Thiết kế logo Uree guidelines

 • View
  2

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • BRAND GUIDELINESCreated & Designed by ADINA | Copyright 2017

 • MC LC

  1. ngha logo

  2. Cc loi font ch

  3. Chi tit logo kch thc, khong cch

  4. Chi tit logo mt mu

  5. Logo en trng

  6. Bng mu(tn mu, m CYMK, m RGB)

  7. Lo go trn nn mu nhn din

  8. Khong trng ti thiu ca logo n cc thnh phn khc trong vn bn

  9. Kch thc ti thiu trn cc bn in

  10. Logo t trn nn nh

  10. nh dng Icon

  11. Cc trng hp khng c php s dng

  Logo UREE Guidelines | Brand Guidelines | Brand identity designCreated by Adina | Copyright 201702

 • Logo s dng ch ci U ca tn thng hiu UREE cng hnh nh to nh lm tng thit k ch o. Cc ng nt cch iu n gin,d hiu th hin s chc chn, r rng. UREE M&E l n v Nh thu c in, k thut c in lnh, h thng in cho ta nh... V th cc ng nt cch iu mang thng ip cung cp cc gii php c in an ton v hin i cho cng trnh.Cc ng nt logo c nm gn gng trong 1 khi hnh hc chc chn, mnh m ph hp tnh cht thng hiu th hin tnh an ton, s tin tng v chuyn nghip.Font ch logo vi cc nt chc kho, r rng n nhp cng biu tng. Tng mu logo c ho sc nng lnh r nt vi tng xanh coban m hin ho d chu, to s tin cy kt hp tng ca nng lng, nhit huyt v ni bt.

  Logo UREE Guidelines | Brand Guidelines | Brand identity designCreated by Adina | Copyright 201703

 • ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz,.;:/?~#%^&*()_+{}[]

  Font ch Thng hiu

  UTM Nokia

  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz,.;:/?~#%^&*()_+{}[]

  Font ch nhn din

  Helvetica

  Logo UREE Guidelines | Brand Guidelines | Brand identity designCreated by Adina | Copyright 201704

 • 5.5x

  7.5x

  2x

  1x quy nh bng chiu cao ca tn thng hiu

  Logo UREE Guidelines | Brand Guidelines | Brand identity designCreated by Adina | Copyright 201705

  x

 • Logo UREE Guidelines | Brand Guidelines | Brand identity designCreated by Adina | Copyright 201706

 • Logo UREE Guidelines | Brand Guidelines | Brand identity designCreated by Adina | Copyright 201707

 • C100 M80 Y30 K15

  R20 G67 B114 Code: #144372

  C10 M100 Y100 K0

  R218 G33 B40 Code: #DA2128

  Logo UREE Guidelines | Brand Guidelines | Brand identity designCreated by Adina | Copyright 201708

 • LOGO TRN MU NHN DIN

  Logo UREE Guidelines | Brand Guidelines | Brand identity designCreated by Adina | Copyright 201709

 • Logo UREE Guidelines | Brand Guidelines | Brand identity designCreated by Adina | Copyright 201710

 • Logo UREE Guidelines | Brand Guidelines | Brand identity designCreated by Adina | Copyright 201711

 • Logo UREE Guidelines | Brand Guidelines | Brand identity designCreated by Adina | Copyright 201712

 • Logo UREE Guidelines | Brand Guidelines | Brand identity designCreated by Adina | Copyright 201713

 • Logo UREE Guidelines | Brand Guidelines | Brand identity designCreated by Adina | Copyright 201714

  1. Khng c i mu logo thnh mu khc hon ton mu c trng ca logo

  2. Khng c thay i tng quan kch thc gia biu tng v ch ca logo

  3. Khng c t lch phn biu tng v ch

  4. Khng c lc bt cc thnh phn chnh ca biu tng

 • 5. Khng c thit k li logo 6. Khng c bp dt, lm d dng logo

  7. Khng c x nghing logo 8. Khng c bp ngang logo

  Logo UREE Guidelines | Brand Guidelines | Brand identity designCreated by Adina | Copyright 201715

 • Created & Designed by: Adina BrandingTng 6, To nh 2/68 Nam ng, ng a, H NiHotline: 098 771 2288 / 093 606 8626www.adina.com.vn

  BRAND GUIDELINESCreated & Designed by ADINA | Copyright 2017