omwille van gebrek aan financile middelen. Roma in Europa Prof dr. Sara Willems- 15/03/2014 Faculteit Geneeskunde Vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg
 • 6. Huidige situatie van Roma in de EU - Gezondheid In de leeftijdscategorie 35 - 54 rapporteert n op drie gezondheids- problemen die hun dagelijkse activiteiten hinderen Gemiddeld heeft 20% geen medische verzekering of weten ze niet of ze verzekerd zijn. 42% had in het laatste jaar geen toegang tot een dokter wanneer ze deze nodig hadden in vergelijking met 26% niet-Roma. Roma in Europa Prof dr. Sara Willems- 15/03/2014 Faculteit Geneeskunde Vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg
 • 7. Referenties European Union Agency for Fundamental Rights , 2012. The situation of Roma in 11 EU member states. FRA: Luxembourg. European Union, 2009 Health and the Roma Community, analysis of the situation in Europe. EU: Madrid. United Nations Development Program, 2012. The health situation of Roma Communities. UNPD: New York. Roma in Europa Prof dr. Sara Willems- 15/03/2014 Faculteit Geneeskunde Vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg
 • 8. Zorggebruik bij Roma in Gent Zorggebruik bij Roma in Gent Prof dr. Sara Willems- 15/03/2014 Faculteit Geneeskunde Vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg
 • 9. Gents onderzoek naar gezondheidzorg voor Roma Doelstelling: Inzicht verwerven in de verschillende ervaringen en indrukken van de Roma- populatie die hun perceptie op de gezondheidszorg en de toegang hiertoe vormen. Methode: Diepte-interviews bij Roma in Gent over zorg-nood en gebruik Het samenwerkingsverband met de integratiedienst Stad Gent laat toe om een terugkoppeling naar het werkveld te maken. Zorggebruik bij Roma in Gent Prof dr. Sara Willems- 15/03/2014 Faculteit Geneeskunde Vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg
 • 10. Relevantie 1. Er is relatief weinig data over de gezondheidsstatus van Roma 2. Bestaande data suggereert een grote ongelijkheid tussen Roma- populaties en de etnische meerderheid van de bevolking 3. Slechte gezondheid onder de Roma is sterk gebonden aan het feit dat ze oververtegenwoordigd zijn in de groep van armen 4. Beleidsgerichte aanbevelingen Zorggebruik bij Roma in Gent Prof dr. Sara Willems- 15/03/2014 Faculteit Geneeskunde Vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg
 • 11. Topics Zorgnood trigger voor het zoeken naar hulp health beliefs Zorggebruik welke zorgverlener vertrouwen drempels faciliterende factoren discriminatie Transversale vraag: vergelijking situatie thuisland Zorggebruik bij Roma in Gent Prof dr. Sara Willems- 15/03/2014 Faculteit Geneeskunde Vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg
 • 12. Methode Mogelijke respondenten worden uitgenodigd voor deelname door de veldwerker Intra-Europees integratiebeleid (integratiedienst Stad Gent). Respondenten worden geselecteerd op hun verschillende achtergrond. Nl.: variatie naar leeftijd, geslacht, jaren in Belgi en sociale status. Een tolk is aanwezig voor respondenten met een beperkte kennis van het Nederlands. Zorggebruik bij Roma in Gent Prof dr. Sara Willems- 15/03/2014 Faculteit Geneeskunde Vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg
 • 13. Output Resultaten zullen gebruikt worden voor: Wetenschappelijke publicaties Beleidsgerichte aanbevelingen specifiek voor de situatie in Gent Position paper voor het European Forum for Primary Care Studiedag georganiseerd door de stad Gent (eind 2014) Zorggebruik bij Roma in Gent Prof dr. Sara Willems- 15/03/2014 Faculteit Geneeskunde Vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg